MONETA Money Bank, a.s., přední česká banka pro retailovou klientelu a klientelu z řad malých a středních podniků, (dříve GE Money Bank, a.s.), oznámila, že v návaznosti na nabídku akcií institucionálním investorům budou její akcie od dnešního dne oficiálně obchodovány na Burze cenných papírů Praha.

Při příležitosti vstupu MONETA Money Bank na burzu její generální ředitel Tomáš Spurný řekl: „Dnes je první den, kdy jsou naše akcie k dispozici pro oficiální obchodování na Burze cenných papírů Praha. Jsme rádi, že můžeme přivítat naše nové investory na naší společné cestě k tomu, abychom se stali plně nezávislou českou bankou.“ Dále dodává: „Chtěl bych poděkovat všem klientům a zaměstnancům, kteří nám pomáhali vybudovat přední českou banku, na níž jsem velmi hrdý. V MONETA Money Bank se zaměřujeme na to, abychom našim akcionářům zajistili udržitelnou návratnost jejich investice, a to poskytováním vysoce kvalitních produktů retailovým klientům a klientům z řad malých a středních podniků.”

Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha (BCPP), řekl: „Dnešek je významným dnem pro Burzu cenných papírů Praha, protože MONETA Money Bank se připojuje k nejprestižnějším tuzemským společnostem, které jsou kótovány na naší burze. BCPP poskytuje investorům možnost investovat do řady společností a zajišťuje českým společnostem přístup k důležitému zdroji kapitálu.”

Díky nabídce akcií institucionálním investorům, která je největší za posledních pět let v regionu střední a východní Evropy (mimo Ruska) a letos dosud největší v Evropě, se MONETA Money Bank stává v České republice jednou z deseti největších kótovaných společností z hlediska tržní kapitalizace. Cena akcií byla stanovena na 68 Kč za jednu akcii, což představuje tržní kapitalizaci ve výši 34,75 miliard Kč.

Nabídka se vztahovala k 51 % akcií MONETA Money Bank a byla součástí strategie oznámené společností General Electric Company v dubnu 2015, jejímž cílem je prodat většinu aktiv ve finančním segmentu a zaměřit se na průmyslový sektor.

Strategie MONETA Money Bank

Tomáš Spurný potvrzuje svůj závazek naplnit strategické cíle banky v České republice zahrnující:

  • Udržování a další rozvoj retailové platformy banky za současného výrazného růstu v segmentu malých a středních podniků.
  • Pokračování v posunu celkového obchodního mixu směrem ke komerčnímu segmentu s cílem diverzifikovat zdroje příjmů a dosáhnout postavení přední banky pro malé podniky.
  • Posílení retailové platformy banky pomocí pokračujícího zaměření na úspěšnou cenovou politiku, akvizici klientů a řízení rizik při poskytování nezajištěných úvěrů, a dále prostřednictvím opětovného rozvoje nabídky hypotečních úvěrů. Skupina i nadále plánuje využívat příležitostí ke cross-sellingu a prohlubovat obchodní vztahy se středně velkými komerčními klienty, a to za pomoci své jedinečné pozice v rámci českého zemědělského sektoru a dalších příležitostí ke cross-sellingu v leasingovém segmentu skupiny.
  • Významné zvýšení úsilí při využívání existující klientské základny, produktů a nabídky služeb a proměnění tohoto potenciálu do organického růstu skupiny. Klíčovým cílem tohoto růstu je rozvoj dlouhodobých bankovních vztahů a schopnost zajistit přístup malých a středních podniků ke službám v oblasti platebního styku, řízení likvidity a finančním řešením.

Uvedení nové značky MONETA Money Bank

Banka zveřejnila podrobnosti o změně názvu banky na MONETA Money Bank, a.s.

Společně s novým jménem banka také představuje nové moderní logo a firemní barvy. Nová značka bude během následujících několika měsíců postupně představena v celé České republice s tím, že řada nových produktů bude brzy následovat.

Společně s bankou došlo ke změně názvů i u ostatních společností ze skupiny GE Money v České republice, a to následovně:

GE Money Bank, a.s.             se změnila na            MONETA Money Bank, a.s.

GE Money Auto, s. r. o.         se změnila na             MONETA Auto, s. r. o.

GE Money Leasing, s. r. o.    se změnila na             MONETA Leasing, s. r. o.

Změna značky banky a změny v její vlastnické struktuře se nijak nedotknou obchodních podmínek platných pro klienty banky a klienti banky ani nemusí v této souvislosti činit žádné úkony. Všechny smlouvy, čísla účtů, bankovní údaje, adresy a kontakty zůstanou nezměněny.

Vývoji nové značky předcházel rozsáhlý průzkum mezi klienty a dalšími zainteresovanými osobami v České republice. Pro klienty je důležité, že nová značka symbolizuje stabilitu, důvěryhodnost a jasně odlišuje MONETA Money Bank od konkurence. Jméno musí být jednoduché, snadno vyslovitelné a zapamatovatelné.

Náš nový název “MONETA Money Bank” nám dává silnou a rozpoznatelnou identitu české bankovní instituce. To je důvod, proč jsme pro náš nový styl zvolili české národní barvy – modrou, červenou a bílou. Naše nová značka udržuje kontinuitu a zároveň nám dává příležitost pro další rozvoj.“ říká Tomáš Spurný.

MONETA Money Bank má ambice růst v komerčním i retailovém bankovnictví

Společnost má zavedenou pozici díky široké nabídce svých retailových finančních produktů. Nyní se zaměřuje na posilování své pozice a rozšiřování nabídky hypoték. Společnost uvede spolu s novým jménem nové služby v bankomatech, nové běžné účty a moderní aplikace pro chytré telefony.

MONETA Money Bank má silnou pozici ve službách pro malé a střední podniky, a to zejména v zemědělském sektoru, a chce pokračovat v rozvoji úvěrování malých a středních podniků.

„Zatímco pro staré Římany byla Moneta bohyní peněz, MONETA Money Bank se stává synonymem pro silného a stabilního partnera našich klientů,“ dodává Tomáš Spurný.

Proces změny naší značky byl zahájen 1. května 2016, kdy byla nová obchodní firma banky zapsána do obchodního rejstříku. Společnost nyní využívá své nové jméno MONETA Money Bank ve všech nových dokumentech a smlouvách.

Novou značku banka podpoří novou marketingovou kampaní

Banka se postupně připravuje na uvedení nového jména do své marketingové komunikace, včetně nového vizuálního stylu poboček a bankomatů, na své internetové stránky, internetové bankovnictví a do další komunikačních kanálů. V červenci také odstartuje marketingová kampaň, která novou značku spolu s novými produkty představí jak retailovým, tak i komerčním klientům ve všech regionech.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account