Erhard Radatz - Invesco

„Obecné očekávání je, že ESG společnosti nabízejí defenzivnější portfolio, a tedy vaše riziko by mělo být nižší,“ říká Erhard Radatz, senior portfolio manager Invesco, a dodává: „Minulý rok to ale bylo opačně.“ Proč? A jak přistoupit k ESG strategiím?

ESG fondy a akciové společnosti, které se řadí mezi ESG, v loňském roce ztratily více, než kolik činil průměr trhu. Jak je možné, že tyto společnosti, které věnují pozornost ekologii, sociálním otázkám i zodpovědnému řízení společnosti, mají horší výsledky na trhu než ty, které se těmito principy neřídí?

To je zajímavá otázka. Obecné očekávání je, že ESG společnosti nabízejí defenzivnější portfolio, a tedy vaše riziko by mělo být nižší. A při poklesu trhu by tak mělo být ESG portfolio lepší než trh. Minulý rok to ale bylo opačně. ESG portfolio bylo horší než trh. To překvapilo mnoho investorů.

Když se podíváte na ESG strategie, z faktorové perspektivy. Co tato portfolia ovlivňuje? Jsou to standardní vlastnosti cených papírů, které vysvětlují část rizikového a výnosového profilu. Např. to, že se jedná o akcie, je faktor sám o sobě. Ale jsou tam i další faktory, jako momentum, tedy vítězové, kteří budou i nadále vítězi, a poražení, kteří budou i nadále vykazovat horší výsledky.

Nebyly ESG strategie v předešlých obdobích vítězi? Podle faktoru momentum by tak neměly být poražené…

Nyní nehovořím konkrétně o ESG strategiích, ale obecně o faktoru momentum.

Dalšími faktory je hodnota (value), čili v základu nakupování levných cenných papírů, což je také důležité k překonání trhu. Musíte kupovat, když jsou akcie levné, a prodávat, když jsou drahé. To říká hodnotový faktor. Např. akcie, které mají nízké P/E ratio.

Tedy část vysvětlení horších výsledků ESG fondů a akcií je, že byly příliš drahé před loňským propadem…

Ano, to je dominantní rys. ESG strategie jsou drahé. To je ale z perspektivy zodpovědných společností pozitivní. Znamená to, že zaměření na ESG funguje. Celá myšlenka investování do ESG je, že chceme změnit náklady kapitálu pro společnosti, které se chovají lépe. Ty, které se chovají hůře, se stávají levnějšími, protože je nikdo nechce. A zodpovědně jednající společnosti se stávají dražšími, protože každý je kupuje. A to způsobuje problémy investorům.

Loňský rok byl hodně smolný. Když inflace roste, levné akcie mají lepší výsledky než drahé. To pomáchá hodnotovým akciím oproti růstovým, které jsou při vysoké inflaci drahé. ESG strategie mají tendenci být oceňovány výše, jsou dražší, proto měly horší výsledky než ostatní.

Investovat tedy do ESG strategií je tedy drahá investice, a tedy pokud investor volí investici mimo ESG, tak může dosáhnout lepších výsledků v dlouhém horizontu?

Ne, to není, co říkám. Jen říkám, že vysoká cena je problém ESG strategií. Ale tento problém můžete vyřešit. Jsou cenné papíry, které jsou atraktivně oceněné a zároveň patří mezi ESG.

Máte-li globální trh, jsou k dispozici přibližně 3 tisíce titulů patřící do ESG, mezi nimiž budou i takové, které jsou atraktivně oceněné.

Má rada je zabývat se při konstrukci portfolia i těmito finančními faktory. To děláme např. v naší multifaktorové ESG investiční strategii. Zajímá nás jak faktor ESG, tak finanční ocenění investičních titulů. Měli byste tak kombinovat nefinanční metriku ESG s finančními ukazateli.

Oproti tomu se ESG indexy soustředí pouze na udržitelnost. Vůbec se nestarají o ocenění.

ESG je v celku dražší než ne-ESG. Je možné sestavit i portfolio z ESG titulů, které bude výkonnější než ne-ESG portfolio, ale potřebujete aktivní přístup k investici a ne investovat do ESG indexů…

Můžete investovat i do ESG indexů. Musíte ale monitorovat svou expozici v jednotlivých faktorech. Teoreticky můžete investovat i do ESG hodnotového portfolia. My spravujeme ESG Multifactor Portfolio, které obsahuje hodnotové kritérium.

Měli byste si toho být vědom a měl byste vždycky měřit faktorovou expozici vašeho portfolia.

A ano, není to tak jednoduché, jak se může zdát na první pohled.

Jak by měli odpovědět finanční poradci svým klientům, kteří se ptají, zda mají investovat do ESG strategií?

Když se klient ptá na ESG, chce ESG. Dotýká se to vašich osobních hodnot. Zda např. chcete investovat do zbrojního průmyslu, nebo ne. A když klient vyjádří přesvědčení, že nechce investovat do zbraní, neinvestujte tam. V tom nemůžete vyhrát. I kdyby zbrojní průmysl dosahoval vyšších výnosů, klient nebude spokojený. A když bude dosahovat horších výsledků, je to ještě horší.

Ptá-li se klient na ESG, udělejte to. Víc a víc klientů se zajímá o ESG již jen proto, že čtou o špatném chování některých společností. A lidé nechtějí být s nimi spojováni, nechtějí z toho benefitovat.

Dívejte se ale na produkty, které kombinují udržitelnost a finanční ukazatele. Je to výzva a není to jednoduché. Ale jsou takové produkty.

Můžete nějaké jmenovat?

Strategie bohužel nemůžeme jmenovat. Nejsou registrované v České republice.

Děkuji za rozhovor.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account