Richard Watzke a Lenka Melicharová - XIXOIO
Zdroj: xixoio.cz

S intenzitou reklamní kampaně společnosti XIXOIO se stále častěji objevují pochybnosti, zda se jedná o klasické Ponziho schéma. Nejedná. XIXOIO se od již odhalených modelů na bázi Ponziho schématu liší.

Klasická Ponziho schémata lákají investory na vysoké výnosy, které míří do nějaké zázračné investice překračující základní investorský trojúhelník: Výnos – riziko – likvidita. Pak s pomocí marketingu a efektivní distribuční sítě roztočí kola prodeje. Následně končí nejčastěji zásahem policie.

Společnost XIXOIO také v poslední době spustila masivní reklamní kampaň. Ovšem podle svých obchodních podmínek nesplňuje základní princip Ponziho schématu. Svým „investorům“ neslibuje vůbec nic.

Ponziho schéma zpravidla nabízí vysoké výnosy, vysokou likviditu a vysokou bezpečnost. Ani s jedním se u XIXOIO potenciální vkladatel nesetká.

Vysoký výnos…

„Investice“, či přesněji donátorství, probíhá přes token XIX. V jeho podmínkách se zájemce o vstup do projektu dočte (pokud je čte, pokud ne, budiž mu přáno), že jeho peníze budou využity na „hrazení veškerých nákladů spojených s rozvojem a realizací Projektu, zejména pak včetně úhrady personálních nákladů, odměn (včetně odměn třetích osob poskytujících konzultantské a jiné služby), mezd, daní, pojištění a dalších povinných odvodů, jakož i ostatních provozních nákladů, finančních nákladů včetně úroků, akvizic jiných projektů apod.“

XIXOIO tak může peníze utratit za cokoli. S nadsázkou to připomíná aktivity zoologických zahrad „adoptujte si pandu“. (Ano, tu pandu, kterou přislíbil zajistit pro pražskou ZOO prezident republiky Miloš Zeman a kterou svět ještě nespatřil.) Nákupem tokenu XIX bude „investor“ financovat provoz společnosti. To je u začínajících společností s nákladným rozvojovým plánem běžný postup, ovšem tyto za investici něco nabízejí. Něco – zpravidla akcie.

Rozdíl mezi běžnou akcií a tokenem XIX (a v tomto nelze generalizovat, protože různé tokeny mohou být spojené s různými právy, podobně jako akcie) je v tom, že akcionář je spolumajitelem společnosti a může o ní (a o jejím zisku) spolurozhodovat, kdežto majitel tokenu XIX nemá na rozhodování žádný podíl. Musí počkat, jestli se akcionář XIXOIO, tedy britská matka společnosti, resp. pan Richard Watzke, který ji ovládá, dobře vyspí a rozhodne o rozdělení zisku, z něhož majitelům tokenů může náležet (pouze v případě jeho rozdělování) až 40 %. Navíc do zisku má XIXOIO se svými plány v následujících 7 letech vybudovat „ekosystém“ za 250 mil. EUR ještě daleko…

I kdyby k zisku a jeho rozdělování v budoucnosti přeci jen došlo, může společnost XIXOIO jednostranně rozhodnout o odložení jeho výplaty či o výplatě podílu na zisku v tokenech… Zda tato ustanovení budou v podmínkách i nadále, ale není jisté. XIXOIO si usurpuje právo je jednostranně změnit.

Ano, na první pohled token XIX „vydělává“ už teď. Jeho „hodnota“ měla stoupnout již o více než 560 %. 10. 11. 2021 měl stát jeden XIX celkem 8,89 Kč. Ovšem na základě čeho? V tomto se to Ponzimu schématu přibližuje.

„Token XIX je majetkem Xixoio, a proto jej může nabízet trhu jako každá jiná svobodná soukromá společnost. Hodnota tokenu XIX roste v závislosti na realizovaných tržbách, vývoji a plnění výstavby ekosystému Xixoio. Token XIX je indexován, protože index vynásobený počtem tokenů rozdělených do denních tranší v limitované emisi 700 milionů tokenů XIX, odpovídá v součtu kalkulovaným nákladům nutným pro výstavbu celého ekosystému Xixoio. Celkový náklad na výstavbu Xixoio je odhadován na částku 250 milionů eur s časem výstavby do sedmi let,“ uvedla Lenka Keehnen, tisková mluvčí XIXOIO pro Peníze.cz.

