Jiří Šindelář - Moneco IS

Jiří Šindelář řídí novou MONECO investiční společnost v rámci skupiny Broker Consulting. Proč se rozhodli založit vlastní investiční společnost? A co chtějí nabízet klientům? Budou jejich produkty dostupné i jiným obchodním sítím?

Založili jste MONECO investiční společnost, přičemž již předtím měl Broker Consulting podílový fond SICAV. Co vás vedlo k založení vlastní investiční společnosti?

V Česku jsme byli jedni z prvních, kdo přišel s indexovým pasivním investováním, což je trochu jiná filozofie, než jakou vyznávala většina správců aktiv v době, kdy jsme s fondem přišli. A i dnes, když se podíváte na mainstreamové produkty, které se prodávají v retailu, tak jsou to převážně aktivně spravované fondy.

O ETF a pasivním investování se hodně mluví. Ale když se podíváme na čísla, tak obchodně dominují  pořád aktivně řízené vehikly staršího střihu. A my chceme tohle dělat po svém, s úplnou kontrolou nad investičním procesem.

Druhý důvod byl v oblasti fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Jako Broker Consulting jsme byli vůči FKI hodně obezřetní. Je mezi nimi řada velmi zajímavých příběhů, část těchto fondů ale bude dříve či později větší, nebo menší průšvih, a proto jsme byli hodně obezřetní, koho do distribuce vezmeme. Naprostou většinu, 99,9 % fondů tohoto typu, jsme odmítali, což si myslím, že bylo dobře. Zároveň by ale bylo dobré v oblasti alternativních investic mít co nabídnout a shodli jsme se na tom, že to je možné pouze v případě, kdy budeme mít celý fond a investiční proces pod kontrolou. A to je možné zase jen ve vlastní produktové továrně, kterou je investiční společnost.

Tedy chtěli jsme si dělat věci po svém u retailových fondů a chtěli jsme mít věci pod kontrolou u fondů kvalifikovaných investorů, které nyní intenzivně připravujeme a vyvíjíme.

Řada fondů kvalifikovaných investorů také vzniká jako SICAV, také vznikají pod jinými společnostmi a nepotřebují vlastní. V čem spočívá ono omezení, které je s tím spojené?

To se netýká ani tak FKI, tam to bylo skutečně o tom, že jsme chtěli mít investiční proces pod kontrolou, a to je možné jen ve vlastní investiční společnosti. Když máte fond (SICAV) někde „zaparkovaný“ k obhospodařování, tak i při sebevětší vstřícnosti nekontrolujete jeho portfolio řízení na 100 procent. A to my chceme.

Někdo by řekl, že jde o detaily. Otázka, jestli to bude ETF X nebo ETF Y, otázka měnového zajištění… ale pro nás to jsou podstatné věci, kde jsme postupně zjistili, že pro nás bude efektivnější mít správu fondu ve vlastních rukou, ve vlastní investiční společnosti.

V čem se vaše filozofie liší od ostatních správců? Co považujete za nejzásadnější a co vám vadilo pod jinou správou?

U našich retailových fondů jsme a vždy budeme indexoví (pasivní) investoři. Využíváme převážně ETF, neděláme aktivní správu, nevybíráme rozinky z koláče, kupujeme celý trh, ale balíme to do fondového řešení, aby bylo dostupné pro všechny retailové investory.

To je trend, který je na západě, zejména ve Spojených státech, hodně silný. Když se podíváme na outflow z aktivně řízených a inflow do pasivně řízených vehiklů, tak se přesouvají desítky miliard dolarů každý rok. Věříme, že sem to také dolehne. Už se o tom v Česku hodně mluví, ale v číslech to zatím není vidět. To je paradox, protože významná část aktivních správců má problém „pobít“ benchmark a odůvodnit vyšší poplatky, které účtují.

Řekli jsme si, že americký přístup, který například Igor Bielik – mimochodem můj kolega z představenstva MONECO IS – již mnoho let ve své investičně poradenské firmě razí, přeneseme do retailu. A to je naše unikum. Neříkáme, že to je něco, co nikdo na světě nemá, to by bylo falešné, ale v rámci českého prostředí jsme štika v rybníce, která drobnému investorovi s 500 Kč v kapse přinese rozumně naceněný fond, který investuje pasivně indexově.

