Martin Vrecion a Miloš Filip
Martin Vrecion a Miloš Filip

Současná geopolitická situace nahrává zbrojnímu průmyslu. Této příležitosti se chopil fond kvalifikovaných investorů RSBC Defence. Co přináší investorům a jaký vidí potenciál pro růst? Na tyto a další otázky odpovídají Miloš Filip, Funds Managing Director, a Martin Vrecion, člen představenstva RSBC Group.

RSBC připravila fond kvalifikovaných investorů RSBC Defence. Vzhledem k současné geopolitické situaci je hodně aktuální. Jak vnímáte z pohledu tvůrců fondu geopolitickou situaci?

Martin Vrecion: Skupina RSBC již několik let vlastní menší zbrojovku Arex ve Slovinsku, která se zaměřuje na výrobu ručních zbraní a munice do nich.

Válka na Ukrajině, kterou Rusko v únoru začalo, ukázala v plné nahotě, že debata o tom, jestli příspěvek z rozpočtu 1 %, 2 % či 3 % do Severoatlantické aliance je dostatečný, skončila. Nyní všechny spřátelené země v NATO pochopily, že války bohužel nejsou historií a je potřeba být na ně připravený. Ve všech zemích NATO jsou tak minimálně příští dekádu připravené zdroje na výcvik armády, moderní technologie a obranné prostředky v širším slova smyslu.

Už se projevila současná ruská agrese na výnosech zbrojovky, kterou jste vložili do fondu?

Martin Vrecion: Ano a ne. Zbrojovka nevyrábí dělostřeleckou munici ani jiné podobné zbraně. Největší smrtícím prostředkem, který se tam vyrábí, jsou pistole a munice do ručních zbraní, a zejména pak cvičná munice. V současné válce se tedy kromě pár ochranných vest nic neuplatní. Neproběhly tedy žádné prodeje.

Proběhla ale jednání a našemu novému CEO se podařilo uzavřít první velký kontrakt na minimálně 7 let, který zajišťuje odbyt současné produkce pistolí. A v tomto se současný konflikt již projevuje. Efekty budou patrné ve výsledcích již od roku 2023.

RSBC Defence jako fond kvalifikovaných investorů vznikl vložením slovinské zbrojovky Arex do jeho portfolia. Plánujete ponechat ve fondu pouze tuto zbrojovku, nebo budete portfolio dál rozšiřovat?

Martin Vrecion: Plánujeme portfolio rozšiřovat, a to různými formami. Sám Arex bude hledat možnosti rozšíření výroby buď investicemi do nových výrobních strojů, což areál společnosti ještě umožňuje, nebo partnerstvími s externími dodavateli, případně akvizičně. Arex se tedy bude sám rozšiřovat, protože v roce 2024 bychom narazili na výrobní kapacity.

Nyní jsme v Německu založili společnost, která by se měla zabývat dodávkami a servisem speciálního potápěčského vybavení pro speciální potápěče, zejména z oboru armádních potápěčů a servisu mořských větrníků, jejichž kapacity se rychle navyšují. Podařilo se uzavřít dlouhodobé partnerství s člověkem, který tyto věci navrhuje. A pokud se tento start-up podaří, tak do dvou, tří let tuto společnosti do fondu také vložíme.

Miloš Filip: Fond může nabývat jak celé společnosti, tak částečné podíly i akcie společností.

V současnosti má fond v portfoliu zbrojovku Arex, která se zabývá především výrobou ručních zbraní. Proč by měl investor investovat právě do vašeho fondu a ne koupit si např. akcie Coltu, které jsou obchodované na pražské burze?

Martin Vrecion: Akcie jsou poměrně volatilní. Náš fond má navíc tu výhodu, že zajišťuje investorům výnos. Máme v nabídce dvě třídy akcií. Akcie PIA při investici do 10 mil. Kč, které zajišťují výnos 8 %, a akcie BIA, které mají zajištěný výnos 9 %. Je tam tedy určitá forma jistoty, kterou akciová investice nenabízí.

Miloš Filip: Podařilo se dát dohromady fond, který má prvky akcií i dluhopisů. Zajištěný výnos znamená, že se investorovi bude každý měsíc k ceně akcií připisovat 1/12 zajištěného výnosu, a ještě se může podílet až 30 % na nadvýnosu nad 8% ziskem na konci roku.

Investor tedy dosáhne výnosu ve výši 8 %, nebo 9 % plus téměř třetiny zisku společnosti nad tento výnos?

Miloš Filip: Ano. Ta třetina zisku již není zajištěná, bude záviset na zisku fondu. Očekávám ale, že příští a popříští rok bude vidět, jak se obchodně daří v souvislosti se současnou bezpečnostní situací ve světě. A to se promítne v investorově nadvýnosu.