Jinými slovy: Společnost XIXOIO cenu (nezaměňujte s hodnotou) tokenu XIX stanovuje sama na základě vlastního uvážení.

Likvidita? To neznám…

Pro držitele tokenu XIX uváděná cena navíc nic neznamená. Tedy, kromě toho, kolik tokenů za své peníze dostanou. Jakmile token jednou koupili, nemohou se ho zbavit. V tom se XIXOIO také liší od základních principů klasického Ponziho schématu. Podvodná schémata slibují, že vložené peníze budou k dispozici velmi rychle. Vyplácejí je z peněz nově příchozích. A přestávají vyplácet až v případě „tvrdého přistání“, kdy je podvod odhalen. Ne v době rozmachu a náboru největší masy budoucích podvedených.

Oproti tomu společnost XIXOIO nikoho nevyplácí. A uvádí to už od začátku. V dokumentu White Paper k tokenu uvádí: „Koupě XIXOIO Tokenu je nevratná a prostředky uhrazené za jeho koupi nemohou být vráceny. XIXOIO Token je poskytován tak, jak je (on an „as is“ basis).“

Jinými slovy: Co jste si koupili, to máte. Za námi s tím ale už nechoďte. A zatímco mnohé jiné tokeny či kryptoměny lze prodat na kryptoměnových burzách, XIX obchodovaný není. Ale nebojte, prý někdy bude…

Bezpečná investice? Zapomeňte…

Třetím bodem, kterým se XIXOIO odlišuje od klasických Ponziho schémat, je slib bezpečné investice. Snad každé Ponziho schéma, které se v historii vyskytlo, tvrdilo, že zisků dosahuje s vysokou mírou jistoty a že investice je bezpečná. Nebo přinejmenším mnohem bezpečnější než obdobné standardní investice. Ne tak ale XIXOIO.

Že je to riziko, ví každé malé dítě. Jenže bez rizik se ještě nikdy žádná společnost nikam neposunula,“ odpověděl sám Richard Watzke, statutární ředitel společnosti XIXOIO, webu Peníze.cz.

Posoudit samotný obchodní model společnosti by měly odpovědné orgány. Varuji klienty a potenciální klienty před vysokým rizikem údajné investice přes a do XIXOIO. Dle obchodních podmínek mohou „investoři“ přijít o veškeré prostředky např. prostřednictvím kybernetického útoku, neúspěchem společnosti apod. Masivní reklama může ošálit řadu občanů v tom, že jsou přesvědčeni, že reklamy, zveřejňované přes velké mediální domy a správce reklamních ploch např. v metru, jsou kontrolované, že se přeci vždy jedná o důvěryhodné inzerenty a je vše bezpečné. Opak je pravdou, správci inzertních ploch a mediální domy nemají povinnost kontrolovat podnikání inzerenta. Pokud samotný obsah reklamy není závadný, pak může dojít k tomu, že vidíme mediální kampaň, která je s velkou pravděpodobností hrazena právě všemi klienty,“ sdělil Lukáš Pácl, vedoucí oddělení právní a compliance společnosti Fincentrum & Swiss Life Select a.s. a předseda odborné sekce AML České asociace společnosti finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).

O mnoha rizicích spojených s investicí do XIXOIO hovoří i již zmiňovaný White Paper a další jsou k nalezení ve všeobecných obchodních i produktových podmínkách. Jen namátkou:

Společnost může měnit jednostranně podmínky i ceník, zato klient má povinnost hradit i další náklady společnosti spojené s transakcemi nad rámec ceníku (např. bankovní poplatky).

Společnost má možnost využít peníze libovolným způsobem. Takto se nevydávají ani dluhopisy.

Jistou zajímavostí je možnost zpochybnit vlastnictví tokenů ze strany XIXOIO. A to navzdory skutečnosti, že je evidováno pouze a výlučně v blockchainu spravovaného společností XIXOIO. Společnost navíc neodpovídá za fungování blockchain platformy a má právo platformu kdykoli změnit.

A to jsme se ještě nedostali k rizikům spojeným se samotným podnikáním…

Rizik spojených s vložením peněz do XIX je mnoho. Společnost je sama přiznává. A další jsou patrná z obchodních podmínek.

Jinými slovy: Když to nevyjde, my ti to říkali…

1 komentář

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account