Skupina DRFG dostala v minulých dnech tvrdé mediální rány. Pochybila opravdu tato skupina nebo jen šlápla někomu na kuří oko? Jak je to s pokutami od ČNB? Jak probíhá financování této skupiny? A jak se dívá na trh finančního poradenství? Čtěte rozhovor s Davidem Rusňákem, předsedou představenstva a majoritním akcionářem DRFG!

Martin Viktora: Společnost Fincentrum na svém webu Investujeme.cz publikovala sérií článků, které vás staví do nepříznivého světla. Autor článku spekuluje, zda je nabídka vašich finančních produktů v souladu se zákonem, hodnotí výši provizí, které poradcům vyplácíte a hodnotí i vaši kreditní kvalitu. Jak tyto články vnímáte? Můžete reagovat?

David Rusňák: Tyto články vnímám jako konkurenční boj. Domnívám se, že některé společnosti používají své weby k očerňování svých konkurentů. Hledají kauzy mimo jejich vlastní řady a o těch píší. Každý čtenář si jistě udělá názor sám. (Pozn.: některé články byly z webu Investujeme.cz na základě předběžného opatření soudu staženy: zdezde.)

Tentýž článek o něco později publikoval také web Peníze.cz….

Majitelé webů jsou si navzájem konkurenty. Ale v této věci se jim hodilo síly spojit. Já jsem na tyto články, které jsou plné lží a polopravd, oficiálně reagoval. V tomto směru nemá smysl se opakovat. Tady ale nejde jen o ty články samotné. Z nich je patrné, že autor neví, dává prostor fantazii a úvahám nad výkladem zákona, aniž by mu to příslušelo. Důležité je, že vznikne prostor očernit konkurenta. Horší je totiž to, co se objeví v diskusích pod článkem. Zatímco pod článek se musí obvykle někdo podepsat, diskuse pod článkem jsou anonymní a dávají prostor pro ty nejhorší výlevy, kam je možné psát o konkurenci naprosto cokoliv. Účelové útoky na mě osobně, na naši firmu a podobně. To je hlavní důvod, proč vznikají tyto pseudoodborné články. Jde o nekalosoutěžní jednání zákeřně skryté za novinařinu, o kterou tu ale vůbec nejde. Úroveň webu ukazuje už jen to, že tomuto dává prostor.

Zajímavé je, že Partners media musela v reakci na předběžné opatření soudu stáhnout převzatý článek z Investujeme.cz ze svého webu. Ale hned se objevil další, podobně demagogický. Pod ten už se nikdo ani nenašel odvahu podepsat. A tak je podepsán prostě jako „redakce“. Ani se nedivím…

david-rusnak

David Rusňák

 • Profese: předseda představenstva DRFG
 • Osobní motto:  „Úspěch je nejlepší pomsta.“
 • Obdivované osobnosti: Můj největší obdiv mají ti, kteří se navzdory zjevným hendikepům každý den perou se životem statečněji než většina těch, kteří žádný hendikep nemají. A samozřejmě všichni ti, kteří jim v tom pomáhají.
 • Profesní cíl:  Každý den alespoň o kousek rozšířit své schopnosti a znalosti. Den, kdy se nedozvím nebo nenaučím nic, co by mé myšlení posunulo dál, je v podstatě zbytečný.
 • Záliby: Dobré jídlo, víno, cestování a rodina.

 

Hlavním jádrem článků je rozpor mezi veřejnou a neveřejnou nabídkou. Můžete prosím vysvětlit, o co jde?

Problematika je popsána v zákoně. Bohužel popis není zcela jasný a připouští více výkladů. Zcela jistě víme, že neděláme nic, co by zákon výslovně zakazoval. Problém je v tom, že lze zákon vykládat různými způsoby. Trh potřebuje, aby formulace byly přesnější. My dodržujeme zákony dle naší nejlepší vůle. Ale je možné, že si stejný zákon vykládá jinak pan Zámečník. Ale on tu není od toho, aby zákony vykládal.

