mixážní pult - nahrávání hovorů
Zdroj: Pixabay.com

Nahrávání hovorů finančních poradců s klienty bylo schváleno. Poslanci nevzali v potaz zamítavý postoj Senátu a senátory přehlasovali. Jaké jsou argumenty největších zastánců nahrávání?

Alena Schillerová chce chránit před šmejdy

„Někteří poskytovatelé investičních služeb používají praktiky, které zákazníky poškozují. Týká se to zejména poskytování poradenství po telefonu. Proto je důležité, aby se povinnost nahrávání hovorů týkala nejen hovorů, při kterých dochází k předávání pokynů, ale všech hovorů, které se týkají poskytování investičních služeb. Nahraný telefonát může totiž takové obchodníky z nekalého jednání usvědčit. Proto je to důležitý nástroj dohledu. Nahrávání bude probíhat na linkách vyhrazených pro poskytování investičních služeb a rozhodně nemají být nahrávány soukromé hovory, to v žádném případě,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová ve své úvodní řeči k projednávání novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Ministryně tak po finančních poradcích požaduje, aby měli dva telefony – jeden, který budou používat k poradenství, a druhý, který budou využívat k soukromým účelům. Ovšem… řada finančních poradců má se svými klienty i přátelský vztah, případně poradci poskytují poradenství i svým příbuzným. Mají si tak telefonovat ze soukromého aparátu a v případě, že přijde řeč na investice, zavěsit a zavolat z nahrávaného?

To je jen část problému. Finanční poradci ke kvalitnímu investičnímu poradenství potřebují znát mnohem víc než jen zůstatek klientova účtu a jeho příjem. Je to také o cílech klienta, jeho přání, jeho životní situaci… bez soukromých informací to není možné.

Alena Schillerová také připustila, že Česká republika se svou implementací evropské směrnice jde na mnohem tvrdší mantinely, než směrnice vyžaduje: „Je pravda, že evropské právo nepožaduje nahrávání všech hovorů týkajících se poskytování investičních služeb.“ Ovšem, nezakazuje to. „Máme tedy možnost zavést přísnější pravidla, než která požadují evropské směrnice,“ dodala.

Paní ministryně ani tentokrát nešetřila ostrými slovy: „Je to ochrana proti šmejdům, proti všem těm, kteří zneužívají lidi, kteří prostě se je snaží přesvědčit na produkty, na kterých potom prodělají, a může to mít pro ně fatální důsledky.“

Nepochybně je podle ministryně pro zneužívané lidi lepší, když je osloví šmejd v neregulované oblasti, kterých je a vždy bude dostatek. Nicméně tím se vytlačí z oblasti dohlížené Českou národní bankou (ČNB), a tím se splní hlavní cíle nahrávání hovoru: Zjednodušení kontroly a snížení počtu „šmejdů“ – ti budou sice dál působit a obírat lidi, ale ČNB bude mít čisté ruce. Pod jejím dohledem bude klid.

„Pokud má Česká národní banka účinně chránit všechny naše občany, kteří se dostanou do rukou těchto šmejdů, tak musí mít možnost, musí mít důkaz, jak uplatnit svoji kontrolní a dohledovou činnost,“ pokračovala Alena Schillerová. Měla-li by ale ČNB účinně chránit všechny občany před „šmejdy“, měla by se jí také rozšířit dohledová pravomoc – přinejmenším na zlato a jiné drahé kovy, kryptoměny… a nakonec i prodej hrnců. Kolik takových šmejdů připravilo voliče o úspory!

Ostatně ministryně míří i dál: „A takový může mít jedině dán tím, že budou nahrávány všechny tyto hovory, které se zákazníky tito různí finanční poradci a další povedou.“ Lze tak očekávat, že v druhém kroku navrhne ministryně zákon, podle kterého budou i ostatní profese nahrávat hovory se zákazníky a potenciálními zákazníky. Vždyť jeden nepoctivý řemeslník dokáže udělat vysoké škody.

Jiří Rusnok: Nahrávání hovorů je zásadní

„Senát ve svém pozměňovacím návrhu se snaží tedy o vypuštění možnosti nahrávat telefonické hovory klientů s investičními poradci. Z pohledu České národní banky a jejích klíčových úkolů, to znamená péče o bezpečné fungování finančního trhu, tedy i o ochranu zájmů investorů a spotřebitelů, je to věc zásadní,“ sdělil v úvodu svého proslovu guvernér Jiří Rusnok.