A takovéto pasivní investování neumožnil jiný správce?

Asi by umožnil. Není to o tom, že by to vůbec neumožnil. Ale jak jsem předeslal, narazíte na určité limity. A kdybychom chtěli jít za ně, ať už to bylo kupříkladu u výběru konkrétních ETF, nebo v otázce měnového zajištění, kde má většina správců svou danou politiku a filozofii, tak zjistíte, že to jde poměrně obtížně, a to i z compliance důvodů.Proto nám stojí za to udělat si vlastní vehikl ke správě fondů.

Investiční společnost MONECO je vlastněná finančně poradenskou společností Broker Consulting. Ta je jednou z největších poradenských společností v České republice. Budou fondy pod MONECO investiční společností distribuované pouze Broker Consulting, nebo uvažujete o rozšíření distribuce?

Znám se se spoustou hráčů na trhu ze svého předchozího působení. Zaznamenávám zájem, zvědavost, zvídavost ohledně našich fondů, jak fungují a jak jsou postaveny. Bavíme se o možnostech, zda a jak do budoucna by bylo možné je distribuovat i přes další zprostředkovatele či interní sítě. Nyní jsme ve fázi pokročilejších úvah a diskuzí s potenciálními partnery, ale pro nás rozhodující distribuční kanál bude vždy Broker Consulting. To je bez debat.

Broker Consulting distribuuje i další fondy od jiných investičních společností. Jaké postavení očekáváte, že budou mít podílové fondy od MONECO investiční společnosti u finančních poradců Broker Consultingu? Budou ho spíše preferovat, nebo bude jedním z mnoha fondů?

V tomto směru to funguje tak, a to není jen otázka Broker Consultingu, že není možné produkty jakkoli systémově zvýhodňovat. To by byl regulatorní konflikt.

Snažíme se, aby ty nástroje byly kvalitní, že fungují, a to, co říkáme, klientům reálně přinášejí. V produktovém mixu Broker Consulting chceme být významný hráč, což se nám už v tuto chvíli daří. Nikdy nebudeme dominantní hráč – to není ani z pohledu produktového mixu Broker Consultingu možné. Na rovinu řeknu, že je to boj v dobrém slova smyslu. Poradci mají na výběr opravdu širokou nabídku kvalitních produktů a konkurence je skutečně široká.

Postoj spolupracovníků Broker Consulting je takový, že chtějí, aby produkt byl kvalitní a aby přinesl to, co říkáme, že přinese, a hlavně by neměl jejich klienty zklamat. To je mnohem silnější motiv než nějaká nadstandardní pobídka, kterou ale stejně nemůžeme dávat.

Jaký je podíl fondů MONECO na nové produkci investic Broker Consulting?

Jsou to řádově nižší desítky procent.

Zatím máte jeden retailový fond, který budete „parkovat“ pod MONECO, vydáváte jedno FKI přímo pod MONECem… plánujete nabídku rozšířit, nebo je toto pro nějaký dohledný horizont vše, co budete nabízet?

Měli jsme nějaký „jízdní řád“, který nám stejně jako spoustě ostatních hráčů přerušil koronavirus, takže jsme museli  „kostičky“ trochu přeskládat. Platí, že pro tento rok v těchto dnech spouštíme FKI a na podzim si přebereme do obhospodařování retailový SICAV. To nás pro tento rok zaměstná dostatečně.

Na příští roky máme plánů celou řadu. Už máme připravenou investiční společnost, tak budeme moci velmi rychle reagovat na to, když se nám bude zdát nějaký segment zajímavý, a postavíme podfond pro retail, nebo pro kvalifikované investory. Díváme se na zelené investování, ESG investování. Možná to bude zárodkem budoucích reálných kroků.

Jaký je váš osobní cíl na pozici šéfa investiční společnosti?

