past na peníze

(Aktualizováno 16:45 – vyjádření E&S) Ertrag & Sicherheit vyhlašuje insolvenci. Investiční zprostředkovatel sídlící v rakouském Štýrském Hradci není schopen dostát závazkům. Firma čelí stovkám žalob investorů, kteří byli poškozeni podvodnými investicemi do zlata a do fondů Shedlin. Do skupiny E&S patří i česká dcera E&S Investments. Ta je ve vztahu k bankrotující firmě sesterskou společnosti.

Ertrag & Sicherheit v České republice

Skupinu E&S u nás zastupuje E&S Investments Czech Republic, s.r.o., vlastněná holdingem E&S. Základní jmění společnosti činí 1.000.000 Kč.

 • Aktuálně pracuje u nás pro E&S 816 vázaných zástupců.
 • Valná většina z nich (88 %) se nezabývá zprostředkováním pojištěním.
 • Průměrný věk poradců je 46 let.
 • Průměrné služební stáří činí 18 měsíců
 • Průměrná doba v oboru dva roky

Bankrot díky podvodným investicím

Rakouský MLM investiční zprostředkovatel je v úpadku. Příčinou jsou problematické investice do uzavřených fondů a investice do zlata, které spustily lavinu soudních nároků poškozených investorů.

Podle rakouského Sdružení obrany spotřebitelů požádala společnost E&S Vermögensberatung se sídlem v Grazu v úterý u Krajského soudu o zahájení konkurzního řízení. Zadluženost společnosti činí osm milionů eur. Bankrot bude mít negativní dopad nejspíše také na 19 zaměstnanců. Společnost má 955 věřitelů, včetně investorů.

300 probíhajících soudních sporů

K osudu společnosti přispělo více než 300 probíhajících soudních sporů, v nichž investoři požadovali několik milionů eur jako náhradu škody. Spory se týkají především dvou produktů: podvodných uzavřených fondů německého domu Shedlin a falešného investičního zlata německé firmy EVVE.

Je zřejmé, že v případě podvodů s investičním zlatem byla společnost E&S obětí. V této souvislosti byli zatčeni čtyři prodejci zlata z Berlína a Kolína, kde ale stále platí presumpce neviny. Při domovních prohlídkách v dubnu u EVVE byly nalezeny čtyři tuny zlata, ale zřejmě je jen pět procent z nich pravých.

Společnost Shedlin upadla do konkurzu již koncem roku 2014. Tisíce investorů z Rakouska a Německa investovaly do osmi uzavřených fondů této společnosti kolem 140 milionů eur vlastního kapitálu. Nejznámějšími a největšími fondy jsou Middle East Health Care (MECH) 1 a 2.

Pojištění odpovědnosti za škodu se nevyplácí

Pro E&S byl problém v pojištění právní odpovědnosti, které se nevztahovalo na pokrytí případného poškození investorů. Argumentem pojišťovny bylo, že E & S svým zákazníkům zprostředkovává vysoce spekulativní finanční produkty, a ty nejsou pojištěny. Proces s pojišťovnou běží již devět měsíců.

Obchodování s cennými papíry není v současné době ovlivněno

Vzhledem k tomu, že poradci E&S obchodovali s cennými papíry pod záštitou Jung DMS & Cie. (JDC), prozatím nejsou jejich obchody insolvencí ovlivněny. Poradci mohou obchody s cenními papíry pod JDC nadále poskytovat.

Česko zatím mlčí…

Česká infolinka E&S Investments nebyla schopna poskytnout bližší informace a odkázala na oficiální emailovou adresu. Znění reakce E&S Investments na tento článek budeme publikovat.

Zdroj:Fonds Online

Aktualizace 16:45 – Stanovisko společnosti E&S Holding GmbH

Společnost E&S HOLDING GmbH potvrzuje, že její dceřiná společnost, Ertrag & Sicherheit Vermögensberatung Ges.m.b.H. vyhlásila k dnešnímu dni insolvenci. Společnost E&S HOLDING GmbH, jakož i další společnosti skupiny E&S – v tuzemsku i v zahraničí – nejsou insolvencí zasaženy a budou nadále vykonávat svoji obchodní činnost.

„Velmi nás mrzí, že po více než 30 letech úspěšné práce musíme učinit tento krok. Jako odpovědní jednatelé musíme splnit svoji povinnost a vyvodit důsledky z vývoje posledních 18 měsíců“, prohlásili jednatelé společnosti Ertrag &Sicherheit Vermögensberatung Ges.m.b.H.