Fond bude připisovat výnosy investorům měsíčně. Proč jste zvolili tuto formu, když společnosti vykazují hospodářské výsledky nejčetněji čtvrtletně?

Miloš Filip: V tomto jsme vyšli vstříc požadavkům a přáním investorům. Všichni jsme netrpěliví a chceme vidět, že se investovaná koruna zhodnocuje. Investoři, i když investují na 5 let, což je doporučený horizont, se rádi podívají, jak se jejich investice průběžně vyvíjí.

Martin Vrecion: Výnos se nebude pochopitelně klientům vyplácet, bude se navyšovat cena jejich investičních akcií fondu. Pololetně pak dochází k přecenění hodnoty společnosti v portfoliu FKI. Ale největší pohyb nastane jednou ročně, kdy se aktualizuje posudek na podkladová aktiva, v tomto případě zatím společnost Arex. A na základě tohoto posudku se přecení hodnoty akcií. A tehdy investoři uvidí, jestli bylo dosaženo nadvýnosu a jak byl vysoký.

Zisk dostanou „vyplacený“ v okamžiku, kdy akcie fondu prodají.

Miloš Filip: Předpokládáme, že tržby Arexu budou ve vyšších desítkách procent ročně. To umožní připisovat slíbený zajištěný výnos. Ten je navíc zajištěný akciemi zakladatele fondu. Pokud by se nedařilo, tak se bude snižovat hodnota majetku zakladatele fondu.

Fond je založen skupinou RSBC. Jakými kanály plánujete prodej fondu?

Martin Vrecion: Fond obhospodařuje investiční společnost Codya, a tak mají fond k dispozici všichni zprostředkovatelé, kteří mají uzavřenou smlouvu s Codyí. Díky Codya mixu i u fondů kvalifikovaných investorů, pokud investor přes Codyu investuje alespoň 1 mil. Kč, může do jednotlivého fondu vložit částku od 100 tis. Kč.

Začínali jsme s tím, že jsme měli exklusivitu s K a Partneři. Ta již skončila a nyní je fond k dispozici všem s uzavřenou smlouvou s Codya investiční společností.

Miloš Filip: Do budoucna bude otevřena diskuse o možnosti distribuce fondu v rámci prémiového segmentu v bankách.

Martin Vrecion: Banky měly donedávna odvětví defence na černé listině. To se postupně mění a my doufáme, že se podaří otevřít i tento kanál.

Aby se fond dostal až k finančním poradcům, nestačí jen smlouva s obhospodařovatelem fondu, ale musí být schválen i investičním výborem finančně poradenské společnosti. Máte už zprávy, že by váš fond některé další poradenské společnosti zařadily do své nabídky?

Martin Vrecion: Tím, že jsme fond otevřeli k další distribuci před nedávnem, máme zatím jen indikovaný zájem. Ale ještě nevím, zda a s jakým výsledkem již proběhly schvalovací procesy. Ale nepředpokládám, že by to někde narazilo na problém. Tím, že je do fondu vložená celá společnost Arex v hodnotě přibližně 1,6 mld. Kč, která zajišťuje výnosy investorům, si nedokáži představit, že by to někde neprošlo.

Jak velký zájem jste zaznamenali ze strany poradců a jejich klientů při distribuci přes poradenskou společnost K a Partneři?

Miloš Filip: Distribuce začínala od července a za tři měsíce do fondu připlulo více než 250 mil. Kč. Je vidět, že zájem o fond je vysoký. Je to něco, co investoři v portfoliu neměli. Geopolitická situace se změnila a investoři věří tomuto příběhu.

Máte limit, jak vysoký objem prostředků chcete do fondu získat?

Martin Vrecion: De facto ne. Limit je daný péčí řádného hospodáře a tím, co jsme schopni rozumě investovat. Protože nyní probíhají jednání o rozšiřování výroby Arexu a o akvizicích, tak si nemyslím, že bychom na limit narazili. Nicméně kdyby nám peníze měly ležet na účtu, tak bychom měli snahu raising přibrzdit. Musíme si být jisti, abychom dosáhli nejen na zajištěný výnos, ale i na nadvýnos.

Miloš Filip: Dnes se připravujeme na investiční příležitosti, ale peníze u nás nezahálí. Než nalezneme příležitost k akvizici, tak investujeme do státních pokladničních poukázek s výnosem 6 až 7 % a i na krátkodobých termínovaných vkladech se dostáváme na 6,5 %.

Což je ale pořád méně než zajištěný výnos pro investory…

Martin Vrecion: Ano, nemůžou tam ležet miliardy. Jednou z mála výhod inflace je, že s vyššími úrokovými sazbami je rozdíl mezi zajištěným výnosem a úroky na účtech je malý. Můžeme tak být klidnější při hledání investičních příležitostí.

Děkuji za rozhovor.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account