Dluhopisy patří mezi základní složku téměř každého investičního portfolia. Fondů investujících převážně do státních dluhopisů je na českém trhu dost. Ovšem nabídka fondů korporátních dluhopisů silně pokulhává. Alespoň co se týče kvantity. Kvalita je u vybraných naopak velmi dobrá.

Podle webu iFondy.cz je v České republice v distribuci 306 dluhopisových fondů. Ovšem v české koruně jich je „jen“ 46. A kdybychom chtěli vybrat pouze fondy čistě korporátních dluhopisů, zbývá nám jich 5. Pojďme se na fondy korporátních dluhopisů podívat trochu detailněji… Jde o atraktivní a přitom stále ještě konzervativní investici pro investory s horizontem tři roky.

Jaké jsou výnosy desetiletých státních dluhopisů?

Korporátní dluhopisy jsou dluhopisy, které vydávají firmy. Mimo korporátních dluhopisů se můžeme na trhu setkat především se státními, municipálními (vydávanými městy) a s bankovními dluhopisy. Většina dluhopisových fondů investuje především do státních dluhopisů. Korporátní dluhopisy berou spíše jako doplněk.

V současné době se ale pohybujeme v prostředí extrémně nízkých krátkodobých úrokových sazeb (USA 0 – 0,25 %, Británie 0,5 %, ČR 0,75 % atd.) a tomu odpovídají i výnosy státních dluhopisů. Stačí se podívat do Německa, které má (stále ještě) nejkvalitnější dluhopisy. Například 10leté německé státní dluhopisy vynášejí ani ne 3 %. V případě České republiky se tentýž výnos pohybuje okolo hranice 4 % p.a.

Pokud budeme předpokládat, že se ceny státních dluhopisů nebudou příliš měnit, stačí si odečíst náklady fondu (správcovský poplatek a další náklady), a hned máme hrubou představu o tom, jaké zhodnocení je možné očekávat od fondů investujících převážně do dlouhodobějších státních dluhopisů.

Jaký výnos můžete očekávat u fondů státních dluhopisů?

Uvedli jsme příklad výnosů 10letých státních dluhopisů. Ale dluhopisové fondy nejsou ve skutečnosti tak „agresivní“ a jejich průměrná splatnost dluhopisů v portfoliu je mnohem nižší. To při aktuálních podmínkách pochopitelně snižuje budoucí očekávaný výnos, protože stále platí, že „kratší dluhopisy“ mají nižší výnosy.

Zde jsou čísla: uvažujme 5leté státní dluhopisy ČR, jejichž výnos se pohybuje na hranici 2,7 %. Opět budeme předpokládat stabilitu výnosů (i když hrozba budoucí inflace a nárůstu rizika v zahraničí, růst státního dluhu tomu příliš nenasvědčují). Po odečtení nákladů fondů se bude budoucí čistý výnos pro držitele těchto fondů pohybovat blízko 1 %. A to není zrovna moc. Když pomyslíme, že se jedná o investici alespoň na dva roky, a když pomyslíme, že tu existuje slušné riziko poklesu cen těchto dluhopisů z výše uvedených důvodů.

Kde tedy hledat možnost vyššího výnosu, zůstaneme-li na relativně konzervativním dluhopisovém trhu? Jednou z odpovědí jsou právě korporátní dluhopisy, jejichž výnos do splatnosti je díky rizikové přirážce vyšší proti státním dluhopisům. Koncovým držitelům těchto cenných papírů tak nabízejí čistý výnos o několik procentních bodů vyšší.

Není korporátní dluhopis jako korporátní dluhopis

Samozřejmě, ne všechny korporátní dluhopisy mají stejně vysoké (nebo nízké) výnosy, potažmo riziko nesplacení (obecněji „kreditní riziko“). Existují špičkové firmy, jejichž kreditní ratingy jsou vyšší než ratingy států. A existují firmy, které žádný mezinárodní rating nemají nebo ho mají na nízké úrovni. To ale zdaleka neznamená, že by byly investičně nezajímavé. Právě naopak! Musí totiž logicky svým investorům nabídnout více, než nabízí aktuálně státní dluhopisy. A to je dělá zajímavými. Výnosy do splatnosti se u těchto dluhopisů ve fondech mohou pohybovat kolem 6 %, takže i po odečtení nutných správcovských poplatků si i relativně konzervativní investor může přijít na své.

