Daniel Gladiš - Vltava Fund

Vltava Fund využívá k výběru investice odhad hodnoty akcií. Hodnota se přitom od ceny může znatelně lišit. Fond začal publikovat i odhad hodnoty celého portfolia. “Údaje o hodnotě považuji za velmi důležité a taky se jimi řídím. Jak bych jako akcionář fondu odůvodnil, že si je nechávám pro sebe a ostatním akcionářům je neposkytnu?” zdůvodňuje Daniel Gladiš, člen představenstva Vltava Fund. Jak může tuto informaci využít investor?

Je hodnota opravdu dlouhodobým ukazatelem pro vývoj cen? Jinými slovy, následuje cena v dlouhodobém horizontu hodnotu?

Myslím, že na trzích je téměř nekonečné množství evidence, která to potvrzuje. Tím vás zde nechci zatěžovat. Místo toho se podíváme, jak je to ve Vltava Fund. Hodnotu celého portfolia jsme začali agregovat v červnu 2012 a její vývoj od té doby společně s vývojem NAV ukazujeme na našich seminářích a výročních setkáních. Ten graf si určitě pamatujete. Z Fact sheetu také víte, o kolik za tu dobu vyrostlo NAV fondu. Důležité je, že hodnota za toto období vyrostla přibližně stejně jako NAV. Rozdíl mezi jejich nárůsty činí jen 3 % a to ještě ve prospěch NAV. I přesto, že jde o období jen necelých sedmi let, dá se to považovat za velmi jasné potvrzení teze, že cena dlouhodobě následuje vývoj hodnoty.

Dožene někdy NAV fondu hodnotu celého portfolia? Budou se někdy tyto dva údaje shodovat?

To není pravděpodobné, a protože vás tato odpověď možná překvapila, vysvětlím proč. Naše největší pozice je Berkshire Hathaway. Cena akcie A na konci roku činila 340 000 USD a náš odhad hodnoty se pohybuje kolem 420 000 USD. Hodnota tedy převyšuje cenu o 23 %. To nám připadá dost na to, abychom akcie dále drželi.

Představme si, že cena akcií vyskočí na 500 000 USD a akcie se budou tedy obchodovat výrazně nad svou hodnotou. Tento pohyb posune NAV fondu nahoru, ale na hodnotě portfolia se nijak neprojeví. Jelikož jsou akcie Berkshire nyní výrazně nadhodnocené, prodáme je a místo nich koupíme jiné akcie, ideálně takové, které se obchodují výrazně pod svou vnitřní hodnotou. Tato transakce se neprojeví na NAV fondu, ale posune nahoru hodnotu portfolia. Výsledkem je, že vzrostlo NAV i hodnota, ale rozdíl mezi nimi se změnit nemusel.

NAV fondu by tedy nemělo nikdy dohnat hodnotu portfolia, protože akcie, které v portfoliu držíme, by se měly obchodovat o něco pod svými hodnotami. Kdyby se náhodou někdy stalo, že by NAV vyrostlo až na úroveň hodnoty portfolia, nebyl by to moc dobrý signál. V podstatě by to znamenalo, že nejsme schopni nalézt žádné podhodnocené akcie. Když to shrnu, tak NAV by mělo být vždy o něco nižší než hodnota portfolia fondu.

Jak velký rozdíl mezi NAV a hodnotou portfolia je typický nebo průměrný?

Když se podíváme na těch minulých necelých sedm let, potom čísla ukazují, že hodnota portfolia byla vždy vyšší než NAV. Nejvíce o 66 % v prosinci 2018 a nejméně o 7 % v lednu 2015. Průměrný rozdíl je 25 %. Zajímavé také je, že vývoj hodnoty je mnohem méně volatilní než vývoj NAV. To se ostatně dalo čekat. Je to logické a pro zájemce o toto téma můžu doporučit výbornou studii Roberta Shillera z roku 1980 „Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends?“

Změna hodnoty portfolia fondu byla kladná ve všech letech 2012-2019. Její roční přírůstek se pohyboval v rozmezí 1-15 %. NAV fondu je oproti tomu mnohem volatilnější. Má v jednotlivých letech vyšší maxima a nižší minima.

Jak lze toho všeho tedy využít?

Z výše uvedeného vyplývá, že z dlouhodobého pohledu bude růst NAV a růst hodnoty téměř stejný. Dále, že existuje něco jako průměrný rozdíl mezi NAV a hodnotou a že NAV kolísá mnohem více než hodnota. Využít toho lze dvěma způsoby. Za prvé, vývoj hodnoty je dobrým indikátorem budoucích výnosů. V naší práci se soustředíme více na budování hodnoty než na pohyby cen a NAV. To první totiž můžeme ovlivnit a je také z dlouhodobého pohledu rozhodující pro vývoj NAV.

Za druhé, pokud uvidíte, že rozdíl mezi hodnotou a NAV se dostává do extrémů, můžete toho využít pro plánování svých vlastních investic. Pokud je rozdíl mezi hodnotou a NAV nebývale nízký, je lepší být s dalšími investicemi opatrný. V opačném případě, pokud je rozdíl mezi hodnotou a NAV příliš velký, může to značit nadprůměrné budoucí výnosy a do těchto okamžiků by měly směřovat vaše další investice.

Přesně tento typ úvah používáme, pokud vybíráme jednotlivé investice do portfolia fondu. Pro akcionáře fondu je analogicky použitelný na úrovni celého fondu. Aktuální čísla jsou následující. Ke konci roku 2019 převyšovala hodnota portfolia NAV o 30 % a očekáváme, že v letošním roce poroste rychleji než v loňském roce.

Otázky i odpovědi vyšly v Dopisu akcionářům 4/2019

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account