Václav Pech publikoval nedávno článek, který se věnoval akciovým fondům s nízkou volatilitou. Přínášíme tematickou recenzi časopisu Fondshop, který si vzal “na mušku” konkrétní fond této kategorie – Parvest Equity World Low Volatility. Právě nízká volatilita je hlavní předností tohoto fondu i ve srovnání s většinou konkurence. Tento globální akciový fond vyhledává tituly s nízkou volatilitu a poskytuje (měnově nezajištěnou) korunovou třídu.

Využití anomálie volatility

Parvest Equity World Low Volatility investuje v souladu s benchmarkem MSCI World NR na vyspělých akciových trzích bez regionálního a sektorového omezení.

Graf 1: Portfolio podle regionů k 31.8.

Uplatňuje systematický investiční proces s cílem profitovat ze skutečnosti, že méně volatilní akcie většinou nabízejí lepší rizikově-výnosový profil než volatilní akcie, tzn. dlouhodobě vykazují nejen nižší volatilitu, ale i vyšší výkonnost než kapitálově vážený akciový index celého trhu. (Jde o tzv. anomálii volatility popsanou americkým ekonomem Robertem Haugenem v roce 1969). Na základě tohoto východiska, které se rozchází s klasickou finanční teorií, se fond snaží dlouhodobě překonávat benchmark při nižší volatilitě díky dosažení menších ztrát na klesajícím trhu a srovnatelného zhodnocení na rostoucím trhu.  Anomálii volatility lze podle portfolio managementu pozorovat napříč všemi sektory včetnětěch defenzivních. Investič-ní proces fondu proto vychází z přístupu „zdola nahoru“ (bottom-up) a zaměřuje se na výběr takových akcií, které vykazují nejnižší volatilitu v každém z hlavních sektorů MSCI. Výsledné portfolio pak má mít v eurovém vyjádření nízkou relativní kolísavost vůči benchmarku ex-ante beta do 0,8, tedy podstatně menší výkyvy za předpokladu podobné výkonnosti. Dále manažerský tým monitoruje odchylku fondu od benchmarku (tracking error) na nižší úrovni 5 % až 7 % p.a.

Plusy a mínusy

+ citelně nižší volatilita proti většině konkurence

+ Menší pokles v roce 2011 než benchmark a většina konkurence

– Od poloviny roku 2012 zaostává za benchmarkem i některými konkurenční fondy

Parvest Equity World Low Volatility nemá stanoveny striktní investiční limity pro odchylky vah jednotlivých zemí nebo sektorů od benchmarku, protože výše popsaná optimalizace tracking error vede k jejich automatickému udržování v rozumných mantinelech. Podíl jedné akcie na majetku fondu by však dlouhodobě neměl výrazně přesahovat 2 %. Celkem portfolio zahrnuje asi 100 akcií. Do určité míry může obsahovat i mimobenchmarkové tituly nezařazené do indexu MSCI World.

Cyklické sektory v přesile

Graf 1 (výše) ukazuje složení portfolia portrétovaného fondu podle hlavních regionů na konci srpna 2014. Je vidět, že přednost do stává Severní Amerika (USA 51 %, Kanada 7 %) před vyspělou Evropou (Velká Británie 10 %, Francie 8 %, další země méně) a asijsko-pacifickou oblastí (Singapur 7 %, Japonsko 4 %, Austrálie 3 %, Hong Kong 3 %). Zastoupení Severní Ameriky ve fondu přibližněodpovídá benchmarku sdatad_fondu tím, že je převážena Kanada na úkor USA. Vyspělou Evropu zohledňuje fond mírně více než benchmark zvláště díky Británii a Francii. V rámci Asie a Pacifiku vyhrazuje větší část portfolia než benchmark ve prospěch Singapuru a Hong Kongu, menší podíl pak alokuje ve prospěch Japonska. Do rozvíjejících se zemí Parvest Equity World Low Volatility vůbec neinvestuje. V sektorovém složení portfolia podle grafu 4 převládají poněkud překvapivě s ohledem na popsanou investiční strategii cyklické sektory jako finance, informační technologie a suroviny, které patří k nejvíce převáženým sektorům oproti benchmarku. Necyklické sektory jako zdravotnictví a běžné spotřební zboží pak fond zase nejvíce podvažuje. Veškerá převážení a povážení však představují nezamýšlený důsledek výběru konkrétních akcií v souladu s přístupem bottom-up.

