Společnost z rakouské skupiny E&S Holding podle rozhodnutí České národní banky nejednala s odbornou péčí a v zájmu svých klientů. Firma například nabízela nejrizikovější investiční nástroje důchodcům, neinformovala dostatečně o ceně služeb či o provizích a porušila povinnost jednat kvalifikovaně a čestně v nejlepším zájmu zákazníků. Na základě tohoto jednání byla investičnímu zprostředkovateli E&S Investments Czech Republic pravomocně udělena pokuta vy výši 3.000.000,- Kč.

Přehled prohřešků E&S

E&S Investments v Českou národní bankou kontrolovaném období (od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015):

  • nezajistila obezřetné poskytování investičních služeb tím, že neudržovala postupy zahrnující systém vnitřní komunikace (vnitřním předpisem dostatečně̌ neupravila pravidla pro vyhodnocování informací získaných od zákazníků před poskytnutím investiční služby)
  • ve 30 případech nedostatečně̌ zjišťovala informace o zákazníkových odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic
  • neposkytla zákazníkům informace o celkové ceně poskytované investiční služby včetně všech poplatků před poskytnutím investiční služby
  • nezpracovávala pokyny zákazníků bez zbytečných průtahů (s nepřiměřeným časovým odstupem přesahujícím 10 dnů od přijetí pokynu )
  • neposkytovala investiční služby kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, když prostřednictvím svých vázaných zástupců v 17 případech zprostředkovala zákazníkům investice do fondů Evolution Value Funds, tedy fondů s vysokým rizikovým profilem, aniž by zákazníky upozornila, že tato investice neodpovídá jejich věku, znalostem a zkušenostem, rizikovému profilu, investičním cílům a zjištěným majetkovým poměrům

Plné znění rozhodnutí ČNB je k dispozici zde (PDF, 0,9 MB). Rozhodnutí nabylo právní moci 26.1.2017.

Problémy E&S v zahraničí

Firmám ze skupiny E&S Holding se nevyhnuly problémy ani v jiných zemích. Rakouská sesterská Ertrag & Sicherheit se loni dostala do insolvence, protože nebyla schopná dostát svým finančním závazkům. Firma čelila stovkám žalob investorů, kteří byli poškozeni investicemi do falešného zlata a do fondů Shedlin. O podrobnostech jsme psali zde.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account