Richard Siuda - Conseq

Conseq využil březnových poklesů cen akcií a nakoupil. Dnes je v akciích ale opět podvážený. „Myslíme si, že ceny akcií jsou poměrně našponované a že by mohla přijít příležitost nakoupit za lepší ceny,“ říká Richard Siuda, ředitel externího prodeje a člen představenstva Conseq. A jaké připravuje novinky?

Rok 2020 byl poměrně zvláštní z investičního pohledu. Přestože celosvětovou ekonomiku zachvátila pandemie koronaviru, tak se akciím a akciovým fondům dařilo. Čím si to vysvětlujete?

Vysvětlit se to dá monetární politikou. Tím, kdo zasáhl velmi výrazně v průběhu prvního čtvrtletí, v době, kdy vyeskalovala krize kolem pandemie koronaviru, byly centrální banky, které velmi výrazně ještě rozvolnily svou monetární politiku, začaly pumpovat ještě více peněz do ekonomiky a jejich cílem bylo trhy uklidnit a podpořit tak, aby ekonomika zasažená koronavirem nezískala další zásah ze strany nějakého kolapsu na finančních trzích.

Z tohoto pohledu je vysvětlení poměrně jasné. Nevím ale, jestli se dá jednoznačně říci, že se akciím dařilo dobře. Investor, který má české akcie a sleduje index pražské burzy, by to určitě neřekl. Růst a to, jak se akciím dařilo, bylo poměrně široce rozkročené. Dařilo se za prvé sektorům, které ze situace těžily, typicky technologickému sektoru, a dále akciím, které jsou růstové, protože při jejich valuačních modelech sehrává významnou roli úroková míra, kterou diskontujete budoucí peněžní toky. A to, že centrální banky poslaly úrokové sazby k nule, podpořilo ocenění těchto společností.

Tyto dvě skupiny se v podstatě překrývají, v zásadě je to jedna a táž. Výrazně se tak dařilo technologickému sektoru a tedy největším gigantům, prvním pěti, šesti firmám, které v indexu S&P 500 drží někde kolem 25 %.

Naopak, kdo dostal negativní zásah, byly třeba banky. Pokles úrokových sazeb je pro bankovní sektor negativní. A bankovní sektor má mnohem větší zastoupení v evropských akciových indexech,  zrovna tak ve střední Evropě. Proto střední Evropa výrazně zaostávala, zejména oproti Americe. Má v sobě mnohem méně váhy technologických titulů a mnohem více váhy bankovního sektoru.

Jak se dařilo investorům ve vašich podílových fondech? Podařilo se vám prokličkovat těmito investičními nástrahami a vybrat akcie, které jsou mezi růstovými?

Na to mám hodně smíšenou odpověď. Nám se některé kroky velmi výrazně povedly a některé kroky se nám velmi výrazně nepovedly.

Velmi dobře se nám povedla alokace z pohledu tříd aktiv. Do roku 2020 jsme vstupovali s neutrální váhou nebo i mírně podvážení v akciových fondech, a když akciové trhy propadly, tak jsme se v polovině března rozhodli akciovou složku nakupovat a ve všech našich fondech jsme ji v portfoliích a fondech fondů navyšovali. Z toho jsme profitovali. V době poklesu jsme měli méně akcií než v době růstu a dařilo se nám akcie nakupovat za nízké ceny.

Toto zní opravdu jako dobrá zpráva. V čem tkví onen neúspěch? Nakoupili jste spíše akcie, které v krizi neuspěly?

Přesně tak. Už delší dobu považujeme americké akciové trhy za poměrně drahé a ve svých portfoliích je podvažujeme. Máme jich v portfoliích nakoupeno méně, než by odpovídalo srovnávacímu indexu. Naopak máme více v Evropě, ve střední Evropě a na rozvíjejících se trzích, zejména v Asii. Asii se poměrně dařilo, ale Evropa a především střední Evropa výrazně zaostávaly. A to byl faktor, který šel proti nám.

Kupovali jsme regiony a sektory, které nám přišly levné, což byla především střední Evropa, ale ta si bohužel oproti ostatním regionům vedla výrazně hůře.

Doháněli jsme to nyní v posledních dvou a půl, třech měsících, kdy se dařilo střední Evropě i bankám, dařilo se hodnotovým akciím lépe než růstovým, tudíž část rozdílu jsme dohnali. Potřebovali bychom ale, aby to ještě nějaký čas pokračovalo.

Americké trhy považujete za nadhodnocené a drahé. Přesto překonávají nové a nové rekordy. Stojí za tím skutečně především Fed, který tlačí do americké ekonomiky peníze, nebo jsou tam i další významné faktory, proč americké trhy rostou rychleji než jiné?

