K 30.9.2017 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 469,9 miliard Kč. Investice do fondů se drží na historicky nejvyšší úrovni. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy. České domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí roku 2017. Celkový objem majetku, investovaný přes členy Asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2017 výše 1,365 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají zainvestováno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 469,9 miliard Kč. Od začátku roku 2017 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 39,8 miliardy Kč, tj. o 4,26 % (z 430,1 mld. Kč k 31.12.2016 na 469,9 mld. Kč k 30.9.2017). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů.

Asset Management

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.9.2017 výše 1,365 bilionu korun a vzrostl během roku 2017 o 77 miliard Kč (z 1,288 bn Kč k 31.12.2016 na 1,365 bn Kč k 30.9.2017).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.9.2017)

Finanční skupinaČistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.297 159
Česká spořitelna, a. s.239 970
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost215 549
Amundi (group)174 669
NN Investment Partners C.R., a.s.117 733
AXA Investiční společnost, a. s.70 780
Conseq Investment Management, a. s.52 320
Raiffeisenbank a.s.32 736
AMISTA investiční společnost, a. s.32 137
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.31 865
AVANT investiční společnost, a.s.28 881
Komerční banka, a. s.19 070
MONETA Money Bank, a.s.11 102
WOOD & Company investiční společnost, a.s.5 354
ING Bank N. V., organizační složka4 817
REDSIDE investiční společnost, a.s.4 750
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.4 742
BH Securities a.s.4 597
Jet Investment, a.s.3 166
AKRO investiční společnost, a.s.2 940
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.2 532
RSJ Securities a.s.2 123
PROSPERITA investiční společnost, a. s.1 652
IAD Investments, správ. spol., a.s.1 396
BNP Paribas Asset Management1 203
OSTATNÍ688
Celkem1 364 844

Investice ve fondech

Majetek v podílových fondech vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2017 o 14,34 miliardy korun (tj. 3,15 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 3,45 miliard korun (tj. o 1,76 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 10,87 miliard korun (tj. o 4,22 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva peněžních, akciových, nemovitostních, fondů fondů, smíšených a dluhopisových fondů. K poklesu došlo u strukturovaných fondů.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9.2017)

(Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.)

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 469,9  miliard Kč (k 30.9.2017), přičemž 81% objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 19% je drženo právnickými osobami.

(Pozn.2: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.)

Největší zprostředkovatelé

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.9.2017 skupina České spořitelny (121,54 mld. Kč), skupina ČSOB (102,78 mld. Kč), skupina Komerční banky (64,11 mld. Kč), Conseq (34,87 mld. Kč) a skupina Amundi (27,16 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,365 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.9.2017 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 125,74 mld. Kč.

Custody

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2017 bylo provedeno celkem 91.695 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2017 hodnoty 3,235 bn Kč, což znamená pokles během třetího čtvrtletí roku 2017 o 47,095 miliard Kč (z 3,283 bn Kč k 30.6.2017 na 3,235 bn Kč k 30.9.2017).

Zdroj: AKAT ČR

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account