Výhled na německý bankovní systém se změnil ze stabilního na negativní kvůli tomu, že ziskovost a celková úvěruschopnost německých bank pravděpodobně v příštích 12 až 18 měsících poklesne. Slabá ziskovost dále poklesne mimo jiné kvůli tomu, že poklesnou čisté úrokové výnosy.

Tradiční německé komerční banky a zejména instituce, jež jsou financovány především bankovními vklady, budou bojovat s tím, aby si na své náklady v prostředí pokračujících rekordně nízkých úrokových sazeb vydělaly, a to přes to, že opravné položky jsou na neudržitelně nízké úrovni.

Menší německé banky, které jsou financovány výhradně bankovními vklady, budou zasaženy nejvíce. Jejich maturující úvěry a cenné papíry se budou i nadále přeceňovat na nižší výnosy, zatímco úrokové sazby z bankovních vkladů jsou blízko nule. Navíc platí, že německé banky nebyly příliš úspěšné ve zlepšování svých příliš vysokých poměrů nákladů k výnosům, jež v loňském roce v průměru dosáhly nepřiměřeně vysokých 80 %. Track record kopírování nákladové a výnosové dynamiky v průběhu minulých let byla velice slabá a velice pravděpodobně se ve světle pokračujících potíží s bankovními výnosy v krátkodobém horizontu nezlepší.

Pokračující nárůsty bankovních vkladů se pro banky ukazují jako velice nákladné. Nedostatek pevně úročených alternativ a neochota klientů posunout se do akciových investic a investičních fondů bankovní depozita výrazně navýšily. Ta přitom nyní financují už 40 % všech německých bankovních aktiv. S tím, jak se musí i nadále potýkat s ultra nízkými až zápornými sazbami, rostoucí počet německých retailových bank zvažuje, že budou největším retailovým klientům dokonce jejich vklady zpoplatňovat neboli budou úročit zápornou úrokovou sazbou!

Stále nicméně zůstává schopnost splácet staré dluhy u německých dlužníků vysoká i díky tomu, že je podpořena nízkými úrokovými sazbami, velmi dobrou situací na trhu práce a silnou domácí poptávkou. Moody’s odhaduje, že německé HDP v letošní roce vzroste o 0,9 % a v příštím roce o rovné 1 %. Zároveň platí, že slabší výhled na mezinárodní obchod vedl k negativním výhledům na další klíčová německá odvětví: automobilový sektor společně s jeho subdodavateli, chemický a zpracovatelský průmysl. Celkově vzato je momentálně hlavní hospodářský motor Evropské unie v ne příliš dobré kondici a příliš rok se to pravděpodobně příliš nezlepší.

Autor je investiční stratég Conseq Investment Management a.s.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account