Peníze - bankovky - mince - české koruny - CZK
Zdroj: Pixabay.com

Jak významným faktorem při prodeji podílových fondů finančními poradci jsou provize? Má doporučení poradců negativní dopad na výnos investice?

Finanční poradci jsou často nařčeni, že jejich rozhodování není v zájmu klientů, ale že hlavním rozhodovacím faktorem jsou provize. Čím vyšší provizi finanční poradce např. z investičního produktu obdrží, tím častěji ho bude prodávat bez ohledu na efekt pro klienta. V tomto duchu varuje i evropský regulátor EIOPA stran pan-evropského penzijního produktu (PEPP). Velká Británie dokonce zakázala provizní prodej investičních produktů zcela.

Bez provizního prodeje investičních produktů se ale investice dostávají zejména ke středně-příjmové skupině obyvatel pouze obtížně. Dokládají to i data z Velké Británie, kde nesmí obdržet provizi za zprostředkování investic ani banka. I ta si musí říci klientovi o přímou platbu za poradenství, na což ale klienti slyší jen v omezené míře. Jenže… jsou na tom lépe, nebo hůře než ti, kteří za poradenství nezaplatí?

Na otázku, zda provize ovlivňuje investorův výnos, odpovídá v odborné práci Jiří Šindelář a Petr Budinský. Zkoumali data 2 661 prodejů 20 podílových fondů na základě provizního finančního poradenství v České republice z let 2013 až 2015. Zahrnuty byly pouze dlouhodobé investice, tedy dynamické fondy a fondy životního cyklu.

Analýza pokrývá prodeje jak multilevelových společností, tak finančně poradenských společností s plochou strukturou a jednoho broker poolu. Sleduje výši vyplacené provize koncovému finančnímu poradci, průměrný roční výnos na pětiletém horizontu, celkové náklady (TER) a volatilitu na stejném časovém horizontu. Výše provize zprostředkovateli byla normována na pravidelnou investici ve výši 1 000 Kč měsíčně.

Průměrná výše provize se ve sledovaném čase měnila. V roce 2013 dosahovala 5 300 Kč a v roce 2015 poklesla dokonce pod 4 700 Kč. Pak ale provize začala opět růst. „Také se měnila struktura provize,“ popisují autoři studie a pokračují: „Předplacené provize jsou využívány u stále více nových obchodů.“ To může být spojeno i s rostoucím podílem prodejů investic prostřednictvím investičních zprostředkovatelů a poradců.

Výsledky analýzy na jedné straně potvrzují vztah mezi výší provize na jedné straně a volatilitou a nákladovostí (TER) na straně druhé. Čím je vyšší provize, tím jsou prodávané fondy volatilnější a nákladovější.

Vztah mezi výší provize a výnosem pro klienta byl prokázán pouze u multilevelových společností. Tento vztah je navíc pozitivní – s investicemi spojenými s vyšší provizí dosahují klienti finančních poradců z multilevelových společností dosahují vyšších výnosů. U ostatních obchodních modelů nebyl vztah mezi provizí a výnosem prokázán. To ovšem znamená, že nebyl prokázán ani negativní vliv provize.

„Organizační model považovaný v ostatních zemích za nejvíce kontroversní (MLM sítě) dle výsledků analýzy nabízí nejférovější rovnováhu mezi provizí finančního poradce a užitkem spotřebitele v podobě dosaženého výnosu,“ uzavírají autoři studie.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account