Moje ambice je, abychom úspěšně vše v bezprostředním období zvládli, což se daří. Máme hodně silný tým – je to Igor Bielik, známá postava kapitálového trhu, je to Martin Hanzlík, v dozorčí radě máme Jiřího Brabce, což je zakladatel českého moderního kapitálového trhu… personálně jsme to postavili hodně silně a i lidé pod představenstvem jsou super kvalifikovaní.

Pro nejbližší období je cílem dostat vše do standardního fungování, kdy budeme mít všechny fondy v obhospodařování a budou fungovat tak, jak mají, a že nikde nebude žádný zádrhel.

Z dlouhodobějšího hlediska budeme rozšiřovat produktovou nabídku a budeme chtít dostat hospodaření investiční společnosti do černých čísel.

Jaký máte investiční horizont na převrácení společnosti do černých čísel?

To závisí na celé řadě faktorů. Něco jiného by to bylo za normálního světa, něco jiného to bude za koronasvěta. Ale jsou to jednotky let. Odvíjí se to ale od strategických rozhodnutí – pokud budeme chtít víc expandovat, tak bude delší, když nebudeme, bude kratší.

Jednotky let… to znamená od dvou do devíti let?

Určitě spíš při nižší hranici.

Kdo je portfolio manažerem fondů?

Je to Ondřej Pěška, který dříve pracoval na správě portfolia Penzijní společnosti České spořitelny a který je od začátku roku u nás. Bude mít na starosti jak fond kvalifikovaných investorů, tak retailový SICAV.

Máte fondy je zaměřené na pasivní investování. Plánujete i aktivní správu?

Retailový fond má dva podfondy, dluhopisový a smíšený, tam to platí, jsou zaměřené na pasivní správu. U FKI se to takto jednoznačně říci nedá. Jde především o alternativní investice.

V tuto chvíli aktivní správu pro retail neplánujeme. Za dva roky, kdy máme OK Smart ETF, první podfond v portfoliu, nám dělá radost. Jsme schopni klientům v průměru přinášet vyšší zhodnocení než srovnatelné fondy s nižší likviditou. To je deviza, s níž jsme spokojení. Jsou to tedy jen dva roky, to je krátká doba. A investorům se to líbí. K aktivní správě se v tuhle chvíli nechystáme. To by Igor Bielik těžko rozdýchával (úsměv).

Tip: Cena zlata láme rekordy… jak dlouho ještě?

Plánujete vedle podfondů dluhopisového a smíšeného otvírat i akciový podfond?

Je to jedno z témat, o kterém se bavíme. Je to něco, po čem je určitá míra poptávky v rámci obchodní sítě i zákazníků. Bavíme se o tom, jestli ta poptávka je dostatečně silná, aby se takový fond vyplatilo otevřít.

Kolik máte aktiv ve správě a kolik jich chcete mít zhruba za rok?

Aktuálně v retailovém SICAVu je těsně pod 1 mld. Kč. Pokud by se trhy vrátily na předkoronavirové hodnoty, bylo by to přibližně 1,1 mld. Kč. FKI teprve startuje, takže tam zatím nic.

Naší ambicí je aktiva pod správou u retailového fondu velmi rychle zdvojnásobit – do konce roku 2021. U FKI věříme, že se dostaneme velmi rychle na 100 až 200 mil. Kč.

Kolik potřebujete získat u FKI, aby bylo v zisku? Portfolio manažeři zpravidla tvrdí 0,5 až 1 mld. Kč.

U FKI? To si myslím, že tolik nebude. Myslím si, že to bude někde na 200 až 300 mil. Kč. Záleží na tom, jak si vyjednáte podmínky u partnerů (administrace, depozitář atd.) a jak jste provozně efektivní. Myslím, že to zvládneme s nižším AUM.

Děkuji za rozhovor.

1 komentář
  1. Jakub Beneš 2 měsíci

    8 let po Partners. Bez větší přidané hodnoty. Partners to ma alespoň bez vstupaku. Výsledky Smart ETF moc na radost nevypadají. A ETF portfolia už nějakou dobu úspěšně prodává Swiss Life… Kopirky a šméčkové PR jako vždy.

    0

    0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account