Nové korunové fondy fondů Partners Universe 10 a Partners Universe 13 mají benchmark, neboť jsou při tvorbě portfolia omezeny stanovenými limity vah jednotlivých tříd nástrojů. Management do portfolia vybírá z přibližně 2,5 tisíce fondů domácích i světových správců.

{+}

V posledním období nevyznívá bilance přítoků a odtoků investic pro podílové fondy právě příznivě. Tuzemští investoři dávají přednost jiným produktům, jako například jednorázovému investičnímu pojištění. Potvrzuje to i porovnání majetku ve fondech, který průměrně připadá na jednoho investora. V současnosti připadá na každého Evropana přibližně 401 000 korun uložených v podílových fondech, zatímco na průměrného Čecha jen 23 000 korun. Toho rozdílu se snaží využít poradenská společnost Partners, která před nedávnem založila svou investiční společnost (následně na tento krok navázal vznik prvních dvou fondů této investiční společnosti). Při zakládání investiční společnosti se v Partners mimo jiné inspirovali vývojem na maďarském trhu. Společnost Brokernet Group tam totiž před třemi lety spustila program investičních fondů Quantis a zaznamenala s nimi velký úspěch.

Obecná charakteristika

V případě nových fondů Partners Universe 10 a Partners Universe 13 se jedná o korunové fondy fondů. Přičemž se liší neutrálními vahami portfolia. Management společnosti (zastoupený analytiky společností Partners a Pioneer) u obou fondů do portfolia vybírá z přibližně 2500 fondů domácích i světových správců. Kromě v Česku známých jmen jako BNP Paribas, Franklin Templeton, ING či Pioneer mají portfolio manažeři k dispozici i fondy na zdejším trhu nedostupné. Jde například o fondy správců jako BlackRock, PIMCO, Fidelity Investments a další. Fondy nesledují žádný srovnávací index (tzv. benchmark).

Vstupní, manažerské a případné poplatky se řídí platným ceníkem (viz. tabulka 1). Investice je možné provádět výhradně bezhotovostním převodem. Identifikace platby a číslo bankovního účtu závisí na zvolených
fondech. Při nákupu fondů se aktuální hodnota podílového listu ke dni D stanovuje následující pracovní den na základě ocenění majetku ve fondu ke dni D.

Tabulka 1: Základní údaje

ParametrPartners 10Partners 13
ISINCZ 0008473527CZ 0008473535
Zahájení28.4.201128.4.2011
Benchmarknenínení
Minimální investice50 000 Kč50 000 Kč
Minimální výše následné investice10 000 Kč10 000 Kč
Minimální výše odkupu3 000 Kč*13 000 Kč*1
Vstupní poplatek0 %*2max. 0 %*2
Manažerský poplatekmax. 1,5 %*2max. 1,5 %*2
Poplatek při zpětném odkupu1. rok 4,9 %1. rok 4,9 %
2. rok 3,9 %2. rok 3,9 %
3. rok 2,9 %3. rok 2,9 %
4. rok 1,9 %4. rok 1,9 %
5. rok 0,9 %5. rok 0,9 %
po 5 roce bez poplatkupo 5 roce bez poplatku
Kontaktní bankaUniCredit BankUniCredit Bank
Výchozí podíl dynamických investic70%90%

V případě odkupu je cena podílového listu určena vždy ke dni, kdy investiční společnost obdržela správně a úplně vyplněný podepsaný originál žádosti o odkup podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů). Je stanovena minimální výše odkupu.

Klienti budou moci do fondů Partners Universe investovat i prostřednictvím investičních složek u životních pojištění společností Allianz, Aegon, Aviva, nebo České podnikatelské pojišťovny.

Strategie

Správci fondů používají strategii shora – dolů (top-down). První krok je určení strategické alokace mezi jednotlivé třídy aktiv. Ta se řídí výnosy jednotlivých sektorů dluhopisového trhu a očekávaným vývojem akcií. Používá se klasický postup pro optimalizaci portfolia na bázi algoritmu Elton-Gruber-Padberg.

