„Osobně věřím, že většinu poklesu na akciích už máme za sebou a některé kvalitní akcie již považuji za velmi levné a vhodné k nákupu. Co je ale podstatnější v investování, je dlouhodobý horizont,“ říká Martin Sekot, člen představenstva a finanční ředitel AVANT investiční společnosti, s tím, že odložením investic může investor přijít o část zotavení trhů. Není tak důvod investice odkládat.

Jak hodnotíte dosavadní vývoj na trhu a zájem investorů využívat FKI v jejich portfoliu?

Letošní rok je na trzích ovlivněný velkým množstvím negativních impulzů – válka na Ukrajině, vysoké ceny energií, vysoká inflace, růst úrokových sazeb. To se projevuje klesajícími indexy na akciovém i dluhopisovém trhu a samozřejmě klesají ceny i některých FKI.

Většina našich AVANT fondů, které nabízíme externím investorům, si však vede přesto velmi dobře. Je to tím, že z velké části jde o nemovitostní fondy nebo o fondy zaměřené na další aktiva se stabilním výnosem (půjčky, pohledávky). A také tím, že značná část těchto fondů garantuje externím investorům určitý minimální roční výnos (většinou cca 6 – 7 %) až do výše kapitálu zakladatelů těchto fondů.

I proto čisté vklady do našich fondů významně rostou i v tomto období a investoři oceňují tuto garanci u svých investic a stabilní výnos. Zájem investorů o FKI tak i nadále roste.

Jak se bude podle vás vyvíjet situace do konce roku? Budou investoři držet finanční prostředky a čekat nebo budou aktivně hledat příležitosti pro zhodnocení a minimalizovat ztráty z inflace?

I přes všechny negativní zprávy v médiích nepozoruji, že by investoři do fondů svoje peníze ve větší míře vybírali. Naopak je stále více lidí, kteří do fondů (ať už retailových nebo FKI) investují pravidelně, a to bez ohledu na aktuální situaci na trzích. To je z mého pohledu správný přístup (a dlouhodobé statistiky to také potvrzují), protože je velmi těžké (spíše nemožné) časovat trh a trefit dno poklesu – to neumějí konzistentně ani ti nejlepší investoři.

Ze stejného důvodu je obtížné odhadnout i situaci do konce roku. Akciové trhy mohou dál klesat, nebo se postupně začít zotavovat. Já osobně věřím, že většinu poklesu na akciích už máme za sebou a některé kvalitní akcie již považuji za velmi levné a vhodné k nákupu.

Co je ale podstatnější v investování, je dlouhodobý horizont – a tam je vysoká pravděpodobnost, že ceny akcií budou za 5 – 10 let opět významně nad současnou úrovní a investoři se dočkají velmi zajímavého zhodnocení.

Většina investorů, se kterými se setkávám, aktivně hledá příležitosti pro zhodnocení svých peněz. Současnou extrémně vysokou inflaci je těžké bezpečným investováním překonat, ale to by měla být jen přechodná doba několika měsíců nebo několika málo let. Poté očekávám, že investice zejména do akcií a nemovitostí opět budou přinášet kladný reálný výnos.

Doporučuji tedy v investování pokračovat a nečekat na období, až budou trhy klidné a až bude vše růst. Jinak se můžete tímto čekáním připravit o značnou část zotavení trhů a podstatnou část zajímavých výnosů.

Co byste poradil investorům a zájemcům o investice do FKI?

Doporučuji investovat ideálně do fondů, u kterých rozumíte tomu, do čeho investují, a fond už má za sebou úspěšnou historii, případně zakladatelé fondu již v minulosti ukázali, že umějí peníze bezpečně zhodnotit.

Velmi důležité je také diverzifikovat. Minimální investice do FKI je dle zákona sice 1 mil. Kč, ale investor si může v rámci našeho produktu AVANT Flex rozložit investici do více fondů. Investovaný milion tak může směřovat až do 10 různých fondů po 100 tisících korunách, a vytvořit si tak zajímavé portfolio se zastoupením fondů zaměřených na nemovitosti, úvěry, akcie, private equity nebo i další typy aktiv.

A pokud si investor do našich AVANT fondů vybere zejména fondy, které nabízejí garantovaný výnos a jejichž zhodnocení se stabilně a dlouhodobě pohybuje kolem 7 – 8 % ročně, tak má vysokou pravděpodobnost, že se jeho investice zhruba každých 10 let zdvojnásobí. To znamená, že z každého investovaného milionu máte za 10 let miliony dva a za 20 let miliony čtyři. Taková je síla složeného úročení. Navíc je tento výnos a tím i růst portfolia stabilní a bez velkých výkyvů.

Připravuje AVANT IS nové fondy pro investory nebo další novinky do konce roku? 

Neustále zakládáme nové fondy a naše nabídka je tak stále širší. Ročně zakládáme kolem 20 nových fondů a z nich několik je vždy určených i pro externí investory. Vylepšujeme také náš AVANT portál, kde mají investoři náhled na aktuální hodnotu a vývoj svého portfolia. Připravujeme také on-line úpis, aby investování do našich fondů bylo pro nové zájemce i naše stávající zákazníky co nejjednodušší.


Ing. Martin Sekot, člen představenstva a finanční ředitel AVANT investiční společnosti, a. s.

Má více než 21letou praxi ve finančních institucích, a to zejména v oblasti finančního řízení a investic. V ČSOB Leasing vedl útvar finančního řízení se zodpovědností za plánování, reporting, controlling, řízení aktiv a pasiv, cenotvorbu produktů a měření rizikovosti. Podílel se také na významných projektech celé skupiny ČSOB/KBC (akvizice, zvýšení efektivnosti, optimalizace nákladů). Ve společnosti AVANT působí od roku 2017 a zodpovídá za finanční řízení, oceňování majetku a také za výpočty hodnot.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account