Kolem kočkopsa poradenství a zprostředkování se vedou diskuse již od nepaměti a ani naše legislativa k řešení příliš nepomáhá. Zejména u investičních nástrojů, které spadají pod MiFID, ale silně přituhuje. Rejstřík ČNB jasně uvádí, který vázaný zástupce smí investiční poradenství poskytovat a který nikoli. Přesto není stále jasno, co to vlastně investiční poradenství je a co tedy mohou nebo nesmějí „obyčejní zprostředkovatelé“ klientům říkat, doporučovat – anebo dokonce naznačit?

K tomu všemu totiž ještě přináleží další otázky, např. rozdílnosti testu přiměřenosti a testu vhodnosti, ale zejména zodpovědnosti, kterou za vázaného zástupce má jeho mateřská společnost.

Musí tedy zprostředkovatel po otestování klienta jen předložit mlčky nějaké varianty a musí klienta nechat si vybrat? Nebo už při vysvětlování může „nenápadně“ preferovat určité řešení či některý produkt?

Tudy cesta nevede

Problematice se budeme i nadále věnovat, ale jako startovní výstřel použijme odpověď na tzv. kvalifikovaný dotaz, který USF zaslala České národní bance:

ČNB odpovídá

K vymezení hranice mezi investičními službami přijímání a předávání pokynů a poradenství

K vymezení hranice mezi investičními službami přijímání a předávání pokynů a poradenství uvádíte následující příklad a ptáte se, zda již jde o poradenství nebo ještě „pouze“ o přijímání a předávání pokynů:

„Proces poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů může v praxi probíhat např. tak, že vázaný zástupce vyplní se zákazníkem, který má zájem o zprostředkování obchodu s investičním nástrojem, tzv. „test přiměřenosti“, v němž jsou zaznamenávány zejm. odborné znalosti, vzdělání a zkušenosti zákazníka v oblasti investic, a to v zákonem stanoveném rozsahu. Výsledkem tohoto testu je zpřístupnění dostatečně široké skupiny produktů, např. podílových fondů, které jsou definovány jako produkty přiměřené tomuto zákazníkovi a jeho znalostem a zkušenostem.

Vázaný zástupce v rámci tohoto příkladu poté předloží zákazníkovi zmíněnou skupinu podílových fondů, z nichž zákazník sám, autonomně a na základě vlastního rozhodnutí vybere, do kterého z nich a kolik bude investovat (např. ve formě výběru z přiměřených podílových fondů prostřednictvím webové aplikace). Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele nijak do výběru zákazníka nezasahuje a neingeruje.“

Potvrzujeme, že provedení testu přiměřenosti, sdělení jeho výsledků a odpovídajícího okruhu nástrojů přiměřených pro zákazníka, a následné převzetí a předání pokynu k zákazníkem zvolenému nástroji, vykazuje znaky investiční služby přijímání a předávání pokynů, nikoliv znaky poradenství.

Přijímání a předávání pokynů je v zásadě vždy spojeno s povinností provést test přiměřenosti podle § 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a s povinností „vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby uvedené v odstavci 1 nebo rady ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční služby uvedené v odstavci 1 odpovídá odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.“ (§ 15i odst. 2 ZPKT). I v rámci investiční služby přijímání a předávání pokynů může a musí být poskytnuta dílčí rada ohledně investičního nástroje, např. zda takový nástroj odpovídá zkušenostem a znalostem zákazníka nebo jak probíhá vypořádání obchodu s tímto nástrojem. /1/

O samostatnou službu investiční poradenství jde až v případě „poskytování individualizovaného poradenství, které směřuje přímo či nepřímo k nákupu, prodeji, úpisu, umístění, vyplacení, držbě nebo jinému nakládání s konkrétním investičním nástrojem nebo nástroji nebo k uplatnění práva na takové nakládání, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka či obchodníka s cennými papíry.“, tedy pokud je naznačováno, že určité nástroje jsou pro zákazníka vhodné, že tento zákazník by je měl pořídit do svého majetku. /2/

