Které investiční příběhy vidí experti jako nejzajímavější? Jaké jsou aktuálně významné trendy ve světě investic? V jaké kondici jsou finanční trhy? Jaké příležitosti a jaká rizika ovlivňují trhy?

Panelová diskuse Investování: Nejzajímavější investiční příběhy proběhla na konferenci FINfest 14. května 2019.

Jaké myšlenky v diskusi zazněly?

MP3 verzi záznamu panelové diskuse můžete stahovat zde (26 MB).

Petr Novotný: Uslyšíte čtyři velmi zajímavé investiční příběhy od čtyř matadorů českého kapitálového trhu. Každý z pánů představí v rámci zhruba pěti minut svůj unikátní investiční příběh.

Jan D. Kabelka: Představím expertízu, kterou NN generuje pro celou společnost NN – rozvíjející se střední Evropa. Regionu CEE se podle nás bude dařit, i když celosvětově přijde stagnace. Zaměřím se na bankovní a spotřebitelský sektor. Ty mohou profitovat ze současné situace. Bankovní sektor je zajímavý díky rostoucím mzdám, které mohou vést k větší spotřebě. Středoevropské banky patří mezi nejziskovější na světě, druhým sektorem je sektor spotřebního zboží. Více je zastoupen na varšavské burze. Patří sem např. AmRest (největší fast-food franšízor v EU – KFC, Burger King, Starbucks), Dino (maloobchodní potravinářská síť), Avast či CD project Red (antiviry, hry) nebo CCC (obuv) a Reserved (oděvy).

Ľudovít Javorský: Můj příběh je exotičtější. Do indexu MSCI EM byla administrativně zařazena Saudská Arábie. Bude tvořit 2,6 procenta indexu. Po privatizaci Saudi Aramco by mohl stoupnout až na 4 %. Trh v Saudské Arábie je v současné době poměrně uzavřený – podíl zahraničních investorů dosahuje zhruba 2 %. Díky zařazení do indexu budou muset investoři do tohoto trhu investovat.

Marek Janšta: Jako investiční zprostředkovatel jsme letos založili vlastní fond Amadeus I. v rámci správce Amadeus SICAV. Důvodem je snaha nabídnout alternativní investiční příležitosti pro naše klienty.

Petr Šimčák: Nejvíce růstový trend na trhu je stárnutí populace. Na tomto trendu jsme našli investiční příležitost – tzv. stříbrnou ekonomiku. Ta se podle odhadu ekonomů v příštích 30 letech téměř zdvojnásobí. Ekonomika zaměřená na produkty a služby pro lidi starší 50 let je třetí největší na světě – za USA a Čínou. Lze přitom vybírat produkty, které porostou díky růstu zisku firem, které se v tomto segmentu pohybují. Nikoliv spekulacemi. S tímto fondem si navíc investoři dokáží spojit dlouhodobé investice.

Petr Novotný: Honzo (Jan D. Kabelka), ty jsi prezentoval akcie z varšavské burzy, ale předpokládám, že máte i nějaké stálice z pražské burzy?

Jan D. Kabelka: Portfolio fondu jsme změnili tak, že jsme ponížili podíl pražské burzy zhruba o třetinu. Nicméně stále tady investujeme. Důvod je ten, že z Prahy společnosti odcházely. Navíc jsme se mohli více soustředit na spotřební sektor, který je primárně ve Varšavě.

Petr Novotný: Nějaké konkrétní značky ze stříbrné ekonomiky?

Petr Šimčák: Jde o globální portfolio. Logicky tam tedy najdete americké firmy a pak zbytek. Výběr je prováděn podle zaměření firmy, regiony tolik nehrají roli. Jde například o farmaceutické firmy, ale také golfové. Většinou investujeme do lídrů v oboru.

Petr Novotný: Váš fond stavíte jako fond fondů.

Marek Janšta: Překlopili jsme portfolia stávajících klientů. Stávající fondy postupně doplňujeme. Investice jdou především do nemovitostí, alternativních aktiv (například Sirius Investments Martina Burdy), měn, zemědělské půdy apod.

Petr Novotný: Ľudovíte (Javorský), v jaké měně je váš fond?

Ľudovít Javorský: Standardně dolarový a eurový fond.

Jaký je váš pohled na to, co se děje na trzích?

