Peníze - bankovky - dolary - puzzle
Zdroj: Pixabay.com

Za jednou z finančně poradenských společností přišla s nabídkou spolupráce společnost FPF Investments. Byla vyhozena. Obcházet může ale i další poradenské společnosti, a tak jsme se na ni podívali blíže. A výsledek? Raději se od ní držte dál.

Společnost FPF Investments s.r.o. má registraci u České národní banky (ČNB), ale nepodléhá jejímu dohledu. To se týká společností, které sice nejsou oprávněny obhospodařovat investiční fondy, ale v České republice se zabývají správou majetku.

§ 15 Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Právnická osoba, která není oprávněna obhospodařovat investiční fondy a v České republice výdělečně živnostenským nebo obdobným způsobem spravuje nebo hodlá takto spravovat majetek, spočívající ve shromážděných peněžních prostředcích nebo penězi ocenitelných věcech od investorů nebo nabytý za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci, za účelem jeho společného investování na základě určené strategie ve prospěch těchto investorů, musí podat žádost o zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 596 písm. f) a být v tomto seznamu zapsána. Pro správu majetku investičního fondu se věta první nepoužije. Osoba zapsaná v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f) není oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (Zákon č. 240/2013 Sb.)

V zákoně zmíněný „rozhodný limit“, který nesmí firma přesáhnout, je poměrně vysoký. Protože FPF Investments deklaruje obchodování mj. na forexu (měnovém trhu) a s opcemi, kde je využit pákový efekt, činí pro ni 100 mil. EUR (cca 2,6 mld. Kč). Potíž je, jak smí správce majetku investory získávat.

V Evropské unii je rozlišována veřejná a neveřejná nabídka. V České republice veřejnou a neveřejnou nabídku definuje pro tento případ Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Správce majetku zapsaný v registru ČNB, ale nepodléhající jejímu dohledu, veřejně nabízet investiční služby nesmí.

Při neveřejné nabídce musí být investiční služba nabízena pouze kvalifikovaným investorům, nebo maximálně 20 osobám (§ 295 odst. 2). Nicméně i při neveřejné nabídce lze využít finančně poradenské společnosti. Jen finanční poradci musí nabídku přednést jen klientům, kteří splňují podmínky kvalifikovaných investorů.

V této souvislosti Česká národní banka konstatuje, že v případě kvalifikovaných investorů mohou být nabízeny služby spojené se společnou správou majetku veřejně, ale správce musí dodržet limity objemu spravovaného majetku,“ uvedla k našemu dotazu Petra Vodstrčilová, mluvčí České národní banky.

Proč se tedy raději vyhýbat společnosti FPF Investments?

Kryptoměny, forex, opce…

FPF Investments na svých stránkách prezentuje portfolio svých produktů. Je složeno z kryptoměn, forexu a opcí. A poskytované informace jsou hodně všeobecné a o strategii neříkají vůbec nic. „Vytváříme stabilní portfolio nejlukrativnějších kryptoměn na základě promyšlené obchodní strategie. Víme, kdy včas monetizovat, kdy nakupovat a pro jaké kryptoměny se rozhodnout. Otevírají se nám tak zcela nové možnosti správy majetku,“ uvádí např. u kryptoměn bez bližšího detailu.

Ani na stránce „O nás“ se návštěvník nedozví žádné informace. V oddílu „Kdo stojí za naším projektem“, kde bývá standardně uveden seznam osob, které se v projektu angažují, kdo firmu řídí a kdo ji založil, je pouze uvedeno:

„Jsme spolehlivým správcem majetku. Odbornost a znalosti jsme kromě jiného načerpali z vysokoškolských studií. Mezi obory, kterým jsme se věnovali, patřilo strojové učení i studium umělé inteligence, kybernetiky či NLP (natural language processing). Při hledání nových možností správy majetku i při tvorbě stabilního investičního portfolia čerpáme i z našich zkušeností z oblasti programovacích jazyků a vývoje software. Vedle toho hledáme nové příležitosti podpory startupů.“

Opět nic neříkající informace. Jediná konkrétní je v kontaktech, kde je vedle obecného e-mailu (info@…) a formuláře pro dotazy i adresa pobočky v Hradci Králové.

Obchodní rejstřík

Společnost FPF Investments s.r.o. má registraci u České národní banky. Lze ji též snadno dohledat v obchodním rejstříku. Založena byla 28. června 2016 jako InVictia s.r.o. v Praze.

Již od počátku má společnost uvedený předmět činnosti „Činnost investičního zprostředkovatele podle § 30 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.“ V povolených činnostech v rejstříku ČNB ovšem investiční zprostředkování zapsané není. Navíc předmětný odstavec daného paragrafu zákona hovoří pouze o informační povinnosti investičního zprostředkovatele…

„(5) Investiční zprostředkovatel informuje Českou národní banku o

a) druzích a rozsahu poskytnutých služeb,
b) všech přijatých a předaných pokynech,
c) finanční situaci a výsledcích hospodaření.“

Po založení společnost prošla několikakrokovou transformací. Nejprve byla 14. března 2017 přejmenována na FPF Investments s.r.o. Dále 26. září 2018 přenesla své sídlo z Prahy do Hradce Králové.

