Aby investor mohl spravovat své prostředky, musí je nutně skutečně vlastnit. Zdroje finančních prostředků můžeme rozdělit na vlastní a cizí. Vlastní kapitál je tvořen našimi příjmy, ať již pasivními (úroky z úspor) či aktivními (výdělek v práci či z podnikání). Cizí zdroje jsou tvořeny úvěry a půjčkami – nejčastěji bankovními.

{+}

Zdroje představují limity vašich možností. Dají se rozdělit na vlastní zdroje (váš příjem, úspory apod.) a na cizí zdroje (úvěry a  půjčky).

Nejčastěji jsou vlastními zdroji příjmy. Avšak pozor, jako zdroj ovšem můžeme chápat jen tu část příjmu, která zbývá po uhrazení běžných výdajů a závazků. Příjmy můžeme rozdělit na pravidelné a nepravidelné, aktivní a pasivní.

Příjmy aktivní (závislé na naší práci) představují jakékoli příjmy, které závisí na našich schopnostech. Pokud např. onemocníte či se vám stane úraz, můžete o tyto příjmy dočasně či trvale přijít. Příjmy tedy úzce souvisejí s hodnotou lidské práce. Pasivními příjmy (nezávislými) jsou rozuměny především renty, dividendy, příjmy z nájmu, apod. Jejich nespornou výhodou je nezávislost na výdělečné schopnosti.

U úspor je třeba si položit otázku, kolik z nich lze na daný cíl použit. Jejich využití může být vázáno na splnění určitých podmínek (smluvně stanovená minimální délka spoření apod.). Může se stát, že většina vašich úspor je pro daný účel nepoužitelná.

Jak se dělí příjmy? Proč výchova směřuje proti pasivním příjmům? Čtěte na serveru Investujeme.cz.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account