Trojice zajištěných fondů – Parworld STEP 90 Commodities, Parworld STEP 90 US a Parvest STEP 80 World Emerging – byla registrována 17. září tohoto roku a v těchto dnech jejich vlastník, společnost BNP Paribas Investment Partners, dokončil registrační proces nezbytný k zahájení veřejné nabídky.

{+}

BNP Paribas Investment Partners tak v současné době nabízí již 5 STEP fondů.  Nově uvedené fondy lze v nabídce najít pod následujícími označeními:

 • Parworld STEP 90 Commodities (EUR), ISIN LU0537154436,
 • Parworld STEP 90 US, ISIN LU0537155599,
 • Parvest STEP 80 World Emerging (USD), ISIN LU0536561458.

Nové fondy STEP 90 mají podle firmy atraktivnější ochranný mechanismus. „Posouvají garanci vzhůru již po nárůstu hodnoty podílového fondu o 5 %, místo 10 %, jako je tomu u fondu Parvest STEP 90 EUR.“ Oba fondy Parvest STEP 80 World Emerging v EUR i USD mají posun úrovně ochrany směrem vzhůru spojitý a garance se posouvá vždy při dosažení nového maxima NAV fondu mezi dvěma výročními daty.

Narozdíl od mnoha jiných zajištěných fondů je jistina fondu chráněna formálně, tedy formou garance mateřské banky BNPP S.A. (ta byla společností Standard & Poors ohodnocena úvěrovým ratingem ‚AA‘, což potvrzuje její důvěryhodnost).

Nové fondy především rozšiřují koncept ochrany části investovaného majetku i pro investory v amerických dolarech. Komoditní chráněný fond potom reaguje na poptávku konzervativnejších investorů, které doposud odrazovala vysoká volatilita komoditních trhů. „Jako takový je unikátní na českém a slovenském trhu podílových fondů,“ uvádí se v tiskové zprávě, která vstup na trh provázela.

Nejstarší fond Parvest STEP 90 EUR brzy oslaví 11 let a spravuje majetek klientů v objemu 567 milionů EUR. Fond prošel dvěma plnými ekonomickými cykly a prokázal svou schopnost významně omezit dopady poklesu trhu na hodnotu majetku investorů. Od založení přinesl investorům výnos 2,30 % ročně, zatímco refereční index DJ EuroStoxx 50 ročně ztrácel 4,16 %.

Více informací o fondech BNP Paribas Investment Partners naleznete na internetových adresách www.bnpparibas-ip.comwww.bnpparibas-ip.cz.

Je o zajištěné fondy mezi Vašimi klienty zájem?  A jak tuto investiční alternativu hodnotíte Vy sami?Komentářů: 8
 1. Výnosnost za 11 let se zdá být v porovnání s referenčním indexem skvělá. Dokáže někdo odhadnout, jak by se takto konstruovaný fond choval při běžnějším vývoji trhů? Zda by za těch 11 let přinesl 10 % nebo 2,5 %?
  Jak mám rozumět slovům „jistina fondu je chráněna formálně“? Znamená to, že fond nemá zajištění v konstrukci ale spíše jen ve slibu?

 2. Martin Viktora 14 roky

  Řekl bych, že s tou garancí je to přesně obráceně. Běžně je „garance“ poskytována tím, jak je portfolio zainvestováno. V tomto případě sice také, ale navíc je poskytnuta garance banky. To není u zajištěných fondů běžné (proto se jim správně také nesmí říkat „garantované fondy“, protože ty běžné garance (= záruka třetí strany) u těch fondů prostě není. Tady ano. Formálně vzato je tedy tento fond garantován bankou.

 3. Michal Mička 14 roky

  Zajímavé fondy pro konzervativnější investory nebo pro střednědobý investiční horizont.
  Martine, u zajištěných fondů emitent garantuje určité procento nominální hodnoty, pravděpodobně jsi myslel chráněné fondy, kde není garance správcem podílového fondu. U zajištěných (garantovaných) fondů investor podstupuje pouze kreditní (popř.měnové) riziko emitenta.
  Štěpáne, přesně jak řekl Martin, jedná se o fond zajištěný, kde investor podstupuje pouze kreditní a měnové riziko.