Od počátku je jednatelem společnosti Tomáš Galbička, tedy od svých necelých 21 let, který byl též společníkem nejprve s 15%, následně s 25% podílem. Čtyři společníci (Tomáš Galbička, Radek Lekeš, Michal Čuma a Václav Holler) převedly své podíly 1. května 2019 na akciovou společnost FPF a.s.

A tady začíná ta zajímavá část.

Plejáda společností kolem FPF Investments

Společnost FPF a.s. má podle rejstříku splacený základní kapitál 10 mil. Kč. Má sice akcie na jméno, ale v listinné podobě, tudíž nelze jednoduše zjistit, kdo je jejich aktuálním vlastníkem. Společnost FPF Investments přitom měla vlastní jmění kolem 450 tis. Kč. Se společností FPF Investments má ještě jednoho společného jmenovatele: statutárního ředitele a jediného člena správní rady Tomáše Galbičku.

Stejně jako další společnosti:

 • FPF Consulting s.r.o., založená 31. října 2018
 • FPF Capital s.r.o., založená 21. prosince 2018
 • FPF Agency s.r.o., založená 13. února 2019
 • CryptoMood, a.s., založená 25. února 2019
 • Waffleto a.s., založená 30. dubna 2019
 • FPF Estate a.s., založená 7. června 2019
 • FPF Estate GLG s.r.o., založená 28. srpna 2019
 • FPF Estate BB s.r.o., založená 12. září 2019
 • FPF Accounting s.r.o., založená 10. října 2019
 • FPF Estate OL s.r.o., založená 10. října 2019
 • FPF Estate P4 s.r.o., založená 10. října 2019
 • FPF Futures s.r.o., založená 7. listopadu 2019

Celkem je v uskupení již 14 právnických osob, z nichž většina vznikla v průběhu letošního roku, které jsou se společností získávající kapitál (FPF Investments) provázány.

V některých případech by vytváření dceřiných společností mělo i praktický význam. Jedná se o akciovou společnost FPF Estate a její dceřiné společnosti s ručením omezeným, které mohou sloužit jako SPV (special purpouse vehicle) pro správu jednotlivých developerských či realitních projektů. U ostatních je ale význam a účel sítě společností méně přesvědčivý.

Za pozornost stojí i logo společnosti, které využívá stejné prvky, jako má logo společnosti PPF miliardáře Petra Kellnera. Může se jednat o náhodu… ale záměnu nelze vyloučit.

FPF InvestmentsPPF Holding

Proč se FPF Investments raději vyhýbat?

Lidé stojící za společnostmi FPF mohou být nepochybně geniální dvacátníci. V každém případě jejich společnosti žádným způsobem, a už vůbec ne předešlými výsledky, nepotvrzují, že jsou „spolehlivým správcem majetku“. A čerpat zkušenosti s investicemi především z „vysokoškolských studií“ také nehovoří o hlubokých zkušenostech, ale spíše o entusiasmu a vysokém sebevědomí. Dokud se jim nepodaří prokázat, že správu majetku skutečně ovládají, je vhodnější je spíše pozorovat z povzdálí, než jim svěřovat prostředky svých klientů.

Společnost registrovaná podle § 15 odst. 1 ZISIF je nejsnazší cestou, jak se dostat do odvětví správy majetku na finančním trhu. Slouží (či je zamýšlena) ale jako způsob správy pro omezený okruh lidí, kteří sdílejí společný investiční plán, ke zhodnocování jejich majetku. Na druhou stranu těmto společnostem zákon nezamezuje získávat kapitál od kvalifikovaných investorů i prostřednictvím finančních poradců.Komentářů: 4
 1. Pavel Trnka 4 roky

  To jako vážně někdo svěřuje peníze dvacetiletým klukům do správy? :D Koukal jsem na jejich FB profily a lidi co jim dají peníze musejí být šílení haha. Podle sociálních sítí si žijí na vysoké noze. Že by za peníze investorů? Vždyť to včera vyšlo ze školy a už si to hraje na experty. Pak se nesmíme divit v jakém je stavu naše ekonomika, když se lidem o peníze starají už děti. ČNB by měla zpřísnit podmínky pro získání licence, očividně ji dnes dostane každý…

 2. Radek 4 roky

  Jak je možné, že se tento a podobné subjekty mohou chlubit ČNB, když je vlastně vůbec nekontroluje a mohou si dělat co se jim zachce? Teď ta kauza s JO Invest je jasným důkazem, že nějaká licence vůbec nic neznamená. Jsem zvědavý kdy skočí na tyhle.

 3. Anonymus 4 roky

  Holler na svém FB varuje před podvodníky lol. Znáte to, když zloděj křičí chyťte zloděje??? Ale on to vše odskáče stejně bílý kůň Galbička, tak je to vlastně jedno jak společnosnost skončí, že. Komedie fakt…

 4. DaltonsCZ 4 roky

  Dobrý den,pokud má někdo s fpf jakykoliv problém,rád se s ním sejdu,pokud to bude v mé moci tak i pomohu. Dále mam zájem o pohledávky této společnosti atd… děkuji !

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account