Riziko - ztráta - zisk - investice - investiční certifikáty
Zdroj: Pixabay.com

Rok 2021 byl nejen ve znamení pokračující koronakrize. Byl i ve znamení krachů – jak rizikových dluhopisů, tak podvodných schémat. A rok 2022 nejspíš nebude jiný. Jaké dluhopisy padly a které společnosti mohou následovat osud Growing Way? (Aktualizováno 7. 6.)

Krach společnosti vydávající dluhopisy znamená pro její dluhopisové investory ztrátu. V krajním případě mohou přijít o celou svou investici. V lepším případě získají alespoň její část. Kolik, to záleží na mnoha okolnostech. Např. věřitelé zkrachovalého Zootu schválili restrukturalizaci, díky níž získali zpět alespoň 10 % hodnoty dluhopisů… bez restrukturalizace by nedostali nic.

Insolvenční řízení se může protáhnout na roky. Proto i některé stále aktuální dluhopisové kauzy začaly již před několika lety a stále nejsou dořešené. Stejně tak i podvodná schémata, která se roubují nejen na dluhopisy, ale pár podezřelých společností své „riskantní“ podniky staví na kryptoměnách. A lidé je kupují…

Rizikové dluhopisy

Dluhopisový trh se otevřel v roce 2014, kdy se výrazně uvolnila regulace vydávání dluhových cenných papírů. Od novely zákona mohl dluhopis vydat kdokoli, jen pouze pokud chtěl svůj cenný (a jak se v mnoha případech ukázalo spíše bezcenný) papír nabízet veřejně prostřednictvím zprostředkovateských sítí, musel nechat schválit prospekt Českou národní bankou (ČNB).

ČNB navíc kontrolovala jen formální náležitosti prospektu, jak sama upozorňuje, tedy zda prospekt obsahuje veškeré nezbytné informace k posouzení rizika investice. Nezkoumala (a ani jí to nepřísluší) ekonomickou situaci vydavatele dluhopisu ani smysluplnost jeho investičního plánu.

Výsledkem jsou miliardy korun pohledávek především drobných investorů. Ti velcí a zkušení dokáží posoudit investiční riziko a většina z nich se velké části investic do následně zkrachovalých firem vyhla. Většina. Také ne všichni.

Přehled dluhopisových firem s historickým i aktuálním insolvenčním řízením

Nadlimitní emise

 • ZOOT, 230 milionů korun

 • Tabuc – Pack, 35 milionů korun

 • Nautic Solutions, 229,7 milionů korun

 • Lipa Learning, 111,8 milionů korun

 • LentiKats, 37 milionů korun

 • iConsulting 4 Companies, 100 milionů korun

 • Help Financial, 150 milionů korun

 • Finapra, 100 milionů korun

 • Euro Development, 80 milionů korun

 • Euro Development Project 1, 95 milionů korun

 • EMTC – Czech (v insolvenci), 920 milionů korun

 • DC Energy, 138 milionů korun

 • Clever Monitor Financials (v insolvenci), 100 milionů korun

 • C2H Retail Holding, 700 milionů korun

 • C2H Financial, 400 milionů korun

 • Brooc Global Investments, 300 milionů korun

 • Arca Acquisition Capital, 200 milionů korun

 • CELKEM: 3 926 500 000 Kč

Podlimitní emise

 • ZOOT, 21,85 milionů korun

 • Xenylla (v insolvenci), 5 milionů korun

 • Wood Union, 41,6 milionů korun

 • Weber EU (v konkursu), 16 milionů korun

 • Triload Invest (v konkursu), 24 milionů korun

 • Sedma Praha (v konkursu), 22 milionů korun

 • Remaind (v konkursu), 25 milionů korun

 • Regional Express, 6 milionů korun

 • Regal Group, 6,5 milionů korun

 • PM Pivovar, 0,7 milionů korun

 • Nautic Solutions, 24,26 milionů korun

 • Miia SE, 10 milionů korun

 • Midea (v insolvenci), 25 milionů korun

 • Maxi – Tip, 24 milionů korun

 • Lipa Learning, 28,4 milionů korun

 • Euro Development, 25 milionů korun

 • ENTEF Group (v likvidaci), 25 milionů korun

 • EMTC – Czech (v insolvenci), 20 milionů korun

 • Data Safe Centrum, 25 milionů korun

 • BGC Travel, 24 milionů korun

 • BE 2025, 3 miliony korun

 • Anilo Drinks (v insolvenci), 25 milionů korun

 • Celkem: 427 310 000

Zdroj: Surveilligence, in E15.cz, 22. 11. 2021

Blíže k některým emisím

Arca Capital – Pavol Krúpa

Arca Capital se vydala na cestu dlouhodobého financování krátkodobými směnkami. Celkem je v těchto cenných papírech nesplacených 15,5 mld. Kč. V insolvenčním řízení jsou zapsány pohledávky v hodnotě 23 mld. Kč (SeznamZprávy.cz, 13. 10. 2021).

