CODYA Investiční společnost a.s. získala licenci od České národní banky na konci února loňského roku. Jejich doménou jsou fondy kvalifikovaných investorů. Zakladatelé a akcionáři Martin Pšaidl a Robert Hlava společně pracovali v ČP Investu, odkud k nim přešlo několik zaměstnanců. „Podařilo se nám postavit investiční společnost s lidmi, se kterými jsme se znali a dlouhodobě spolupracovali,“ říká v rozhovoru s Martinem Viktorou jeden ze zakladatelů firmy Martin Pšaidl.

MP3 ke stažení zde (36 MB)

Jaké služby společnost CODYA poskytuje? Klasické retailové fondy nemáte v nabídce. Čím se tedy zabýváte?

Nemáme, ale věřím, že v dlouhodobějším horizontu je mít budeme. Zatím jsme získali licenci na poskytování administrace a správy fondům kvalifikovaných investorů. V rámci našich služeb nabízíme partnerům také možnost založení fondu. Vytvoříme jim fond přesně podle jejich požadavků. V konečném efektu můžeme nabídnout služby i z pohledu distribuce – pomůžeme fond uvést mezi naše obchodní partnery a investiční zprostředkovatele.

Jak nákladná je administrace fondu kvalifikovaných investorů? Jak se to dá oceňovat? Kdyby měl někdo myšlenku založit vlastní FKI, kolik si má připravit peněz?

Služby administrace a správy ze strany investiční společnosti jsou pouze jedním z nákladů. Další fixní náklady jsou spojené s depozitářem, s potřebou mít auditora, s náklady na banku, náklady s oceňováním v případě nemovitostí nebo podílů ve firmách. Jestliže jsou ve fondu zahraniční tituly, je třeba počítat s náklady se zajištěním měny. Samozřejmě toto všechno ovlivňuje, při jakém objemu se fond vyplatí. Finanční prostředky do fondu na začátku nabíhají postupně, ale fixní náklady nabíhají hned při spuštění fondu a mohou jít až do řádů procent. Kdybych měl být konkrétní: investiční společnost si za administraci a správu fondu účtuje v rozmezí 0,5 % až 1 %, podle rozsahu služeb. Ale depozitář – na českém trhu jsou čtyři banky, které tuto službu poskytují – se cenově pohybuje na 40.000 Kč měsíčně plus DPH.

Jaká je tedy minimální úroveň majetku, kterou fond musí mít, aby dávalo smysl ho založit?

Když se bavíme se zájemci o postavení fondu na míru, je důležité se bavit o investiční strategii. Jestliže počítá, že investiční strategie fondu bude vydělávat 4 % až 5 %, tak 1 % fixní náklad je docela hodně. Z tohoto pohledu se zohledňuje objem. Hranice, kdy má význam o založení fondu uvažovat, je 100 až 150 milionů Kč. Z pohledu nákladů to začíná být zajímavé až u 300 milionů Kč. Pak je otázkou, jak rychle se tyto finanční prostředky do fondu dostanou.

Aktuálně máte založeny dva fondy. Kdo jsou partneři, pro které jste tyto fondy postavili?

Z pohledu budoucnosti bychom chtěli mít vedle sebe poskládány FKI, které jsou sektorově zaměřeny. Nemá smysl mít deset stejných fondů. Je lepší umožnit klientovi poskládat z nich zajímavé portfolio. V tuto chvíli máme fond TRIKAYA SICAV zaměřený na nemovitosti. Fond realizujeme s Brněnskou developerskou společností, která má v této oblasti desetiletou historii. Plánujeme mít v portfoliu komerční nemovitosti, které jsou zaměřené převážně na služby a spotřebu. První nemovitost, kterou máme připravenou, je obchodní centrum Řepy na Praze 17. Druhým sektorem, který nám zajímá, je finančnictví a pojišťovnictví. Partnerem je VIGO INVESTMENTS, zakladatel fondu VIGO SICAV. Tato společnost má ve svém středu DIRECT pojišťovnu.