Jan D. Kabelka: My kontinuálně hovoříme o třech aspektech: Postupné zpomalování globálních ekonomik, chování centrálních bank a politická rizika. Z těchto bodů vychází vyšší volatilita. Myslíme si, že nás čeká zpomalování ekonomiky, ale nijak dramatické.

Petr Šimčák: Nejzajímavější byly čtvrtý kvartál 2018 a první čtvrtletí 2019. To, co přišlo na konci roku v pozitivním vyjádření se na konci 1. kvartálu 2019 vrátilo s negativním znaménkem. Klíčové bylo vystoupení šéfa FEDu, který oznámil, že je třeba zvýšit úrokové sazby, abychom oslabili rostoucí ekonomiku a snížili riziko inflace, na což trh reagoval panikou, že centrální banka může svým přístupem vyvolat recesi. To začalo v říjnu 2018 a určité projevy vedly k tomu, že investoři začali panikařit a v lednu 2019 došlo k obratu o 180 stupňů, když šéf centrální banky ve svém projevu vyslovil jedno klíčové slovní spojení: “Budeme opatrní. Vyčkáme.” Reakce investorů byla okamžitá. Velkým problémem je faktická obchodní válka mezi USA a Čínou.

Marek Janšta: Petr (Šimčák) to řekl velice dobře. Měl jsem připravené dvě věci: Rétoriku centrálních bank a obchodní vztahy USA versus Čína.

Ľudovít Javorský: Náš pohled je relativně pozitivní. Letos recesi nečekáme. Výhled může být velmi volatilní. Když porovnám trh v prosinci 2018 a nyní, tak se kromě postoje FEDu mnoho nezměnilo. Po strmém růstu v 1. čtvrtletí 2019 by mohl přijít výprodej. Volatilitu může způsobit řada důvodů.

Petr Novotný: Vždy, když se mě lidé ptají, co si o recesi myslím já, tak připomenu výrok bývalé šéfky FEDu, která prohlásila, že za našeho života už žádnou krizi nezažijeme, a šéfa Evropské centrální banky, který se proslavil výrokem: “Uděláme cokoliv.” Podle mě nebude krize.

Co vás inspiruje ve vaší profesní kariéře?

Jan D. Kabelka: Jsem ve financích 23 let a pracoval jsem s řadou lidí. A právě oni pro mě vždy byli velkou inspirací.

Ľudovít Javorský: Stále je co se učit. A stále je se od koho učit.

Marek Janšta: Co se týče inspirace, souhlasím s Honzou (Kabelka). De facto se inspirujeme navzájem. Inspiruje mě docela dost lidí. V poslední době zejména tací, kteří odešli z korporací, aby si založili vlastní fond.

Petr Šimčák: Řeknu vám autory a knihy, které jsem si vybral jako čtyři nejzajímavější na čtení a rád se k nim vracím: Benjamin Graham – Inteligentní investor, Daniel Kahneman – Myšlení rychlé a pomalé, Richard Thaler – Šťouch, Dan Ariely – Jak drahé je zdarma, aneb proč chytří lidé dělají hloupá rozhodnutí. V těchto knížkách hledám poměrně často inspiraci pro přednášky a prezentace.

Vaše investiční zdroje

Jan D. Kabelka: Čtu obrovské množství materiálů, které dostávám. Víc toho přečíst nestíhám. Poradcům mohu doporučit náš iMěsíčník.

Ľudovít Javorský: Je to velmi podobné – interních zdrojů je mnoho. Rozesíláme newsletter a na stránkách jsou blogy portfolio manažerů.

Marek Janšta: Stále více se zajímám o klientův mozek. Co ještě může přinést. Doporučil bych stejné knihy jako Petr (Šimčák). A ještě navíc jeho diplomku (https://is.muni.cz/th/t3a0v/Diplomova_prace.pdf), protože pochopit, jak klient přemýšlí, je důležité. Jinak bych ještě doplnil knihu Černá labuť od Taleba (Nassim Nicholas Taleb).

Petr Šimčák: Já už dodám jen on-linový svět, protože díky moderním technologiím – já jsem osobně ještě propadl podcastům – je on-line 80 až 90 procent informací na denní bázi, a většinu poslouchám – Bloomberg, The Economist, The Wall Street Journal a další zdroje.

Kde máte vlastní peníze?

