K 31.3.2018 investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly výše 479,83 miliard Kč. Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: “Od začátku roku 2018 majetek ve fondech kolektivního investování klesl o více než 3,6 miliardy korun, a to na celkových 479,83 mld. Kč. Pokud bychom nezahrnuli do dat jednorázový odkup velkého institucionálního investora, investice obyvatelstva do fondů by i nadále mírným tempem rostly. Favoritem investorů zůstávají, stejně jako v předchozím roce, smíšené fondy.”

 Nárůst zaznamenala aktiva nemovitostních, smíšených, akciových fondů a také fondy fondů a fondy peněžního trhu. Naopak pokles zaznamenaly dluhopisové a strukturované fondy.

Vývoj v prvním kvartále nadále potvrzuje postupné navyšování podílu; investic do podílových fondů na celkovém majetku domácností, zároveň jsme však byli svědky určitého zpomalení tempa růstu v důsledku vyšší volatility kapitálových trhů a horší historické výkonnosti. Potěšujícím trendem je každopádně další nárůst podílu pravidelných investic na nových prostředcích.” prohlásil místopředseda AKAT Martin Řezáč.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31.3.2018 výše 1,365 bilionu korun a klesl během roku 2018 o 12,407 miliard Kč (z 1,378 bn Kč k 31.12.2017 na 1,365 bn Kč k 31.03.2018).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 138,84 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 6,09 mld. Kč (tj. o 4,58 %, z 132,75 mld. Kč k 31.12.2017 na 138,84 mld. Kč k 31.3.2018).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2018 hodnoty 3,189 bn.Kč.

Asset Management – Správci aktiv

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.03.2018 výše 1,365 bilionu korun a klesl během roku 2018 o 12,407 miliard Kč (z 1,378 bn Kč k 31.12.2017 na 1,365 bn Kč k 31.03.2018).

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 31.3.2018)

Finanční skupinaČistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.300 291
Česká spořitelna, a. s.245 359
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost219 014
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.175 921
NN Investment Partners C.R., a.s.115 969
AXA Investiční společnost, a. s.70 962
Conseq Investment Management, a. s.55 300
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.34 174
Raiffeisenbank a.s.31 214
AMISTA investiční společnost, a. s.25 913
AVANT investiční společnost, a.s.25 826
Komerční banka, a. s.14 019
MONETA Money Bank, a.s.11 346
REDSIDE investiční společnost, a.s.5 501
WOOD & Company investiční společnost, a.s.5 359
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.5 305
ING Bank N. V., organizační složka5 033
BH Securities a.s.4 249
Jet Investment, a.s.3 166
AKRO investiční společnost, a.s.2 963
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.2 655
RSJ Securities a.s.1 886
PROSPERITA investiční společnost, a. s.1 750
IAD Investments, správ. spol., a.s.1 364
OSTATNÍ1 190
Celkem1 365 729

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete ve výše uvedené tabulce.

Investice ve fondech – rozdělení investovaného majetku

Majetek v podílových fondech klesl během roku 2018o 3,67 miliardy korun, tj. 0,76% (z 483,5 mld. Kč k 31.12.2017 na 479,8 mld. Kč k 31.03.2018). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech klesla o -6,95 miliard korun (tj. o 3 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 3,28 miliard korun (tj. o 1,17 %).

Rozdělení investic dle typů fondů – roční změna

Typ fonduCelkem k 31.3.2018Celkem k 31.12.2017Čtvrtletní změna 4Q 2017 - 1Q 2018
Fondy peněžního trhu2 959 505 304,982 605 956 261 Kč13,57%353 549 044 Kč
Strukturované fondy25 244 961 418 Kč26 879 398 145 Kč-6,08%-1 634 436 727 Kč
Akciové fondy100 315 542 912 Kč99 319 518 171 Kč1,00%996 024 741 Kč
Dluhopisové fondy109 372 023 169 Kč118 757 557 292 Kč-7,90%-9 385 534 123 Kč
Fondy smíšené193 251 020 246 Kč188 634 657 022 Kč2,45%4 616 363 224 Kč
Fondy fondů24 639 617 293 Kč24 405 576 478 Kč0,96%234 040 815 Kč
Fondy nemovitostní24 047 624 604 Kč22 898 531 949 Kč5,02%1 149 092 656 Kč
Celkem fondy (celý trh)479 830 294 948 Kč483 501 195 319 Kč-0,76%-3 670 900 371 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.03.2018)

  Celkem k 31.3.2018 
Typ fonduDOMÁCÍ fondyZAHRANIČNÍ fondyCELKEM
Fondy peněžního trhu661 391 363 Kč2 298 113 942 Kč2 959 505 305 Kč
Strukturované fondy146 540 404 Kč25 098 421 014 Kč25 244 961 418 Kč
Akciové fondy45 324 561 481 Kč54 990 981 431 Kč100 315 542 912 Kč
Dluhopisové fondy67 059 449 282 Kč42 312 573 887 Kč109 372 023 169 Kč
Fondy smíšené122 339 887 289 Kč70 911 132 957 Kč193 251 020 246 Kč
Fondy fondů24 332 936 706 Kč306 680 587 Kč24 639 617 293 Kč
Fondy nemovitostní23 593 995 162 Kč453 629 442 Kč24 047 624 604 Kč
CELKEM283 458 761 687 Kč196 371 533 261 Kč479 830 294 948 Kč
Pozn.: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 479,8miliard Kč (k 31.03.2018), přičemž 83 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 17 % je drženo právnickými osobami.

Největší zprostředkovatelé

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.03.2018 Česká spořitelna, a.s. (128,92 mld. Kč), ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (107,52 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (58,09 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (36,26 mld. Kč) a skupina Amundi (27,84 mld. Kč).

ZprostředkovatelFondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s.128 929 864 975 Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost107 524 635 070 Kč
Komerční banka, a. s.58 098 958 136 Kč
Conseq Investment Management, a. s.36 264 079 594 Kč
Amundi (group) (Pioneer AM, Pioneer IS, IKS-KB)27 847 077 689 Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.25 777 724 906 Kč
Raiffeisenbank a.s.24 302 076 510 Kč
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.17 976 523 963 Kč
NN Investment Partners C.R., a.s.14 350 707 090 Kč
MONETA Money Bank, a.s.11 345 641 839 Kč
AXA Investiční společnost, a. s.9 499 208 888 Kč
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.5 500 863 558 Kč
ING Bank N. V., organizační složka5 359 697 861 Kč
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.2 576 456 729 Kč
PROSPERITA investiční společnost, a. s.1 695 516 234 Kč
OSTATNÍ2 781 261 906 Kč
CELKEM479 830 294 948 Kč

Custody

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi.V prvním čtvrtletí roku 2018 bylo provedeno celkem 95 604 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.03.2018 hodnoty 3,189 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2018 o 51,508 miliard Kč (z 3,137 bn Kč k 31.12.2018 na 3,189 bn Kč k 31.03.2018).

Fondy kvalifikovaných investorů

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,365bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.03.2018 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 138,84 mld. Kč.

Zdroj: AKAT ČR

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account