graf2

graf3

 

Užitečné odkazy

 • Produktový leták ke stažení zde (pdf)
 • Aktuální factsheet ke stažení zde (pdf)

Nízká volatilita a dobrá výkonnost

V grafech 2 a 3 i tabulce kvantitativních ukazatelů srovnáváme korunovou výkonnost portrétovaného fondu, indexu MSCI World TR a průměru konkurence globálních akciových fondůza období od dubna 2011, kdy fond uplatňuje současnou strategii zaměřenou na nízkou volatilitu. Ukazuje se, že v druhém pololetí 2011 zaznamenal Parvest Equity World Low Volatility podstatně menší pokles než index nebo průměr konkurence, což mu tehdy přineslo nadvýkonnost. V dalším období, kdy převládal býčí akciový trh, zejména pak od léta 2012, však fond začal za benchmarkovým indexem měřeným celkovou návratností zaostávat a mírněztrácel i na průměr konkurence. Vykázal nicméněna akciový fond velmi nízkou volatilitu, k níž vedla prosazovaná investiční strategie. Vůči vybraným konkurenčním fondům v grafech 5 a 6 dosáhl Parvest EquityWorld Low Volatility za dobu uplatňování současné strategie poměrnědobrých výsledků. V souladu s popsaným chováním vůči indexu a průměru konkurence zaznamenal v druhém pololetí 2011 nejmenší pokles, ale od léta 2012 ho tři konkurenti – indexový fond KBC, stylově nevyhraněný fond Raiffeisen a fond ING IM zaměřený na vysoké dividendové výnosy – začaly překonávat. Podle článku FOKUS FS 17/2014 vykázal Parvest Equity World Low Volatility jednu z nejnižších volatilit v rámci globálních akciových fondů dostupných v ČR, a to při mírně nadprůměrné výkonnosti za posledních 5 let a průměrné výkonnosti za poslední 3 roky. Díky globálnímu zaměření ho lze doporučit jako dominantní nebo i jedinou akciovou pozici investorům, kteří mají opatrnější postoj k riziku nebo do budoucna očekávají zvýšenou volatilitu na akciových trzích.

graf5

graf6

Článek vyšel v časopisu Fondshop.

1 komentář
 1. Jan Maňák 6 roky

  pokud bych měl k článku něco dodat, asi bych zmínil, že preference fondu pro některé země nebo sektory vůbec není statická, v prezentaci fondu na Broker Kongresu jsem ukazoval, jak se dlouhodobě vyvíjela geografická alokace (a potažmo měnová alokace, protože fond není měnově zajištěn.

  Obvykle, pokud má nějaká země ekonomické potíže, tamní akciový trh se rozkolísá a alokace do tohoto národního trhu se sníží. Je to automatický důsledek investování do akcií s nízkou volatilitou.

  Tak tomu bylo i po roce 2000 v USA, které byly zasažené prasknutím dot-com bubliny výrazněji, než třeba Evropa. V letech 2001 – 2003 model nízké volatility postupně snížil váhu US akcií cca na 30%, ačkoliv zastoupení v indexu MSCI World je cca 50%.

  Po dosažení tržních minim v roce 2003 se podíl amerických firem v portfoliu modelu zase rychle vrátil na polovinu nebo i více.

  Technická – jde o systematickou strategii, fond tuto strategii využívá od roku 2011, ale jak by alokoval lze zpětně dopočítat, takže máme simulovaná data od roku 1995 …

  2

  0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account