Otázka akumulovaného dluhu v investičních životních pojištěních byla v posledních měsících často diskutována v odborných médiích. Dle zdrojů blízkých České asociaci pojišťoven se téma dostalo i na jednání prezidia. Ustanovení umožňující vymáhat záporný stav kapitálové hodnoty byla označena jako eticky nevhodná.

Změny pojistných podmínek

Otázce akumulovaného dluhu jsme se věnovali v článku zde. Některé pojišťovny přikročily k rázným krokům, které lze z hlediska pojistného sektoru hodnotit velmi pozitivně. Pojišťovna ČSOB i Kooperativa ze svých pojistných podmínek právo na vymáhání dluhu odstraní. Poradci by tedy měli počkat a pokud chtějí klientovi nabídnout Perspektivu nebo Forte, sjednat ji až s novými pojistnými podmínkami.

Není jisté, zda nové podmínky povedou k ukončení účtování vysokého sankčního úroku za nesplacení dlužného pojistného. Například u FORTE je následující formulace: „Nebylo-li pojistné … zaplaceno do tří měsíců od data zániku pojištění, je pojistník povinen zaplatit pojistiteli smluvní pokutu ve výši patnáct procent z pojistného, které k tomuto datu pojistiteli ještě dluží.

Pojišťovna ČS se ohradila s tím, že textace pojistných podmínek pro Flexi je klientsky v pořádku. Koncem trvání smlouvy je totiž míněn skutečný konec pojistné smlouvy (výpovědí, neplacením), ne sjednaný konec pojištění. Klient tedy nikdy nebude nucen uhradit zápornou výši kapitálové hodnoty. Po klientovi bude maximálně požadována výše dlužného pojistného do konce faktického trvání pojistné smlouvy, tzn. dlužné pojistné za dobu, po kterou byl skutečně pojištěn.

A co ostatní?

Mezi další významné hráče na poli IŽP patří např. ING nebo AEGON pojišťovna. U pojišťovny AEGON „Neuhrazené částky … jsou dluhem pojistníka a pojistitel je oprávněn je započíst proti plněním z pojištění.“ Pojišťovna si je tedy může uhradit z pojistného plnění, ale nemá právo vymáhat. Právo na vymáhání dluhu nemá v současných pojistných podmínkách ani ING pojišťovna.

Obě pojišťovny ale zavádějí časový test. Akumulovaný dluh může existovat pouze první 4 roky trvání smlouvy. V pátém roce pojišťovny přikročí k určitým opatřením, např.:

„Pokud hodnota akumulačních podílových jednotek na podílovém účtu nepostačuje k pokrytí poplatků …, bude o dříve uvedené skutečnosti pojistitel písemně informovat pojistníka a zároveň ho vyzve k navýšení hodnoty akumulačních podílových jednotek na podílovém účtu. K navýšení poskytne pojistitel pojistníkovi lhůtu, která nesmí být kratší než 14 dní a zároveň delší než 3 měsíce ode dne odeslání písemné výzvy“.

A pokud klient nezaplatí, je po převodu do splaceného stavu se zápornou rezervou smlouva bez náhrady ukončena. Nejkratší dobu tolerance dluhu má ve svých pojistných podmínkách Rytmus od Allianz. Vzhledem k odlišné konstrukci pojištění je klient bez dluhu již v průběhu 3. pojistného roku.

Stroj na peníze

Zrušením práva na vymáhání dluhu se z některých produktů staly stroje na peníze. Úvaha je jednoduchá – pokud sjednám klientovi smlouvu „na riziko“, tj. např. až 80% pojistného je určeno na rizika, získá klient prakticky rizikové pojištění. Po uplynutí dvou let je sice kapitálová hodnota ve velkém záporu, ale v případě zrušení pojišťovna nic vymáhat nově nemůže. A poradce (resp. jeho společnost) inkasovala provizi 180% s ručením pouze 2 roky. Není tedy důvod, proč smlouvu po dvou letech nezrušit a nesjednat novou.

Někdo ale tratit musí – v tomto případě je to pojišťovna. Vyplatila vysokou provizi 180%, pojistila klienta a po dvou letech nemá nic. Je tedy zřejmé, že pouhá změna pojistných podmínek nemůže stačit.

Řešení již ukázala od počátku roku Pojišťovna ČS. Pro daný rozsah pojistné ochrany navýšila postačitelné pojistné. Poradci změnu mohou chápat jako „zdražení“, ve skutečnosti se jedná o navýšení kapitálové složky. Důvodem je právě minimalizace akumulovaného dluhu, který po dvou letech může zůstat na bedrech pojišťovny.

Prakticky tak končí éra investičních pojištění sjednaných pouze „na riziko“. Dochází k narovnání trhu, ale poradce ani klient litovat nemusí. Nová pojištění Allegro od Partners nebo PRO život Allianz pojišťovny jsou dobrou (a možná ještě lepší) alternativou.

Autor: David Vondrák, ProduktovéListy.cz

Doporučujeme: Investice jako dluh: pozor, ať nezadlužíte klienta!

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account