Historicky jste již jednou dostali od ČNB pokutu. Bylo to za článek zde na Poradci-sobě.cz. ČNB vnímala tento článek (dnes již stažený) za nepovolenou veřejnou nabídku….

Ano. Šlo o reakci na dřívější podobnou kampaň Investujeme.cz minulý rok. V obranném článku jsme přirozeně používali slovo „dluhopis“. Interpretace ČNB však byla velmi extenzivní: „Pozor, toto by mohlo v někom vzbudit zájem začít pátrat po dalších informacích a proto považujeme tento článek za veřejnou nabídku.“ Náš názor na tuto interpretaci byl jiný, nicméně pokutu jsme nakonec s pokorou zaplatili a způsob nabídky upravili tak, aby byl v souladu i s extenzivním pojetím výkladu neveřejné nabídky. Některé z poradenských společností ve skupině prošly kontrolami a jejich fungování nebylo v této souvislosti nic vytčeno. I z toho soudím, že jednáme v souladu se zákonem…

… dovolím si upozornit na pokutu, kterou dostala dříve také firma Finfin…

Tato pokuta s touto věcí nesouvisí. Pokuta byla udělena za to, že firma měla v období 1.1.2014 až 1.2.2015 nedostatky ve vnitřních předpisech a určité nedostatky u některých klientských dokumentů.

Evidentně si tedy stále každý vykládá veřejnou a neveřejnou nabídku jinak. Plánujete v této souvislosti nějaké změny? Například distribuci finančních produktů v režimu veřejné nabídky?

Budu raději mluvit obecněji o nebankovních cizích zdrojích. Tyto zdroje umožnily skupině DRFG rychlý růst. Ale ty nebudeme využívat do nekonečna. Od počátku je v plánu na jejich úkor zvýšit objem vlastního kapitálu, případně doplněného o kapitál z projektových dluhopisů s prospektem. Příprava obojího je v plném proudu.

„Dluhopis s prospektem“ tedy znamená konečně dluhopis v režimu veřejné nabídky?

Ano. Ale nechceme dlouhodobě sázet na cizí kapitál, což bylo přirozené pro určitou vývojovou fázi naší skupiny. Takový postup je zcela běžný. Významné využití cizích zdrojů bylo také vzhledem k vývoji úrokových sazeb výborná tržní příležitost, kterou by byl hřích nevyužít.

Projektové financování tedy znamená, že „cizí nebankovní zdroje“ bude získávat daná účelová projektová společnosti?

Ano, přesně tak.

Nechme už konkurenční články stranou. Nakonec kvůli nim zřejmě povedete hned několik soudních sporů, uvidíme, jaký budete mít u soudu úspěch. Pojďme se spíše podívat na jednotlivé segmenty, ve kterých se investičně angažujete. Ve kterých odvětvích tedy podnikáte?

“Kde je Kaufland, můžeme být i my.”

Investujeme do čtyř hlavních oblastí, letos přidáme ještě pátou. Nejdůležitější je pro nás oblast komerčních nemovitostí, zejména retailové obchodní plochy. Strategii neměníme. Zjednodušeně platí „kde je Kaufland, můžeme být i my“. Minulý rok jsme v této oblasti investovali 0,5 mld. Kč. Letos plánujeme objem cca 1 miliardy Kč. Náš požadovaný výnos je minimálně 8,5 % v úrovni EBITDA ročně. Takové projekty se nám daří dlouhodobě nacházet. Pokud si to porovnáte s průměrnou cenou peněz, které používáme, tj. do 5 % ročně, dojdete k závěru, že jde o investici, jejíž držba je zajímavá.

Ale nebankovní zdroje získáváte i dráž než za oněch 5 %…

Ano, ale my nefinancujeme celý projekt nebankovními cizími zdroji. Více než polovina je obvykle financována bankovními úvěry, jejichž sazba nepřekračuje 3%. Konkrétní příklad: kupujeme nemovitost za 100 milionů Kč, až 70 % ceny nám půjčí banka za 3% procenta (např. s fixací na deset let), zbytek pokryjeme kombinací vlastních a ostatních cizích zdrojů.

