Plánujete pro vaše děti to nejlepší a počítáte, že půjde studovat? Připravte se na pořádné výdaje. Ačkoli je prezenční studium na státních školách stále ještě zdarma, dá se předpokládat, že ne navždy. Navíc existuje celá řada soukromých škol, na kterých musí studenti platit školné.

{+}

Navíc výdaje spojené se studiem i bez školného rozhodně nejsou nízké. Finance na studia dětí můžete získat různě. Pomiňme dědictví po bohatém příbuzném a soustřeďme se na běžnější způsoby založené na zhodnocování vložených finančních prostředků.

Asi nejdůležitější rada: Začněte včas!

Rodiče, kteří si včas uvědomí finanční náročnosti studia dětí a rozhodnou se odkládat stranou určitou finanční částku, mají několik možností jak vytvoři t odpovídající finanční rezervu ,   ze které mohou potom studenti i rodiče čerpat. M ohou si vybírat mezi celou řadou finanční ch produkt ů, ale k těm nejobvyklejším patří spořicí produkty (spořicí účty, termínované vklady apod.) a produkty investičního bankovnictví (podílové fondy, fondy životního cyklu, dluhopisové fondy a řada dalších). Zvolená forma vždy záleží na rizikovém profilu rodiče a  také, v případě investic, na jeho předchozí zkušenosti s investováním na finančních trzích.

U všech ale bez výjimky platí, že základem je začít včas, tedy stanovit si dostatečně dlouhý horizont k bezproblémovému vybudování finančního „polštáře“.

Jak na to…

Češi jsou obecně spíše konzervativní investoři, a ačkoli se finanční gramotnost obyvatel zlepšuje, stále mají lidé z investováním celkem zbytečný respekt a pravděpodobně i strach z neznámého.

Pokud tedy rodič chce spořit pro své dítě, nechce riskovat ztrátu a  zároveň chce mít uložené finance rychle k dispozici bez sankcí, je pro něho vhodný spořicí účet. Je si ale nutno uvědomit, že jeho výnos není vysoký. Obliba spořicích účtů prudce vzrostla zejména v roce 2009, kdy byly jejich úrokové sazby velmi zajímavé. Dnes je situace jiná, úrokové sazby na spořicích účtech klesají a nedosahují obvykle hranice inflace, která se v  letošním roce očekává kolem 2,5 %. Hlavní výhodou tohoto produktu je možnost vkladů v libovolné výši a výběrů bez sankcí a výpovědní lhůty. Tato výhoda se však pro méně disciplinované vkladatele může lehce stát nevýhodou, protože jednoduchý výběr bez omezení může svádět k častému odčerpávání vložených prostředků a naspoření částky potřebné pro studia se tak může zkomplikovat.

Nabízí se zde proto další varianta, kdy klient své prostředky vloží na termínovaný vklad. Opět jde o velmi konzervativní produkt s pevně danou úrokovou sazbou, která je obdobná jako u spořicích účtů, ale oproti nim nelze vložené prostředky libovolně vybírat. U termínovaných vkladů uzavřených na určitou dobu trvání (obvykle od jednoho do pěti let) je předčasný výběr sankcionován, případně vyplacena pouze vložená jistina (původní vklad) bez zhodnocení. S termínovaným vkladem lze tedy s minimálním rizikem spořit ve středně až dlouhodobém horizontu a možností předčasného ukončení v případě potřeby ovšem za cenu sankce.

Investování je pro všechny!

Pomalu ale nastává doba, kdy by se lidé měli přestat bát slov „investovat, investice“. Konec konců aktuálně připravované návrhy důchodové reformy naznačují, že se budeme muset o své peníze do budoucna aktivně starat tak jako tak a určitou formu investování zvolit.

Obecně je termín investování spojen s obavami z možné ztráty vložených peněz. Řada lidí nemá s investováním zkušenosti, bojí se možných špatných rozhodnutí a obávají se velkého množství času, které je s investováním spojeno. Dnes ale existuje celá řada velmi konzervativních investičních produktů, které riziko ztráty silně eliminují a nevyžadují aktivní účast klienta. Vše obstará manažer nebo správce. Dále se toto riziko rapidně snižuje při diverzifikovaném portfoliu a zejména při pravidelném investování formou měsíčních vkladů ve středně a dlouhodobém horizontu, což je právě případ získání finančních prostředků na studia.

Rodiče si například mohou zvolit takzvané fondy životního cyklu.

Celý text článku si můžete přečíst na serveru Investujeme.cz.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account