Klíčové je, aby fond investoval řádově do desítek společností. To výrazně snižuje celkové riziko individuálního nesplacení některého z dluhopisů v portfoliu fondu. Tuto podmínku ale splňují všechny fondy korporátních dluhopisů.

Co je k dispozici pro korunového investora?

Výnosy korporátních dluhopisů jsou sice zajímavé, ale nejsou zase až tak vysoké, aby se vyplatilo kvůli nim podstupovat měnové riziko, které by nakonec celý nadvýnos mohlo vymazat. Důležité proto je, aby fond zajišťoval měnové riziko.

A tady pozor: některé fondy jsou „jakoby“ k dispozici i v české koruně. Existuje u nich třída podílových listů fondu v české koruně, ovšem měnové riziko není zajištěno! Jde jen o účetní vyjádření ceny podílového listu v CZK, podkladová aktiva jsou však převážně v EUR a investor plně nese s tím spojené měnové riziko. To je případ dvou fondů korporátních dluhopisů ESPA (viz tabulka).

Ze všech dluhopisových fondů se tak dostáváme k úzkému seznamu pouhých tří fondů korporátních dluhopisů, které jsou vhodné pro běžné investory, kteří logicky nechtějí nést měnové riziko své korunové investice.

Všechny na trhu dostupné fondy korporátních dluhopisů v CZK (ať už se zajištěním měnového rizika nebo bez) mají vstupní poplatek max. 1 %. Ovšem výraznější rozdíly najdeme ve výkonnostech. Rozdíly bychom našli i ve správcovských poplatcích, ale tyto poplatky jsou již do výkonnosti fondů započteny. Relevantní fondy tak nabízí pouze Investiční společnost České spořitelny a ČP INVEST.

Srovnání fondů korporátních dluhopisů

Název fondusprávceměnové zajištění1 rok3 roky5 let
ČPI Fond korp. dluhopisůČP INVESTano24,3115,7921,74
ČS - korp. dluhop. fondISČSano26,3111,0417,89
ČS High Yield dluhopisovýISČSano44,116,55n.a.
ESPA BOND EURO-CORPORATEErste Sparinvestne10,982,77-1,00
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELDErste Sparinvestne30,72-4,464,87
Zdroj: iFondy.cz (12.5.2010). Fondy jsou seřazeny podle výkonnosti k investičnímu horizontu 3 roky.

ČP INVEST Fond korporátních dluhopisů

Největší a k investičnímu horizontu nejvýkonnější ze tří favorizovaných fondů korporátních dluhopisů. Spravuje více než 1,8 mld. Kč a zaměřuje se na investice do podnikových dluhopisů, jejichž emitenti pocházejí ze zemí rozvíjejících se trhů. Regionálně je nejvíce zaměřen na Rusko, kde je zainvestováno cca 50 – 60 % portfolia. Fond investuje do krátkodobých a střednědobých dluhopisů, takže průměrná doba do splatnosti celého portfolia nepřesahuje 4 roky. Fond jako jeden z mála zveřejňuje pravidelně kompletní složení svého portfolia.

ČS – korporátní dluhopisový fond

Spravuje 0,5 mld. Kč a investuje do dluhopisů firem převážně ze zemí středoevropského a východoevropského regionu. Díky investicím do dluhopisů firem z těchto zemí dosahuje dodatečného výnosu. Všechny dluhopisy v portfoliu fondů jsou obchodovány na evropských nebo amerických trzích, což klade vyšší požadavky na průhlednost hospodaření emitentů. Nejvyšší podíl na majetku fondu – podobně jako u fondu ČP INVEST – mají ruské (58 %) a kazašské (11 %) společnosti. Fond zveřejňuje jména několika nejvíce zastoupených emitentů v portfoliu.

ISČS High Yield dluhopisový

Cílem investiční politiky tohoto fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do dluhopisů. Jedná se o emitenty zejména z evropských zemí (71 % EU, 22 % zbytek Evropy). Měnové riziko je z převážné části zajišťováno pomocí standardních zajišťovacích operací. Do fondu jsou preferovány dluhopisy se splatností mezi 3 až 5 roky. I tento fond zveřejňuje jména několika nejvíce zastoupených emitentů v portfoliu.

Článek byl publikován na webu Investujeme.cz.

Doporučujete fondy korporátních dluhopisů svým klientům? Jaké máte s těmito fondy zkušenosti? Napište komentář k tomuto článku!0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account