Další oblastí vašeho businessu je….

Telekomunikace. Držíme podíl ve společnosti Suntel Group. Firma se zabývá výstavbou, údržbou a servisem telekomunikačních sítí. Typickým klientem je mobilní operátor nebo dodavatel pro mobilní operátory. Mezi naše zákazníky patří Vodafone, Ericsson, Huawei, O2 a další významní hráči. Zde vidíme mimořádně perspektivní odvětví. Chceme růst jednak organicky ale také formou dalších akvizic.

Jaký je požadovaný výnos v této oblasti?

Požadujeme minimálně 20 %. V tom nejsme nijak unikátní, jde o obvyklé investiční kritérium pro tuto oblast. Když se podíváte na firmu Suntel, uvidíte, že konkrétně její výnos je určitě nad tímto číslem. Ale to není v oblasti telekomunikací všechno. Máme zájem konsolidovat lokální poskytovatele internetového připojení. V ČR je přes 1000 firem poskytující internetové připojení. Ty velké nás nezajímají. Ale firmy s počtem zaměstnanců 1-30 a s obratem 1 – 100 milionů jsou pro nás zajímavé. Je zde obrovská synergie s firmou Suntel a jde o profitabilní business s návratností 3 – 6 let. Navíc se tím uvedeme do domácností a získáme tam další obchodní příležitosti pro skupinu.

Dalším segmentem je energetika?

Ano, primárně nás zajímá lokální výroba tepla a elektřiny. Zainvestovali jsme pilotní projekt teplárny ve Šternberku. Aktuálním úkolem je uvést tuto teplárnu do plného provozu a v druhé fázi vyhledávat projekty podobného typu. Ovšem s jedním rozdílem. Strategicky jsme se rozhodli, že nás již nezajímá oblast výstavby, ale chceme jít cestou nákupů již operujících projektů. Ostatně stejně jako u nemovitostí.

Tato změna souvisí s „jedovatou poznámkou“ u komentářů, která se týkala technických potíží se spuštěním teplárny? Jde o špatnou zkušenost?

Ano, souvisí to s tím. Nejde ani tak o špatnou zkušenost jako o realitu tohoto oboru. Každý kdo stavěl či rekonstruoval, ví, že prakticky vždy to stojí o něco víc a že to také o něco déle trvá, než se plánovalo. Nám se toto bohužel stalo ve Šternberku. Proč to je, jak to je, v jakém řádu to je, to se může každý dozvědět v našem oficiálním vyjádření.

Co oblast financí? Co plánujete tam?

Strategický je pro nás business podílových fondů. Ostatní aktivity v oblasti finančního sektoru jsou postaveny tak, aby pomáhaly podílovým fondům. Věříme tomu, že po boomu pojištění a boomu hypoték stojíme před boomem investic.

Ve fondovém businessu má správce fondu příjem z poplatků. Nebo použije fond jako nástroj pro nákup investičních projektů? Jak tomu bude u vás?

Při pohledu na trh je zřejmé, že oba efekty využívají na trhu všichni. Pro nás je maximální priorita to, aby investor dostal čistý výnos, který od produktu očekává. To považujeme za jediné podstatné.

Neobjeví se námitky, že upřednostníte váš zájem nad zájmem investorů?

Takové námitky myslím přijdou, ale budou liché. Jestliže někdo ví, jak funguje fond, jak je tento business regulovaný, musí mu být jasné, že to takto nemůže být, protože bychom o potřebné licence rychle přišli.

Zveřejnili jste také informaci ohledně Vaší nové akvizice, kterou je obchodník s cennými papíry (OCP) Efekta Consulting (EC). Překvapivé je, že tuto společnosti kupujete vy osobně jako David Rusňák a ne skupina DRFG. Jako Váš klient bych spíše uvítal, kdyby tato firma byla v držení DRFG než v držení Davida Rusňáka jako fyzické osoby. Můžete to prosím okomentovat?

“Vše chceme dělat bez nejmenší pochybnosti o tom, jestli to děláme správně.”