Jan D. Kabelka: Mix různých fondů. Část ve fondu krátkodobých dluhopisů, dále globální fondy, středoevropský akciový fond. Poměrně velkou část mám ve fondu s cíleným výnosem. A malé investice do malých strategií.

Ľudovít Javorský: Mám investované peníze v Saudské Arábii. Na krátko.

Marek Janšta: Já mám povinnost mít peníze ve fondu Amadeus I.

Petr Šimčák: Nedávno jsem si dělal revizi a zjistil jsem, že se držím zásad židovského Talmudu – třetina rezerva, třetina byznys a třetina půda (nemovitosti). U mě je to zhruba tak.

Petr Šimčák

Přední odborník v oblasti investování a financí v České republice. Široké veřejnosti je znám jako publicista v oboru investic.

Marek Janšta (KZ FINANCE)

Marek Janšta

Marek patří k zakladatelům společnosti. Svého prvního klienta pro investici do podílových fondů si našel už před dvaceti lety. Inženýrský diplom získal na stavební fakultě VUT v Brně, kde ho zaujala zejména matematická statistika, a tak se po roce 1989 rozhodl naplno věnovat tehdy vznikajícímu kapitálovému trhu. V 90.letech minulého století působil jako člen představenstva regionálního obchodníka s cennými papíry, stál tak prakticky u prvních krůčků pražské burzy. Později se začal specializovat na kolektivní investice. Je členem představenstva profesní organizace finančně-poradenských společností ČASF a vedoucím její sekce investic, z jejíž pozice připomínkuje již více jak deset let legislativu kapitálového trhu a veřejně publikuje v médiích.

V posledních letech se zabývá problematikou behaviorálních financí, tedy tím, jak emoce a iracionality ovlivňují chování investorů. Je jedním ze zakladatelů fondu kvalifikovaných investorů AMADEUS, který se jako fond fondů zaměřuje na zajímavé alternativní příležitosti na českém trhu. Ve volném čase se věnuje především cestování, ideální destinace jsou pro něj především ty bez provozen McDonalds (Bolívie, Nepál, Patagonie,horské oblasti Peru a Ekvádoru), v kondici se snaží udržovat jízdou na kole a hraním florbalu.

Ľudovít Javorský (Franklin Templeton)

Ľudovít Javorský

Svou kariéru na finančních trzích začal před 24 lety ve společnosti SevisBrokers, zabývající se obchodováním s cennými papíry. Prošel od pozice obchodníka na burze cenných papírů až po péči o klienty na pozici brokera. Po sedmi letech odešel do bankovního sektoru, kde v rámci Dexia banky působil na oddělení Treasury. Následně vedl oddělení podpory prodeje a byl jedním z prvních, kteří na Slovensku registrovali a začali prodávat zahraniční fondy vedené v Lucembursku.

Od roku 2012 je zodpovědný za distribuci fondů Franklin Templeton Investments v Čechách a na Slovensku.

Jan D. Kabelka (NN Investmet Management)

Jan D. Kabelka

Kariéru ve finančním sektoru začal v roce 1997 v Citibank. V letech 2000–2006 působil v ING Investment Management (C.R.), a.s. jako obchodní ředitel. Poté odešel do skupiny ERSTE, kde pracoval na různých manažerských pozicích v zemích střední a východní Evropy, naposledy jako ředitel podpory prodeje a investičních služeb společnosti Erste Asset Management. Od února 2013 působí v NN Investment Partners C.R., a.s. (dříve ING Investment Management), kde zastává funkci generálního ředitele. Je rovněž členem vedení Asociace pro kapitálový trh ČR.

Petr Novotný (InvestičníWeb.cz)

Petr Novotný

Zakladatel a šéfredaktor finančního portálu Investičníweb.cz (od roku 2009). Předtím 12 let investiční praxe na pozicích licencovaného burzovního makléře a privátního bankéře u společností Eastbrokers, Merrill Lynch, Citibank a HVB Bank. Dramaturg a moderátor pořadů Investorský magazín na O2 TV a Byznys index Petra Novotného na Seznam TV. Moderátor investičních pořadů na Rádiu Česko a Rádiu ZET. Spolupořadatel finančních veletrhů Investiční fórum a Trading Expo. Šéfredaktor časopisu Investiční magazín. Absolvent American Institute of Arts and Science se specializací na portfoliomanagement (MBA). Externě přednáší na PB – Vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Žurnalistika a nová média.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account