Na provizích za zprostředkování směnek inkasovali zprostředkovatelé za poslední 4 roky 1,3 mld. Kč. Činíme v tomto směru kroky směřující k prověření přiměřenosti protiplnění distributorů směnek s cílem případně maximalizovat uspokojení věřitelů,“ sdělil Petr Sprinz, advokát z kanceláře Allen & Overy, který v případu zastupuje J&T Banku (SeznamZprávy.cz, 10. 9. 2021).

C2H – Michal Mička

C2H v insolvecni dluží přibližně 800 mil. Kč, přičemž polovinu z toho jsou závazky z vydaných dluhopisů. (E15.cz, 22. 11. 2021)

EMTC – Tomáš Bárta

EMTC vydala v letech 2018 a 2019 dluhopisy v objemu 900 mil. Kč. V roce 2019 spadla do insolvence s pohledávkami ve výši 1,8 mld. Kč. (E15.cz, 22. 11. 2021)

Helske

Helske v posledních dvou letech vydala dluhopisy v objemu 1,5 mld. Kč. Některé z nich jsou již v prodlení. (TýdeníkHrot.cz, 25. 10. 2021)

Již počátkem roku 2020 před jejími dluhopisy varoval i výkonný ředitel ČASF Marek Černoch: Emise s výnosy pěti, sedmi a více procenty jsou nereálné. Krach takových investic pak bolí hlavně menší investory. Pokud by navíc nastala recese, dopad by byl drtivý.“ (E15.cz, 15. 1. 2020)

Přesto dluhopisy Helske hojně prodávali poradci ze společnosti NEO Finances, kteří opustili ZFP akademii a přes Broker Trust zamířili do SAB servisu.

Le Premier

Le Premier dluží za vydané dluhopisy 80 mil. Kč, které si koupilo 113 investorů. Nabízí investorům splacení 20 %, pokud budou souhlasit s insolvenční reorganizací. Peníze má splatit majitel společnosti Jakub Lohniský z půjčky, kterou plánuje čerpat jako fyzická osoba.

Ve firmě byli zainvestováni i Petr Stuchlík (30 mil. Kč) a Tomáš Čupr (15 mil. Kč). Z firmy odešli bez nároku na kompenzace. (E15.cz, 3. 11. 2021)

Le Premier byl hojně prodávaný společností 4fin pod Broker Trustem.

Malé emise… větší nebezpečí?

Malé dluhopisové emise pro drobné střadatele představují ještě větší nebezpečí než velké. Velcí hráči jsou více na očích a jsou mnohem častěji podrobeni veřejné kontrole. Varování před nebezpečnými velkými dluhopisovými emisemi tak přichází dříve a lidé se jim mohou spíše vyhnout. I když… velcí hráči mají více peněz na marketing, který negativní hlasy dokáže přehlušit.

Drobných dluhopisových emisí je mnohem více. Dosud není žádná jejich evidence, byť se plánuje. Emitenti budou muset vydání dluhopisů alespoň nahlit České národní bance. Tím se dostanou mnohem více na světlo a ani odhalení největších podvodů s dluhopisy nebude jen dílem náhody.

I bez evidence lze díky internetové reklamě nalézt „zajímavé“ kousky dluhopisů. Jedním z nich je Neškrábeme.cz.

Neškrábeme.cz

Bezdotykové automyčky – neškrábeme.cz vydaly pod společností OM Equity s.r.o. s výnosem 9 % ročně a splatností v roce 2023. Celkový objem emise uvádí 19,4 mil. Kč, ale…

… na stránkách píše: „Získejte pasivní příjem a přidejte se k 576 lidem, kteří už s námi na rozvoji automyček vydělávají a za 37 měsíců pravidelného vyplácení výnosů získali celkem přes 11 milionů korun.“

Přitom 9% výnos z celkového uváděného objemu za danou dobu před zdaněním vychází 5 383 500 Kč…

Navíc dluhopis nemá prospekt a i v obchodním rejstříku jsou informace velmi sporadické. Jedna ze společností ve skupině se dokonce jen „o chlup“ vyhnula likvidaci, protože nedodala povinné účetní závěrky. Z nich je u všech k dispozici pouze velmi zkrácená rozvaha. Investor tak nemá šanci posoudit, v jakém stavu dlužník je.

Vyjádření Neškrábeme.cz (7. 6. 2022)

Všem investorům velmi rádi doložíme informace, které pro své rozhodování potřebují a o které si požádají. Splňujeme veškerá zákonné požadavky. Dluhopisové emise v objemu pod 1 milion Eur nevyžadují prospekt ČNB. Přesto naše emisní podmínky obsahují velké množství informací, které se v prospektu uvádějí a to včetně struktury skupiny, tak například rizik, které investice obnáší.

