Nejnovější výzkum společnosti Fidelity International ukazuje, že dluhopisy odpovědných společností, přičemž předmětem analýzy byly jak ty s investičním stupněm, tak i ty s vyšším výnosem, mají menší spready, silnější finanční indikátory a nižší pravděpodobnost nesplacení. Navíc ve vybraném vzorku vykazují nižší volatilitu a lepší výkonnost oproti těm společnostem, které se nechovají odpovědně. 

Environmentální, společenská a politická témata (ESG) získávají v komunitě investorů na důležitosti. Základní myšlenkou je alokovat prostředky nejen na základě finančních kritérií, ale i s ohledem na to, zda společnosti berou v úvahu udržitelnost. Analytici z Fidelity International na základě výzkumu zdůrazňují, že nižší náklady na obchodování s dluhopisy platí spíše pro ty společnosti, které jsou odpovědnější, a to i navzdory tomu, že v průměru je jich na trhu obchodován menší objem. To je zřejmě dáno tím, že je v médiích menší pravděpodobnost výskytu negativních zpráv o nich, a tím pádem nižší možnost zviditelnění se.

Vzhledem k dosud nedostatečnému množství dat není podle analytiků z Fidelity International možné přesně říci, jestli odpovědnost firmy je jediným faktorem těchto lepších výsledků. Je proto potřeba dalších analýz, aby se toto zjištění ověřilo.

Analytici Fidelity International dochází k závěru, že odpovědnost může být dobrým komplementem k tradičním nástrojům při výběru vhodných investic. „Našli jsme slabý vztah, nebo někdy spíše mírnou korelaci, s dalšími charakteristikami, jakými jsou úvěrový rating společnosti, poměr spreadu a zadlužení a ocenění. Pokud se firma chová odpovědně, může to pomoci zlepšit vyhodnocení rizika nesplacení v portfoliu celkově a i ex-post. Obojí je podle nás konsistentní jak z teoretického hlediska, tak v souladu s naší empirickou studií,“ shrnuje Claudio Ferrarese, portfolio manager Fidelity International.

Myšlenka zahrnout odpovědnost společností při investování do dluhu může nabídnout jistou diversifikaci oproti tradičním nástrojům a stejně tak může pomoci i při investování do cenných papírů s fixním výnosem, kde kontrola mezních rizik může být důležitou součástí při stanovování investičních cílů.

Počátky odpovědných investic můžeme hledat v roce 2006, kdy Spojené národy financovaly vypracování zásad Principles for Responsible Investment (PRI). Těchto šest zásad se stalo standardem pro udržitelné investování a v současné době má PRI na 1 100 signatářů a představuje přes 70 miliard v dolarech spravovaných aktiv. První odpovědné investiční strategie zpočátku jen vyloučily kontroverzní sektory jako tabákový nebo herní průmysl nebo se zacílily na konkrétní benefit, který měly zajistit.

Všeobecně uznávané faktory odpovědného chování:

Environmentální:

 • Klimatická změna
 • Emise uhlíku
 • Vyčerpání zdrojů – včetně vody a zeleně
 • Znečištění a produkce odpadků

Sociální:

 • Pracovní podmínky, včetně otroctví a dětské práce
 • Místní komunity, zahrnující konflikty mezi domorodci
 • Zdraví a bezpečnost
 • Vztahy mezi zaměstnanci a jejich diversita

Politické:

 • Platy úředníků
 • Korupce a zpronevěra
 • Politický lobbying a dary
 • Diversita řídících rad a jejich struktura
 • Daňové strategie

Cílem odpovědného investování je mimo jiné propojení zájmů majitelů cenných papírů tak, aby se například vyhnuli krátkodobým stimulům před dlouhodobými, aby rozpustili rizika spojená se sociálními a environmentálními problémy, která může mít vliv na ztrátu kapitálu. Jedná se například o pokuty nebo případnou ztrátu licence. Cenná deviza odpovědných investic je i vyšší transparentnost a to jak v zájmu těch, kteří peníze vkládají, tak celého finančního eko-systému. Důležité je i spojení investování se sociální odpovědností a PRI zásadami, které nabývají na důležitosti s tím, jak mladší generace získává kapitál, jejž je možný investovat.

Zdroj: Fidelity

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account