Provizní poradenství - peníze - bankovky - eura - graf - investice - brýle
Zdroj: Pixabay.com

Jak se vyvíjí a bude vyvíjet trh fondů kvalifikovaných investorů? Budou investoři držet stále finanční prostředky a čekat nebo budou aktivně hledat příležitosti pro zhodnocení a minimalizovat ztráty z inflace?

Fondy kvalifikovaných investorů – FKI měly své místo v portfoliích investorů i v roce 2022. Investice do FKI v posledních letech stále rostou a pokračování tohoto trendu lze očekávat i v roce 2023. Hodně nám pomáhá náš produkt AVANT Flex, který umožňuje investorům rozdělit již první minimální investici 1 milion korun do více fondů a tím si vytvořit vlastní diverzifikované portfolio s různou investiční strategií, podkladovými aktivy, výnosností, investičním horizontem a rizikovým profilem fondů a toto klienti aplikují i při následných investicích s minimální investicí 100 000 Kč.

Inflace a vysoké úrokové sazby ale vysokou poptávku z roku 2021 mírně ochladily. Potencionální investoři totiž z důvodu budoucí nejistoty na finančních trzích začali volit více likvidní a „garantovaná“ aktiva.

Na depozitech u bank nebo finančních institucích přibylo prostředků, které by za normálních okolností mohly být zainvestovány do FKI, nemovitostí nebo private equity fondů. Atraktivita bondů s vysokým kupónem nabízeným emitentem a většinou vázaným na referenční sazbu zase imponovala investorům, kteří se nemohli nebo nechtěli kvalifikovat mezi FKI investory.

Jaký bude rok 2023

Rok 2023 bude ve znamení očekávání vývoje inflace. Již nyní je velká nejistota, jak dopadne lednová inflace. Jestli se potvrdí výhled guvernéra ČNB 20 % nebo se spíše vydá směrem k očekávání makroekonomů na trhu na úroveň 16 %. Tak jako tak ale bude stále vysoko a ČNB bude muset nadále naplňovat svoji hlavní úlohu cílit inflační úroveň v ekonomice. Podle toho se bude také chovat a uvažovat o růstu či poklesu repo sazby. Současně bude bedlivě sledovat, jak se vyvíjí naše HDP – bude pokračovat stagflační období nebo ekonomika již poklesne, jak avizuje poslední predikce MMF. Směr, kterým se sazby vydají bude určovat chování investorů. Osobně si myslím, že investoři na depozitech v bankách nebudou chtít dlouho zůstávat a chopí se příležitostí, která jim současná makroekonomická situace přichystá.

Optimální strategie investic do FKI

Za mě dlouhodobě převládá 3D = Diverzifikace, Diverzifikace a Diverzifikace. Současná situace umožňuje rozumně diverzifikovat své portfolio jak z pohledu typu aktiva, investičního horizontu, likvidity, měny, teritoria i rizika. Já se při investování rozhoduji podle sektoru, který mi v mém investičním horizontu může přinést zajímavý výnos v kombinaci s podstoupeným rizikem.

V AVANTU pracujeme při správě fondů i s variantami nenadálých situací na trzích, abychom minimalizovali rizika investorů. Volatilitu na trzích pomáhá u našich fondů eliminovat garanční mechanismus.

FKI nabízejí různé investiční strategie, které jsou využitelné pro současnou část ekonomického cyklu. Doporučuji se velmi dobře seznámit s investiční strategií fondu a pak zainvestovat.
Při rozhodování je dobré nezapomínat ani na otázku zdanění výnosů, zda investor preferuje fond s průběžným vyplácením dividend nebo až na konci investičního horizontu. I na investice do FKI se totiž vztahuje tříletá lhůta pro aplikaci daně z kapitálových výnosů, respektive 15% srážková daň v případě dividendových titulů. Zohlednit by měl především výstupní poplatky a rychlost vypořádání odkupu. V současné době investoři investují do pohledávkových, nemovitostních, úvěrových, privite equity fondů nebo fondů cenných papírů.

Pracujeme více na zautomatizování všech procesů s maximálním zjednodušením komunikace klientů z řad investorů, investičních zprostředkovatelů a poradců, zástupců fondu s investiční společností. Chceme usnadnit práci poradcům a zvyšovat komfort a podíl digitalizace pro investory s napojením na jejich interní systémy. Zrychlujeme procesy a zavádíme nové nástroje, přehledy s informacemi pro investory prostřednictvím AVANT Portálu a rozšiřujeme v něm více funkcionalit.

Připravujeme také ve spolupráci s AVANT ADVISORY založení několika nových fondů, abychom rozšířili nabídku pro investory. Již delší dobu u nás ve společnosti řešíme téma udržitelnosti a ESG. Rádi bychom do distribuce zařadili další fondy z této oblasti, ať se jedná o obnovitelné zdroje, fotovoltaiku a energetiku nebo péči o nemocné a starší spoluobčany.

Autor je obchodní ředitel a člen představenstva investiční společnosti AVANT0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account