Guvernér ČNB dále pokračoval: „Před podáním pokynu klientem, které se odehraje případně telefonem, je vždy nějaký obchodní příběh. A pouze na základě toho příběhu se klient pro jistou investici rozhoduje, a to je z pohledu odborné péče často ta nejdůležitější část celé záležitosti, kterou my pak případně zpětně můžeme dohledávat.“

Zvláštní je, že finanční poradci, na které zákon cílí především, pokyny po telefonu vůbec nepřijímají. Vždy se musí s klientem potkat a sepsat smlouvu osobně. Zmíněný „obchodní příběh“ se tak zpravidla odehrává mimo telefonní hovor. Zákon ale neupravuje povinnost nahrávat osobní schůzku klienta s finančním poradcem. Nebude tento záznam dohledovému orgánu chybět? Možná ČNB plánuje utažení šroubů v dalším kroku… až zjistí, že finanční poradci se svými klienty přes telefon skutečně zpravidla jen domlouvají setkání.

„Cílem nahrávky je obchodní příběh, který je klientům prodáván. Tady nejde o to, jestli je manželka zdravá, nebo není, tady jde o to, že klient se domlouvá s poradcem o tom, jak má investovat,“ vysvětlil Jiří Rusnok.

Zřejmě panu guvernérovi uniklo, že doporučení k investici může být odlišné i podle zdravotního stavu manželky. Je-li nemocná, znamená to zpravidla výpadek příjmu. A dojde-li k výpadku příjmu, v závislosti na závažnosti a očekávané délce onemocnění může být vhodné dlouhodobé investice přerušit, odložit či doporučit více konzervativní, neboť se může vyskytnout potřeba desinvestic. Není to jen o investičním příběhu, je to i o rodinném příběhu.

Jiří Rusnok dále doporučil, že kdo nechce být nahráván, může se s poradcem sejít. „Uděláme si krátký záznam, že jsem vás požádal o provedení toho a onoho pokynu,“ vysvětlil postup na osobní schůzce.

V čem je rozdíl, když ČNB nebude mít záznam z telefonního hovoru a když ho nemá z osobní schůzky? Ani v jednom případě nezjistí předkládaný „obchodní příběh“. Jak je možné, že v jednom případě to nevadí, a v druhém je to „z pohledu České národní banky […] je to věc zásadní“?

„Dnes už sice poradci nemají fialová saka a mokasíny s bambulkami, ale bohužel ani odvahu osobně navštívit a tváří v tvář přesvědčit klienta, ale raději se anonymně schovávají za sluchátko telefonu,“ opřel se Jiří Rusnok do finančních poradců.

Alespoň si pan guvernér všiml určité změny v oblékání od svého působení v ING, kde byl za produkci finančních poradců z pozice generálního ředitele rád. Bohužel si nevšiml skutečnosti, že naprostá většina finančních poradců má největší zájem se s klientem potkat.

Chybu ovšem Jiří Rusnok připustil i na straně klientů: „Klienti se sami často stávají obětí své vlastní chamtivosti a naivnosti.“

Kolik stížností řeší nahrávání? 50…

„Pan senátor i pan guvernér se shodli na tom přibližném počtu 50 stížností,“ uvedl Zbyněk Stanjura. Jinými slovy: Kvůli několika desítkám stížností ročně mají finančně poradenské společnosti zaplatit jednotky až desítky milionů korun ročně za nahrávání, uchovávání a náslech všech hovorů svých poradců… Ale co, vždyť kvůli 40 nakaženým koronavirem vláda rozhodla o uzavření všech škol minimálně na 14 dní…

Pro zákon ve vládním znění hlasovalo 107 poslanců, přičemž ke schválení bylo zapotřebí o šest méně. Finanční poradci se tak musí připravit na nahrávání hovorů se svými klienty.

Celý přepis rozpravy v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

1 komentář
  1. Vita 4 roky

    Asi pan Rusnok a paní ppkladni z článku zaspali dobu a vůbec neví co je finanční poradenství, že musíme dodržovat všechny zákony a musíme mít licenční zkoušky, at se chytnou za nos a nedělají něco čemu nerozumi.

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account