Na pozadí nynějšího vyhlášení insolvence stojí vícenež 300 žalob údajně poškozených investorů a s tím spojené soudní výlohy a náklady za advokáty, jakož i stovky nároků, vznesených prostřednictvím advokátů. Několika málo advokátům se podařilo rozšířit obavy a znejistit investory. Nakonec muselo být do konce roku vynaloženo více než dva miliony eur na obhajobu jakož i na soudně uznané nároky. „Nechtěli jsme se vzdát a mimo zmiňované náklady jsme více než 18 měsíců pracovali na řešení. Ale vzhledem k tomu, že náš pojistitel odmítl krytí a i v případě pozitivního výsledku procesu lze předpokládat vysoké náklady z důvodu nedostatku krycích zdrojů ze strany poražených protistran, musel být učiněn tento bolestný krok“, vysvětlují jednatelé společnosti Ertrag & Sicherheit Vermögensberatung Ges.m.b.H. Ačkoliv některé z procesů dopadly v první instanci vítězně, není možné trvale tomuto množství žalob odolávat.Komentářů: 6
 1. Chudáčkové, skoro mi jich je líto. Zlí právníci je zničí. Možná se měli poučit u Jakuba Charváta a včas založit transparentní konto k přijímání příspěvků na obranu :-)

 2. Jan Skrbek 8 roky

  Zřejmě nejvyšší čas, aby i v ČR nastala regulace prodejců zlata a jiných plíšků. Ty nesmysly, kterými krmí své klienty jsou zase jen a pouze MLM prodejní argumenty tvářící se jako odborné analýzy.

 3. Milan Slanina 8 roky

  Je to opravdu tak, rakouská společnost E&S AT vyhlásila tento týden insolvenci. Všechny ostatní společnosti skupiny E&S, včetně E&S CZ i E&S SK, zůstávají nedotčeny. V letech 2009 až 2012 společnost E&S AT zprostředkovávala mimo jiné majetkové účasti na podnicích (projekty) a fyzické zlato. Důležitá je skutečnost, že společnost E&S AT nebyla poskytovatelem těchto produktů, ale pouze zprostředkovatelem. Produktoví emitenti se zde zčásti bohužel dopustili trestné činnosti a jsou buď ve vazbě, nebo se nachází ve Spojených arabských emirátech, ze kterých nevycestují. Společnost E&S jako zprostředkovatel zůstala jediná v tomto koloběhu a vynaložila do srpna 2016 téměř 3 mil. eur na svoji obhajobu. Právní zástupci investorů se ve velké míře obrací na E&S jako na zprostředkovatele, protože emitenti nejsou dosažitelní.

  Společnost E&S je ziskovým podnikem bez dluhů, ale v procesu je cca 300 žalob. Na základě tohoto pro budoucnost negativního scénáře byl učiněn tento, vůči obchodním partnerům, odpovědný krok. Od roku 2009 jsou všichni obchodní partneři E&S AT současně také poolovými partnery spol. JDC, zaštiťujícího partnera v oblasti cenných papírů v Rakousku. V tomto období jsou obě společnosti velmi silně propojeny, protože 80% obratu E&S AT v Rakousku se vytváří v oblasti cenných papírů. Všichni klienti v oblasti cenných papírů v Rakousku jsou současně od roku 2009 také klienty JDC.

  Nyní se tedy ještě více posiluje partnerství se společností, která je na trhu už od roku 1958. Toto rozhodnutí bylo učiněno společně s tímto spolehlivým partnerem a s jednoznačnou oddaností a podporou obchodu s cennými papíry. Jak již bylo uvedeno výše, insolvence rakouské společnosti E&S AT nemá vliv na činnost dalších společností v rámci skupiny E&S, neboť tyto jsou na ní majetkově i licenčně nezávislé.

  • ES AT byl POUZE zprostředkovatelem pro podvodníky. Ano, víme, jen bych to moc nezdůrazňoval a rozhodně na tom nestavěl obhajobu. Mám přeci uvažovat o tom, co zprostředkovávám, proč to dělám a přijmout za to spoluzodpovědnost.
   Nějak to z Vašeho příspěvku není zřejmé, ale jak zlato, tak projekty v SAE, byly nabízeny i ES CZ. To, že se tu zatím nebrání dostatečné množství poškozených neznamená, že se tak jednou nestane.

  • Anonym 8 roky

   Vaše vyjádření je skandální a alibistické. Po léta bylo jediné kritériem produktového vedení výše provizí pro E&S a finančnímu profesionálovi muselo být zřejmé, že provize minimálně tří posledních produktů ruinují případný výnos pro klienta. Proto jste prodávali Shedlin a proto jste prodávali zlato, proto nyní prodáváte předražené Evolution fondy. Jediný produkt neobsahoval enormní nákladovost, standardní fondy od Franklin Templeton, ty jste ovšem zatížili dodatečným a nelegálním „Handling fee“.

   Proč tyto produkty nebyly prodávané jinými společnosti? Protože nikdo z nich neaplikuje politiku spálené země v takovém měřítku, jako E&S. Věřím, že každá dostala podobnou nabídku a každá ji vyhodnotila jako riziko pro dlouhodobou existence firmy.

   Za problémy klientů E&S v Rakousku i v ČR mohou v první řadě E&S svou produktovou politikou,dále Jung, který s vidinou podílů na provizích poskytl krytí pro prodej takových produktů a v neposlední řadě nenasytní poradci E&S, kteří přešli do firmy jen kvůli řádově jiným provizím, než by dostali za prodej investičních produktů (nikoliv pojistek) jinde.

   Z vašeho vyjádření vyplývá, že E&S je sama poškozena svými (okradenými) klienty a to je neuvěřitelně cynické prohlášení. Vědomě nebo nedbalostí jste napomáhali prodeji podvodných investičních produktů, obě varianty jsou děsivé a věřím, že příslušný soud v Rakousku Vaše vedení spravedlivě potrestá.

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account