Ano, je to tak, tuto firmu kupuji já jako fyzická osoba. Nelze ale říci, že by tato firma byla mimo skupinu DRFG. Já sám jsem úzce propojen s DRFG: držím 80 % akcií, jsem předsedou představenstva, členem statutárních orgánů společností, které skupina ovládá. Každý, kdo by posuzoval naši skupinu, firmu EC do skupiny DRFG začlení. A důvod nákupu? Vše chceme dělat bez nejmenší pochybnosti o tom, jestli to děláme správně. Chtěli jsme mít ve skupině společnost, která má licenci obchodníka s cennými papíry (OCP), protože si nevystačíme v rámci našich plánů jen s licencí IZ. Akvizicí EC si ale na sebe také šijeme bič. Dohled nad OCP ze strany regulátora je podstatně přísnější, než je tomu u IZ. OCP chceme i pro distribuci podílových fondů, kterou jsme řešili ve spolupráci s jinými OCP. Hodnota OCP je zanedbatelná ve srovnání s projekty v oblastech, které jsme jmenovali.

Diskutovali jsme oblast nemovitostí, telekomunikací, energetiky a financí. Který je onen nový pátý sektor, ve kterém se chcete angažovat?

Jde o zdravotnictví. Pouštíme se do lékárenského podnikání. Tyto příležitosti se nabízely i historicky, ale neměli jsme pro tuto oblast kvalitní personální pokrytí. To se změnilo. Náš tým rozšířil Rudolf Matějka. Jde o špičkového experta, který v Česku vybudoval druhou největší lékárenskou síť s obratem přes 2,5 miliardy korun. 60 % trhu u nás stále tvoří lékárny provozované jedním člověkem. Zde je prostor pro konsolidaci. Nechceme být dlouhodobým strategickým investorem. Chceme vybudovat síť cca 50 lékáren a tuto síť následně prodat. Je zde i synergie s našimi nemovitostními projekty, zejména v oblasti maloobchodních nemovitostních projektů. Nebudeme ale budovat nové lékárny. Chceme získávat pouze lékárny, které jsou již dnes ziskové. V této oblasti požadujeme výnos na úrovni cca 15 % ročně. Žádný development.

Co vy a poradci? Co chystáte konkrétně v této oblasti?

Je to jednoduché. Finanční poradenství není hlavní aktivitou naší investiční skupiny. Není to oblast, ze které bychom chtěli čerpat dividendu nebo něco podobného. My držíme v našem majetku poradenské a zprostředkovatelské firmy úplně z jiného důvodu, než to obvykle dělají stávající vlastníci klasických poradenských firem. Pro nás jsou tyto firmy jeden ze způsobů, jak podpořit naše podnikání v hlavních oblastech. Na druhou stranu nemáme v úmyslu tyto společnosti dotovat.

“Nechceme být konkurenty velkých firem.”

Stále i v této oblasti uvažujeme o akvizicích. Zajímají nás menší firmy s obratem nad 50.000 Kč měsíčně na hlavu. Nezajímá nás počet poradců, ale kvalita těch lidí. Jejich obrat chceme zvýšit na průměr 100.000 Kč měsíčně. A orientovat je na investice a placené poradenství.

Nechceme být ale konkurenty velkých firem. Nemáme to v plánu a ani se to nestane. Ale musím přiznat, že bohužel došlo k chybě na naší straně. Někteří naši spolupracovníci skutečně kontaktovali vázané zástupce velkých společností a na neoficiální úrovni s nimi jednali o spolupráci při distribuci našich produktů. Ano, zde jsme udělali velkou chybu. Toto jednání nebylo fér a já sám bych byl nerad, kdyby se tak někdo choval k nám. Udělám vše proto, aby se podobná situace neopakovala.

Děkuji za rozhovor!

 

Poznámka: skupina DRFG inzeruje na webu Poradci-sobě.cz

1 komentář
 1. Vašek Kott 6 roky

  A cítí vedení DRFG tedy pochybení i ve způsobu nabízení těch dluhopisů?

  9

  8

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account