Současně je zřejmé, že odlišení v konkrétním případě může být obtížné a investiční zprostředkovatel nebo vázaný zástupce by měl v případě, že nehodlá poskytovat službu investičního poradenství, řádně vysvětlit své postavení a nabízenou službu a vyhnout se jakémukoliv i nepřímému naznačování, že by zákazník měl učinit určité rozhodnutí. Příkladem nepřímého poradenství jsou věty jako „hodně lidí ve Vaší pozici si kupuje tento fond“ nebo „na školení nám říkali, že tento fond je celkově nejlepší“. Aby byla omezená role investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce postavena najisto, měl by při jednání se zákazníkem jasně uvést, že součástí poskytovaných služeb není investiční poradenství, ale pouze vymezení okruhu nabízených produktů (investičních nástrojů) v závislosti na výsledku provedeného testu přiměřenosti, a že tedy nemůže doporučit žádný konkrétní investiční nástroj, může pouze poskytnout objektivní informace o jejich fungování a rizicích, případě je podle objektivních kritérií porovnat, se zdůrazněním, že žádné takové porovnání nevypovídá o vhodnosti nástroje pro konkrétního zákazníka.

V příkladu uvádíte, že „Výsledkem tohoto testu je zpřístupnění dostatečně široké skupiny produktů“. Pokud by byl výsledkem testu přiměřenosti jediný produkt, nebo i dva tři produkty, riziko nepřímého doporučení podstatně vzrůstá.

/1/ V této souvislosti upozorňujeme, že Z. Husták in Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D., Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha; C. H. Beck, 2012, na str. 65 směšuje obsah investiční služby a povinnosti při jejím poskytování. Poučení zákazníka o rizicích, získání informací o zákazníkovi aj. samo o sobě nenaplní znaky přijímání a předávání pokynů, ale ten, kdo předává pokyn, je povinen získat informace o zákazníkovi a na základě nich upozornit zákazníka na rizika (ať už osobně nebo s využitím služeb jiné osoby).

/2/ Podrobněji např. materiály ESMA resp. CESR, zejm. Understanding the definition of advice under MiFID (CESR/10-293) a tam uvedený pětistupňový test.

Závěrem uvádíme, že na internetových stránkách Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) byla v minulosti velmi užitečná analýza stejné otázky od dr. Čecha. V současné době není tato analýza na internetu dohledatelná, ale požádali jsme AFIZ o její opětovné zpřístupnění veřejnosti.

My nesmíme ani naznačovat

Asi všichni znají tato slova odmítnutí cimrmanovskou Smrtkou v podání Jana Svěráka, když se z něj uhlobaron Ptáček snaží vypáčit nějaké vysvětlení toho, že se jeho důl Terezka bude jmenovat Petr Bezruč.

Z výkladu ČNB ovšem plyne něco podobného a podle doporučení ČNB by zprostředkovatel měl klientovi zřetelně vysvětlit, že – alespoň co se týká investic – není poradce. A pozor, nahrávání má dnes každý mobil a značné problémy mohou následovat.

Článek naleznete v pondělním vydání časopisu Profi poradenství & finance, celé číslo ke stažení bude v pondělí 6.5. na stránkách www.profipf.cz, kde také ještě trvá akce na zvýhodněné celoroční předplatné za 495,- Kč.

 

komentáře 4
 1. Jindřich Buk 7 roky

  Pozor! V odkazu na ProfiPF je chyba. Odkazuje na ProfiFP!

  0

  0
 2. Jako malé dítko jsem slyšel v jedné pohádce:
  ani oblečená, ani nahá
  ani na kole, ani na voze
  ……
  s výkladem ČNB by měla problém i Chytrá Horákyně.

  4

  1
 3. Ale je dobře, že alespoň takovýto výklad existuje.
  Stejně jako v pojišťovnictví je důležité mít vymezen pojem tipař/poradce.

  2

  1
 4. Jindřich: díky za upozornění!

  0

  0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account