Jaký je rozdíl mezi klasickým fondem a SICAVem?

Rozdílů oproti klasickému otevřenému podílovému fondu je docela dost. Je to od náročnosti založení fondu až po právní subjektivitu. SICAVy jsou speciální kategorie, v tuto dobu asi jedna z nejpopulárnějších. Základní myšlenkou je, že fond je akciová společnost s proměnlivým kapitálem. Může být samosprávná a nesamosprávná. Samosprávná si vykonává administraci a správu sama. Pro nás jsou samozřejmě zajímavější ty nesamosprávné, protože taková akciová společnost na administraci a správu potřebuje investiční společnost. To je práce pro nás. Pokud otázku zúžím na nesamosprávný SICAV, je to akciová společnost, kde zakladatel má zakladatelské akcie. Fond je jeho a investiční společnost si pouze najímá na služby administrace a správy, protože fond někdo musí zastupovat vůči třetím stranám a vykonávat zákonem stanovené věci. Proti zakladatelským akciím jsou tam investiční akcie. To jsou jednotliví investoři, kteří do fondu dávají prostředky, protože je zaujala například investiční strategie fondu.

Na trhu existuje několik fondů nemovitostního sektoru. Mnoho z jich je dokonce retailových. V čem je váš fond zajímavý a jiný?

Za fondem stojí zkušená developerská společnost. Pro fond máme připravené nebo se připravují nemovitosti, a to je v tuto chvíli velká výhoda. Spousta fondů se potýká s tím, že nemají vhodné nemovitosti ke koupi. Na trhu není problém koupit obchodní centrum. Ale pokud má výnosové procento 3 nebo 4, tak se zajímavý výnos – po odečtení nákladů – pro klienta nezrealizuje. Z tohoto pohledu my máme nemovitosti připraveny. Obchodní centrum Řepy má výnosové procento 8. V tu chvíli jsme schopni klientovi dodat výnos 5 % a pokrýt náklady fondu.

Jaké jsou s takovou investicí spojené poplatky?

Na začátku jsou vstupní poplatky. My definujeme maximální vstupní poplatek, který je ve výši 4 %. Mezi fondy je to hodně stejné. Co říkám u jednoho, platí i u druhého. Vstupní poplatek určuje obchodník na základě toho, jak s klientem fungují, jaká je výše investice. U obou fondů máme také výstupní poplatky, které jsou příjmem fondu. Ovšem jsou pouze po dobu tří let a držíme je na úrovni tří procent. Říkali jsme si, že tři roky jsou akceptovatelné i ve vztahu k daňovému testu u fyzických osob.

Přes koho lze takové fondy koupit? Kdo jsou vaši obchodní partneři?

Snažili jsme se opět navázat na zkušenosti, které jsme měli. Mnoho let jsem se věnoval komunikaci s externími partnery. Mezi naše klíčové patří téměř většina hlavních, kteří jsou na trhu. Jsou to Fincentrum, Broker Trust, Broker Consulting a další. Zajímaví obchodní partneři jsou pro nás ovšem i sólisté nebo menší skupiny, které se zaměřují na bonitní klientelu. Tady se musíme orientovat na klienty, kteří mají finanční prostředky v řádu 5, 10 a více milionů Kč.

Jaké máte další plány v zakládání fondů?

Za mě jako za obchodníka jsou dva fondy teprve začátek. Plánujeme vytvořit platformu. Na konci prvního kvartálu bychom chtěli spouštět otevřený podílový fond korporátních dluhopisů s výplatou dividendy, jehož zakladatelem bude investiční společnost. Nakupoval a vytvářel by portfolio deseti až patnácti titulů. Primárně by nakupoval české dluhopisy. Dluhopisy veřejné i neveřejné, podle toho, jak analyticky vyhodnotíme zajímavé projekty.

Děkuji za rozhovor.

Martin Viktora

Fotogalerie z natáčení

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account