Private equity fondy mají své místo v investičním světě a jsou určeny pro bonitnější klienty s delším časovým horizontem jakožto doplněk jejich portfolia. Určitou výhodou některých fondů v rámci investiční společnosti AVANT se může jevit redistribuční mechanismus, který je u private equity méně obvyklý, ale je konstruován tak, aby na konci investičního horizontu přinesl investorovi očekávané zhodnocení.

Private equity má bezesporu své místo v rámci investic. Tradičně private equity je doménou pro top investory, kteří jsou schopní svým kapitálem ovládnout majoritu ve společnosti, a tak jí i ovládat a dosadit vlastní management, který bude hrát ve prospěch akcionářů, a ne ve svůj prospěch. Ovšem příchodem FKI zaměřené na private equity se otevírá tento druh investic i pro bonitnější retailové investory. Jako každá třída investiční aktiv mají private equity své výhody i nevýhody.

Výhodou může být jak využití redistribučního mechanismu (kdy je investor ale limitován na maximálním výnosu) tak i vlastní investice zakladatelů. V obou případech mají zakladatelé „skin in the game“. Protože jsou všichni na stejné lodi a mají zájem, aby jejich projekt v budoucnosti doplul z rozbouřeného moře do přístavu.

Další výhodou je znalost odvětví. Zakladatelé se většinou zaměřují pouze na jedno odvětví hospodářství, které znají velmi dobře. Na jednu stranu to může být výhoda, nicméně každá mince má dvě strany a tou druhou odvrácenou stranou je v tomto případě nižší stupeň diverzifikace než u klasických akciových fondů a dále také vyčerpání investičních příležitostí v daném oboru či pokles marží kvůli zvýšené konkurenci. Na druhou v rámci AVANT Flex může být investice do private equity jenom součástí širšího portfolia, takže rozumný investor bude brát v potaz i toto riziko.

Dalším rizikem, resp. na co je důležité brát velký zřetel, je nižší likvidita investice. A v případě předčasného odprodeje investice musí investor počítat s vysokými výstupními poplatky. Ono je to celkem logické, protože private equity fondy nekupují investici na několik měsíců, nýbrž na několik let či desítek let a chovají se stylem „buy and hold“ plus se podílejí na řízení ovládnutých firem. Proto efekt ovládnutí firmy se projevuje až v řádech let.

Místo závěru můžeme statovat, že private equity fondy mají své místo v investičním světě a jsou určeny pro bonitnější klienty s delším časovým horizontem jakožto doplněk jejich portfolia. Nespornou výhodou P/E fondů je jejich potenciál přinést investorům nadstandardní výnos, což je v prostředí vyšší inflace velmi žádoucí.

Michal Valentík analytik a stratég s 15letou praxí v oboru financí se specializací na akciové trhy


VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV se zaměřuje na investice do malých a středně velkých ziskových společností nejen v České republice. Nejzastoupenějším oborem v našem portfoliu je potravinářský průmysl, ale zajímáme se také o zdravotnictví, moderní technologie farmingu a udržitelného bydlení. Budujeme diverzifikované portfolio firem tak, aby se jednotlivé společnosti vzájemně synergicky doplňovaly, byly zdrojem pokrokových inovací, a abychom minimalizovali rizika ekonomického cyklu.

Více o fondu

SkyLimit Industry SICAV a.s., SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

SkyLimit Industry je private equity fond, který investuje do odkupů majoritních podílů v českých společnostech o obratu v rozmezí 100–500 mil. Kč působících v oboru moderní strojírenské výroby s vysokou přidanou hodnotou. Všechny společnosti mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a vyznačují se vysokým podílem kvalifikované lidské práce.

Více o fondu

WERO ČMEF SICAV, a.s., Podfond ČMEF AQUA

WERO ČMEF SICAV, a.s. podfond ČMEF AQUA je zaměřen na investice do vodohospodářských řešení pro zajištění dostatečných vodních zdrojů, řešení pro úpravu a recyklaci pitné vody i užitkové vody. Cílem podfondu ČMEF AQUA je nabízet klientům fondu primárně dlouhodobou investici do diverzifikovaného portfolia projektů s reálným podkladovým aktivem s nízkou volatilitou a zároveň atraktivním výnosem. V neposlední řadě investice podfondu ČMEF AQUA podporují a rozvíjí projekty s pozitivními vlivy na životní prostředí.

Více o fondu


Představení fondů z portfolia AVANT investiční společnost, a.s.

AVANT investiční společnost a.s. letos oslavila již 15 let své existence a je největším správcem fondů kvalifikovaných investorů. Řadí se tak do první desítky největších investičních společností na českém trhu. AVANT investiční společnost dle údajů www.akatcr.cz k pololetí roku 2021 obhospodařuje téměř 47 miliard CZK a službou administrátora pokrývá dalších více jak 20 miliard CZK. Celkem tedy zodpovídá za 67 miliard CZK ve více jak 152 fondech včetně jejich podfondů.

Garance výnosu, redistribuční mechanismus, princip Prioritních investičních akcií

AVANT investiční společnost a.s. v rámci většiny svých fondů nabízí emisi Prioritních investičních akcií a s nimi i unikátní Garanci výnosu resp. redistribuční mechanismus, díky kterému investor získává garantované minimální zhodnocení, a to až do výše fondového kapitálu zakladatele fondu.
Držitelé Prioritních investičních akcií tak mají:
Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem jiného typu investičních akcií vydávaných fondem – Výkonnostní investiční akcie).
A „Garanci“ minimálního výnosu Prioritních investičních akcií, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garanci zajišťuje redistribuce fondového kapitálu připadajícího na Výkonnostní investiční akcie ve prospěch fondového kapitálu (držitelů) Prioritních investičních akcií a to až do výše fondového kapitálu připadajícího na tyto Výkonnostní akcie. Předpokladem je, že zakladatel vložil do fondu dostatečný objem aktiv připadající na Výkonnostní investiční akcie a poměr těchto aktiv vůči fondovému kapitálu Prioritních investičních akcií je dostatečný.

AVANT Flex

AVANT investiční společnost vnímá v požadavku minimální investice do fondů kvalifikovaných investorů ve výši 1 milion CZK určité omezení možnosti investování, a proto nabízí produkt AVANT Flex, díky kterému lze minimální požadovanou investici rozdělit až do 10 různých fondů stejného obhospodařovatele. Takto si může každý investor sám nebo ve spolupráci s poradcem vytvořit své vlastní vyvážené a diverzifikované portfolio. V AVANT IS tak můžete investovat jak do nemovitostí, které tvoří většinu portfolia, tak do akcií, dluhopisů, pohledávek, private equity nebo třeba energetiky a čisté vody.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account