Investice - investování - graf - muž v obleku
Zdroj: Pixabay.com

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 31. 3. 2024 výše 1,020 bilionu Kč. Spolu s fondy kvalifikovaných investorů, které překonaly hranici půl bilionu tak celkové investice do investičních fondů v ČR představují již více než 1,5 bilionu korun.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31. 3. 2024 výše 2,465 bilionu korun a narostl během prvního čtvrtletí o 119 miliard Kč (tj. o 5,05 %, z 2,346 bilionu Kč k 31. 12. 2023 na 2,465 bilionu Kč k 31. 3. 2024).

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od začátku roku o 81 miliard korun. Na tomto růstu se podílel jak příznivý vývoj na finančních trzích, tak i příliv nových investic.“

Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 42 miliard Kč, následovány fondy akciovými s nárůstem 24 miliard a smíšenými fondy s nárůstem 19 miliard.

„Vstup do roku 2024 se na kapitálových trzích nesl opět v pozitivním duchu, když hlavním tahounem růstu cen byl akciový trh a nejvíce pak technologický sektor. Na dluhopisových trzích jsme byli svědky korekce až příliš optimistických očekávání na pokles úrokových sazeb, přesto dluhopisové fondy dodaly pozitivní zhodnocení v čele s fondy peněžního trhu díky stále vysokým výnosům do splatnosti. Avizovaný a – ruku v ruce s uvolňováním měnové politiky – již zahájený pokles úroků na spořících účtech povede k dalšímu přesunu úspor směrem do fondů kolektivního investování i v nadcházejících měsících.“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 503 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 52 mld. Kč (tj. o 11,6% z 451 mld. Kč k 31. 12. 2023 na 503 mld. Kč k 31. 3. 2024).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 31. 3. 2024 na hodnotu 4,414 bilionu Kč.

  1. Asset Management – Správci aktiv

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31. 03. 2024 výše 2,465 bilionu korun a narostl během prvního čtvrtletí roku 2024 o 119 miliard Kč (tj. o 5,05 %, z 2,346 bilionu Kč k 31. 12. 2023 na 2,465 bilionu Kč k 31. 03. 2024).

Tabulka 1: Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 31. 3. 2024)

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

487 052

Česká spořitelna, a.s.

440 603

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

382 902

Amundi Czech Republic

253 428

Conseq Investment Management, a. s.

173 773

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. / AMISTA IS a.s.

168 924

Goldman Sachs Asset Management

122 358

AVANT investiční společnost, a.s.

97 703

UNIQA Insurance Group AG

74 650

Raiffeisenbank a.s.

66 204

Komerční banka, a. s.

56 926

MONETA Money Bank, a.s.

44 741

WOOD & Company

16 679

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

13 082

Jet Investment, a.s.

10 551

CYRRUS, a.s.

7 825

REDSIDE investiční společnost, a.s.

6 840

DELTA Investiční společnost, a.s.

6 238

Accredio, a.s.

5 790

RSJ Securities a.s.

5 457

EMUN investiční společnost, a.s.

5 398

MONECO investiční společnost, a.s.

4 899

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

4 207

OSTATNÍ

8 478

Celkem

2 464 708

Tato data (zahrnují fondy kolektivního investování i fondy kvalifikovaných investorů) jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete ve výše uvedené tabulce.

  1. Investice ve fondech kolektivního investování

Majetek ve fondech kolektivního investování narostl během prvního čtvrtletí roku 2024 o 81 miliard korun, tj. 8,6 % (z 939 mld. Kč k 31. 12. 2023 na 1 020 mld. Kč k 31. 3. 2024). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech narostla o 29 miliard korun (tj. o 10%) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 52  miliard korun (tj. 8 %).

Tabulka 2: Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Tabulka 3: Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31. 3. 2024)

Typ fondu

Celkem k 31. 3. 2024

DOMÁCÍ fondy

ZAHRANIČNÍ fondy

CELKEM

Fondy peněžního trhu

0

16 910 954 076

16 910 954 076

Fondy dluhopisové

323 849 042 895

68 561 645 985

392 410 688 879

Fondy akciové

106 499 432 023

134 428 374 722

240 927 806 745

Fondy smíšené

204 282 426 848

79 304 268 069

283 586 694 916

Fondy strukturované

3 597 203 133

13 441 159 827

17 038 362 960

Fondy nemovitostní

66 318 966 204

3 139 173 727

69 458 139 931

Celkem

704 547 071 103

315 785 576 405

1 020 332 647 508

Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Pozn.2: V roce 2014 proběhl ve vykazovaných datech přechod ze správcovského na distribuční pohled.

Pozn.3: V roce 2020 proběhlo zrušení kategorie fondy fondů a přeřazení těchto fondů do ostatních kategorií.

Pozn. 4: V roce 2023 proběhlo upřesnění metodiky u investic do fondů na základě mandátní smlouvy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 1,020 bilionu Kč (k 31. 03. 2024), přičemž 88 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 12 % je drženo právnickými osobami.

Zprostředkovatelé fondů kolektivního investování

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31. 03. 2024 Česká spořitelna, a.s. (271,233 mld. Kč), ČSOB, a.s. (246,604 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (127,488 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (94,609 mld. Kč) a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (55,102 mld. Kč).

Zprostředkovatel

Fondové mandáty (Kč)

Česká spořitelna, a. s.

271 232 608 885

ČSOB, a.s.

246 603 543 839

Komerční banka, a. s.

127 487 614 529

Conseq Investment Management, a. s.

94 609 372 348

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

55 101 801 209

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

52 414 728 999

Raiffeisenbank a.s.

51 806 125 721

MONETA Money Bank, a.s.

44 741 103 156

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

26 821 150 763

UNIQA Investiční společnost, a. s.

17 896 250 869

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

13 082 327 346

MONECO investiční společnost, a.s.

4 457 616 994

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

4 206 763 000

ATRIS investiční společnost, a.s.

2 890 876 219

KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.

2 808 029 753

OSTATNÍ

4 172 733 877

Celkem

1 020 332 647 508

  1. investice ve fondech kvalifikovaných investorů

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 31. 03. 2024 činil 493 mld. Kč.

* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (389,2 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (114,1 mld) není zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

  1. Custody

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí roku 2024 bylo provedeno celkem 298.282 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31. 03. 2024 hodnoty 4,414 bilionu Kč, což znamená nárůst během prvního čtvrtletí roku 2024 o 249 miliard Kč (z 4,165 bilionu Kč k 31. 12. 2023 na 4,414 bilionu Kč k 31. 03. 2024).


Zdroj: AKAT ČR0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account