Jedním ze vstupů, který se týká očekávaného výnosu akcií, je tzv. akcioměr. Což je indikátor, který podle sdělení Partners, udává podhodnocenost nebo nadhodnocenost akciových trhů podle vývoje objemu likvidních peněz v ekonomice. Ukazatel je především orientován na data z USA, ale vzhledem k vysoké korelaci vyspělých trhů poskytuje určité vodítko pro vývoj trhu jako celku.

Samozřejmě není možné, a není to ani cílem fondů, předpovídat krátkodobé výkyvy. Akcioměr by ale měl reagovat na zjevné bubliny či naopak přehnané výprodeje. Měl by tedy umožnit včasné provedení zásadní změny strategie ve zlomových obdobích, jakými byly například jaro 2000, jaro 2003, podzim 2007 nebo jaro 2009.

Se sektorovou alokací a výběrem konkrétních akcií fond nepracuje, ta je na manažerech jednotlivých fondů vybraných do portfolia. Výběr fondů probíhá ve spolupráci s odborníky ze skupiny Pioneer. Fond se nesnaží sázet na fondy, které v posledním roce maximálně vydělaly. Ale fond by přinejmenším neměl podávat podprůměrné výsledky. Sledovány jsou samozřejmě i nákladovost fondů a odolnost proti „medvědím trhům“.

Strategie je tedy celkově aktivní, a to dokonce na více úrovních. Jde nicméně o úspornou aktivní strategii, která nemá ambice obracet složení portfolia několikrát během roku. Aktivní správa je zároveň reakcí na vývoj v uplynulé dekádě, kdy výnos většiny pasivních strategií byl nulový nebo dokonce záporný.

Konkurence

Mezi konkurenci můžeme zařadit tuzemské smíšené neutrální fondy. Mezi tímto typem fondů dostupných v ČR nalezneme i zahraniční fondy, ale ty vzhledem ke své denominaci v euru netvoří přímou konkurenci. Konkurenční fondy investují buď přímo do jednotlivých nástrojů či se jedná o fondy fondů.

Fondy tuzemských investičních správců (vedené v české koruně) mohou mít oproti novým fondům výhodu v tom, že většinou investují přímo do jednotlivých nástrojů (převážně zaměřených na středoevropský region). Tudíž by měly tyto fondy mít nižší nákladovost. Zda je tento předpoklad pravdivý, ukáže budoucnost. Prozatím nové fondy Partners „drží“ poplatky na konkurenceschopné úrovni (u konkurenčních smíšených neutrálních fondů vedených v české koruně dosahuje vstupní poplatek úrovně 1,5 % až
2 %).

Mezi tuzemskou konkurenci můžeme zařadit dva fondy nabízené ISČS. Konzervativnější strategii sleduje ISČS Vyvážený Mix FF, druhým je pak ISČS Dynamický Mix FF.

Graf 1: Vybrané konkurenční fondy v CZK

Graf 1: Vybrané konkurenční fondy v CZK

Pioneer IS má v nabídce Pioneer – dynamický fond, který se srovnává s benchmarkem, v němž jsou zastoupeny západoevropské akcie, české státní dluhopisy a korunový peněžní trh. Většina cizoměnových investic je zajištěna proti měnovému riziku.

Další z konkurenčních fondů je KB Vyvážený profil, který investuje především do fondů správců IKS, SGAM a Amundi. Zapomínat nemůžeme ani na fondy z dílny skupiny ČSOB (ČSOB Vyvážený fond a ČSOB Růstový fond). Novým fondům z dílny Partners se rozložením portfolia nejvíce blíží fond AXA Selection Opportunities.

Rovněž můžeme mezi konkurenci zařadit fond Prosperita – OPF Globální. Ten investuje především do zahraničních akcií a tuzemských akcií (viz. tabulka 2).