 4. Martin Viktora 14 roky

  Fond není nic jiného než hromada cenných papírů. Správce fondu nedělá nic jiného, že tuto hromadu spravuje. Rozhodně nikdy (neznám takový případ) negarantuje, že hromada cenných papíru bude mít v budoucnu předem určenou hodnotu. Ale slibuje (a ručí za to), že se bude o tuto hromadu cenných papíru starat předem daným způsobem (statut fondu).

  Může třeba říct, že v portfoliu bude třeba 80% státních dluhopisů, které mají předem známý výnos. A zbylých 20% investuje spekulativně. Ovšem z logiky věci je dáno, že za X let oněch 80% státních dluhopisů vydělá hodnotu původní investice. Tím je investice chráněna i pro případ, že by ze spekulativních 20% investice bylo totálně ztraceno. Správce ovšem negarantuje návratnost ale to, že portfolio bude zainvestováno tak, jak bylo slíbeno. To je zajištěný fond (capital secured).

  Pak ovšem může na scénu nastoupit další subjekt. Typicky nějaká banka, která prohlásí: „přebíráme na sebe riziko toho, že se fond nebde chovat tak jak bylo předpokládáno“. Čili tato banka poskytne formální bankovní garanci. A máte ze zajištěného fondu fond garantovaný (guaranteed).

  Takto to vidím.

 5. Jan Maňák 14 roky

  Pánové,fond Parvest STEP 90 EUR se snaží se podílet na rostoucích trzích v rozpětí 50 – 75%, na klesajících co nejméně.

  Považuji za terminus technikus, že zajištěné fondy chrání (formálně nebo neformálně) 100% a více. Termín chráněné v tomto případě používám, protože ochrana se vztahujepouze k části jistiny, tedy 80% nebo 90% na roční bázi.

  Všechny STEP fondy používají technologii podobnou s ETF. Fondy mají 90 – 95% bezrizikových aktiv (podobné, jako v nejbezpečnějších AAA fondech peněžního trhu) a 0 – 10% hodnoty je v OTC derivátech – futures a opce.

  U ETF je taková správa pasivní, cílem je přesně replikovat index, u STEP jde o nesystemativckou expozici, jinak řečeno portfoliomanažer se rozhoduje, jestli bude fond vystavený akciovému indexu deseti procenty nebo padesáti.

  Mimochodem, oba typy roduktů jsou spravované stejným týmem.

 6. Jan Maňák 14 roky

  Formální garancí se myslí fakt, že ve statutu fondu je přesně stanovené, za jakou část jistiny ručí poskytovatel garance, banka BNP Paribas, popřípadě jak je tato garance stanovená.

  U klasického zajištěného fondu se nakoupí portfolio dluhopisů a k tomu deriváty. Kdyby ty dluhopisy nebyly vyplacené, fond přijde o většinu majetku.

  U STEP fondů je vedle majetku ještě záruka naší mateřské banky, ze ruč za to, jak je fond spravován….

 7. Jan Maňák 14 roky

  Ohledně nových fondů, myslím, že oba nové USD fondy jsou zajímavé hlavně pro poradce a pro bankéře, kteří mají klienty s  cash flow nebo majetkem vSo budoucími plány (třeba studium na MIT).

  O podobný produkt v USD často žádají distributoř, kteří dříve hodně prodávali zajištěné fondy jedné euro-asijské banky, které v současnoti maturují.

  Ale najvíc nadějí vkládám do komoditního STEPu, jednak, protože transparntních široce diverzifikovaných komoditních Čechách není mnoho, jednak, protože komodity i EUR by ohl vydělávat na tištění peněz v USA. Navíc o konstrukci STEP 90 je na trhu podstaně větší zájem, než pouze o 80% garanci.

 8. Jan Maňák 14 roky

  erratum: kteří mají klienty s cash flow nebo majetkem v USD nebo s budoucími plány v USA (třeba studium na MIT).

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account