Projekt neškrábeme.cz je veřejně a transparentně financován emisemi dluhopisů už od roku 2018. Funkci nové „FinCo“ společnosti OM Equity s.r.o. vysvětlujeme jak v emisních podmínkách, tak přímo na svých webových stránkách. Naši klienti, kterých je k červnu 2022 již více jak 600 s námi už skutečně vydělali na úrocích téměř 12 milionů korun, nikoliv pouze 5 jak uvádí autor článku.

Pokud jde o zmíněnou likvidaci, šlo částečně opravdu o naší chybu, kdy jsme účetní uzávěrku dodali pozdě. Nicméně jednalo se také  o zásadní pochybení soudu, který řízení vůbec neměl zahájit. Rozhodně se tedy nejednalo o dramatické ohrožení společnosti a už vůbec ne o důsledek špatného hospodaření firmy. A informace zveřejněné v OR odpovídají zákonným požadavkům.

Investor si u nás může prověřit nejen stav našich financí, ale také se sám přesvědčit o kvalitě našich myček a teprve potom se rozhodnout, zda s námi bude chtít zhodnotit svoje investice nebo ne. Nejlepší je, pokud si na svou investici udělá čas a setká se s námi přímo na jedné z automyček.

Pochybná schémata…

Na drobné investory se ale kladou ještě větší léčky v podobě podvodných Ponziho schémat. Ta mohou sice být postavena i na dluhopisech, ale zpravidla využívají jiné nástroje. Pro nalákání obětí se zastřešují nějakou líbivou, zpravidla aktuálně módní pohádkou. V minulosti to býval boj proti chudobě (EDBUSY, Company Management), forex a investiční mágové (WSM Investments, ale i nedávné Growing Way) a dnes se stále častěji dostávají na scénu kryptoměny.

V oblasti kryptoměn se na českém území snad ještě žádný podvod na bázi ponziho schématu neodhalil. Již zde ale působí několik společností, jejichž plány na kryptoměnovém trhu jsou… ambiciózní až nerealistické.

XIXOIO

Společnost XIXOIO se zastřešuje cílem „vytvořit kryptobankovní platformu“. Zatím se ale žádnému novináři ani analytikovi kryptoměn z majitele společnosti Richarda Watzkeho nepodařilo dostat ani informaci, co to vlastně znamená a co přesně společnost dělá. Ta přitom získala podle údajů na stránkách přes 7 700 uživatelů (ne všichni od ní koupili její token XIX). V nejrůznějších vyjádření společnosti navíc zaznívají částky kolem 0,5 mld. Kč, kterou již lidé měli do XIX vložit.

XIXOIO má navíc velmi silný marketing, včetně televizních reklam. Ani z nich se ale člověk nedozví podstatu podnikání. Skvěle (z marketingového pohledu) přitom společnost reagovala na varování ČNB a MF ČR přes ní samotnou: “Společnost XIXOIO zcela souhlasí s prohlášením ČNB i Ministerstva financí a společně s nimi upozorňuje, že přestože tokeny a další kryptoaktiva nepodléhají regulaci, nákup digitálních kryptoaktiv je zejména v době vysoké nestability a prohlubující se inflace vysoce žádaný.”

Takto geniálně otočit kritiku vůči sobě ve svůj prospěch… to si zaslouží ocenění. Ale peníze jim rozhodně nelze doporučit svěřit.

CRYFIN Investments

Mimo jiné do kryptoměn má investice směřovat i CRYFIN Investments. Původně se tato společnost nazývala FPF Investments – a již před ní jsme varovali.

Samotná CRYFIN Investments (CRYFIN má nespočet společností vzájemně provázaných) za rok 2019 navýšila pasiva z necelého 0,5 mil. Kč na více než 0,5 mld. Kč. Přitom bez necelých 2 mil. Kč tvoří pasiva cizí zdroje – závazky… čistý zisk uvádí 1,866 mil. Kč, což je pokrok proti ztrátě z předešlého roku ve výši 121 tis. Kč.

Novější výsledky společnost do rejstříku nevložila. Ostatně, má na to ještě téměř 2 týdny.

Rok 2022 – bude hůř…

V příštím roce se zřejmě setkáme s větším množstvím krachujících dluhopisů i podvodných schémat. Jedním z důvodů je rostoucí inflace, která k podvodníkům a do rizikových investic dostrká více drobných investorů. A jejich zájem otvírá příležitosti pro podvodníky. Na tom závěru se shodli odborníci z oblasti financí na setkání Meet EMA, pořádaného společností EMA data.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account