Tabulka 2: Srovnání strategie s vybranou konkurencí k 9.6.2011

Název fonduInvestiční limity   
Akciová složka (%)Dluhopisová složka (%)Peněžní trh (%)Ostatní (komodity, apod.) (%)
Partners Universe 1027-4530-500-105-30
Partners Univese 1334-5617-290-108-28
ISČS Vyvážený Mix*3348190
ISČS Dynamický Mix*543790
Pioneer-Dynamický fond56,541,94,30
KB Vyvážený profil*0-4060-1000
ČSOB-Vyvážený fond*42,157,60,30
ČSOB Růstový fond*62,237,50,10
AXA Selection Opportunities*37181926
Prosperita-OPF Globální*86,32,44,66,7

Jak je patrno ze složení portfolií konkurenčních fondů (i fondů Partners), v rozdělení mezi jednotlivé třídy aktiv (jedná se v podstatě o implicitní benchmark) se zase tolik neliší. Fondy se rozdělení portfolia dané statutem snaží dodržovat. To má samozřejmě vliv na jejich výkonnost. V grafu 1 můžeme vidět jak si vybrané smíšené neutrální fondy vedly na pětiletém horizontu. Vzhledem k období vzniku nejsou v grafu zahrnuty fondy Partners. Všechny fondy, zejména na růstové periodě, měly velmi podobnou výkonnost. Ekonomická krize v roce 2008 však ukázala rozdíly v chování manažerů fondů.

Vzhledem k velmi podobným limitům typů aktiv v portfoliu u všech fondů, můžeme pravděpodobně očekávat, že výkonnost nových fondů Partners Universe 10 a 13 se bude pohybovat na stejné úrovni jako u konkurence.

Mají svá omezení

Nové fondy Partners, jak bylo v úvodu zmíněno, nemají explicitní benchmark. To je vykládáno jako velká výhoda. Což může být pravda a nemusí. Pravdou je, že portfolio manažeři mají stanovenou maximální možnou odchylku od benchmarku. To jej omezuje při alokaci aktiv a takřka zákonitě má takový fond výkonnost velmi podobnou benchmarku (obvykle však za ním, mj. z důvodů poplatků, zaostává).

Tabulka 3: Složení portfolia k 28.4.2011

Složení portfolia podle aktiv  
Partners 10Partners 13
Dluhopisy CZK28%8%
Dluhopisy s vysokým výnosem12%15%
Akcie vyspělé trhy24%29%
Akcie CEE14%17%
Akcie rozvíjející se trhy6%8%
Komodity9%12%
Aktivně řízené fondy7%11%
Složení portfolia podle správců
Pioneer25%24%
ING17%15%
IKS KB9%3%
BlackRock7%9%
Schroder6%7%
Franklin Templeton5%6%
JP Morgan5%5%
Goldman Sachs3%4%
HSBC3%4%
GAM3%4%
Aviva3%4%
Ostatní14%15%

Na druhou stranu, pokud nemá fond explicitní benchmark, může se portfolio manažer takového fondu chlubit velmi dobrou výkonností. Avšak výnos trhu, jež je prezentován benchmarkem, může být ještě lepší.

Pokud jde o aktivní řízení fondů, hovoří proti němu dlouhodobé statistiky. Ty ukazují, že pasivně řízené indexové fondy dosahují v průměru vyšších výnosů než aktivně řízená většina. Z tohoto pohledu by bylo pro společnost lepší „prodávat“ levné, poplatkově efektivní pasivní fondy nebo ETF.

Naproti tomu existuje několik málo aktivně řízených fondů, které překonávají „trh“. A některé z nich dokonce i v delším období. Existuje určitá možnost, že by se mezi takové mohly zařadit i nové fondy Partners. Jejich nespornou výhodou je, že v portfoliu obsahují i fondy (a ETF) správců, které se v jiných fondech nevyskytují. To může přinést výkonnost odlišnou od konkurence.

Zdroj: Igor Polanský: Nové „free“ fondy omezené limity. FOND SHOP, 12/2011.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account