Ve spolupráci s hlavním ekonomem Partners Pavlem Kohoutem připravila Partners investiční společnost nový podílový fond Partners 7 Stars, který investuje do sedmi nejlepších ekonomik světa a je určený zejména pro dynamické investory. Jedná se o otevřený podílový fond s originální akciovou strategií investující převážně do ETF a podílových listů jiných fondů s požadavkem na minimalizaci nákladů.

Nulové vstupní poplatky

Jelikož se jedná o akciový fond, jeho doporučený investiční horizont je nejméně pět let. Minimální výše vstupní investice je 50 tisíc korun, následný vklad pak nejméně ve výši 10 tisíc korun. Pro fond nebude v počátku nastaven program pravidelných investic. Poplatková struktura je nastavena na české poměry až nadstandardně: nulové vstupní poplatky, které jsou pro tento druh fondu výjimečné a těžko dosažitelné, výstupní poplatky budou účtovány pouze po dobu pěti let od nákupu, tedy doporučeného investičního horizontu. Při delším horizontu budou nulové. Jednoměsíční upisovací období začalo 14. října 2014.

7 stabilních trhů

„Očekáváme, že o tento typ fondu bude mezi odvážnějšími investory zájem. Jeho specifikem je, že investuje do akcií ekonomik sedmi zemí, které se mohou pochlubit prakticky nepřerušovanou historií obchodování na burze od 20. let minulého století a stabilními demokratickými principy. Jsou jimi ekonomiky USA, Kanady, Velké Británie, Austrálie, Nového Zélandu, Švédska a Švýcarska,“ vysvětluje Pavel Kohout, hlavní ekonom Partners a ideový otec fondu. „Těchto sedm ekonomik skutečně vyniká v celém světě. Třeba USA pokud jde o veřejné finance, čisté celkové zadlužení (tedy veřejný i soukromý dluh) je na nižší úrovni, než jaký má většina evropských států. Kanadská ekonomika zase za posledních 170 let nezaznamenala ani jedinou bankovní krizi. Švédsko sice zažilo svoji poslední bankovní krizi během let 1990 až 1992, ale do učebnic vešla jako příklad perfektně zvládnuté krize. Úřady zareagovaly včas a kompetentně, takže výsledné škody byly minimální. A tak bych mohl ve výčtu pokračovat.“

Mimo řadu Partners Universe

Partners 7 Stars je fond, který stojí mimo řadu fondů Partners Universe. „Má svoji specifickou strategii, která jde jiným směrem než stávající fondy Partners investiční společnosti. Nabídka rizikových fondů s podobným nastavením je na našem trhu v podstatě nulová, rozhodli jsme se tedy zaplnit mezeru a investorům nabídnout opravdu exkluzivní produkt se silným fundamentálním příběhem,“ uvádí Lucie Simpartlová, ředitelka Partners investiční společnosti.

„Známkou kvality je pro nás především Pavel Kohout, který se na přípravě fondu podílel. Prvotní návrhy na podobný čistě akciový fond měl už před několika lety, ale my jsme mu je pomohli doladit, provést potřebné výpočty a namodelovat cílové portfolio. A jelikož výsledky byly nad očekávání dobré, rozhodli jsme se jeho myšlenku realizovat,“ uzavírá Martin Mašát, portfolio manager Partners investiční společnosti.

Zdroj: tisková zpráva Partners0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account