Vedení Skupiny Komerční banka (KB) plánuje pro rok 2019 navrhnout výplatu dividend ve výši 65 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2018. Předpokladem je, že nedojde k podstatné změně regulatorních požadavků.

V souladu se záměrem oznámeným v únoru 2018 ohledně podílu čistého zisku roku 2018 určeného na výplatu dividend, s ohledem na výsledek za rok 2018 a na kapitálovou pozici KB, očekávaného růstu rizikově vážených aktiv a výhled kapitálových potřeb, se představenstvo Komerční banky rozhodlo navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 9 693 milionů Kč. Tato částka představuje 51 Kč na jednu akcii KB a výplatní poměr 65 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům. Odpovídající hrubý dividendový výnos ve vztahu k zavíracímu kurzu akcií KB na konci roku 2018 by činil 6,02 %. Rozhodnutí o rozdělení ročního výsledku, včetně výplaty dividend, je předmětem hlasování valné hromady. (KB)

 

0 Comments

Leave a reply

Partneři


Chcete zde mít své logo?

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account