Faktorů tam najdeme více. Fed je určitě důležitý faktor, který pomáhal firmám na trhu výrazně. Druhý faktor je sektorové rozdělení, kdy ve Spojených státech má větší podíl technologický sektor, který z koronaviru profitoval, a růstové akcie profitovaly ze snížení úrokových sazeb.

Otázkou je, jaký vliv mají technické faktory, jako je přelévání aktiv mezi aktivními a pasivními správci. Neustále dochází k navyšování váhy pasivních investic, více a více peněz teče do pasivních fondů, do ETF, které kopírují index, a tím se víc a víc nakupují akcie, které mají největší podíl v indexu, což podporuje jejich ceny.

V posledních letech se podstatně hůře vedlo hodnotové strategii, spíše vyhrávala strategie růstová. Docházelo k přelévání objemu aktiv směrem k růstovým strategiím, což opět podporovalo růst tohoto segmentu.

Jaké vyhlídky máte do roku 2021? Očekáváte stejně turbulentní rok, jako byl loňský, nebo se situace zklidní?

Situace na akciových trzích se nikdy nezklidní. Máme roky, které jsou více volatilní, a roky, které jsou méně volatilní, ale nikdy dopředu nevíme, jaký ten následující rok bude.

Kdybyste se mě ptal v prosinci 2019, tak bych vám těžko řekl, že rok 2020 bude výrazně turbulentní rok, protože bych asi jako jediný na světě předvídal pandemii koronaviru.

Pracujeme s tím, že volatilita je běžnou součástí naší práce, a spíše se snažíme dívat na to, jak jsou aktiva na trzích – akcie,  dluhopisy, nemovitosti – cenově atraktivní. A v době, kdy před více než tři čtvrtě rokem, v březnu 2020, akcie propadly, tak nám přišlo, že dosáhly úrovně, kdy stálo za to nakupovat.

Následně jsme v průběhu léta akcie postupně odprodávali, snižovali jsme váhu akciové složky a dnes jsme v akciích již podvážení. Kromě toho, že máme stále podváženou Ameriku a nadváženou Evropu a rozvíjející se trhy, tak celkově v akciové složce jsme podvážení.

Mám tomu rozumět tak, že očekáváte pokles na akciových trzích?

Myslíme si, že ceny akcií jsou poměrně našponované a že by mohlo k nějakému poklesu dojít a že by mohla přijít příležitost nakoupit za lepší ceny.

Aby nedošlo k mýlce. Není to tak, že by naše fondy mohly být v akciích od 0 % do 100 % a my jsme přeprodávali celé portfolio. Když si představíme vyvážené portfolio, které má neutrální váhu akcií 40 %, minimum 20 % a maximum 60 %, tak dnes jsme jen mírně podvážení, to znamená, že místo 40 % akcií máme třeba 36 % nebo 37 % akcií. Je to poměrně mírné podvážení, ale dá se z toho vyčíst náš názor, že akcie jsou dost našponované a že by k poklesu mohlo dojít.

V poslední době jsem zaznamenal několik názorů analytiků ve smyslu „ano, akcie jsou drahé, výnosy nelze očekávat takové jako v minulosti, ale i tak jsou nejlepším investičním aktivem, protože dluhopisy mají mizivé výnosy“. Dokonce řada státních dluhopisů nabízí záporný výnos. I z tohoto pohledu stále myslíte, že akcie spíš mají být podváženy?

Ano, vnímáme to tak. Myslíme si, že akcie půjde koupit i levněji.

Držet dnes státní dluhopisy je opravdu velká spekulace na ještě výrazně větší kvantitativní uvolnění a na to, že centrální banky budou ještě více tyto dluhopisy nakupovat a tlačit výnosy dolů, tedy ceny výše. Kupovat si portugalský státní dluhopis s nulovým výnosem moc smysl nedává.

Ve státních dluhopisech jsme proto výrazně podváženi. Máme mnohem více nakoupeno korporátních dluhopisů, kde situace sice také přituhuje, ale pořád jsou tam mnohem zajímavější příležitosti. Zejména v porovnání s nulovými sazbami, které může mít člověk na bankovním účtu.

Akcie ano, ale myslíme si, že je potřeba hledět i do delší budoucnosti. Může dojít k rozjezdu inflace a může dojít ke zvyšování úrokových sazeb. A držet akcie velkých firem, které mohou nést 2 – 3 % ročně, a tvářit se, že je to bezriziková investice, podle nás není správně.

Co byste v této situaci doporučil investorovi, který má peníze k investování. Např. prodal nemovitost a nechce kupovat novou, ale chce zainvestovat na kapitálových trzích. Měl by spíš počkat, až ceny akcií klesnou a výnosy dluhopisů vzrostou, nebo by měl zainvestovat již nyní?

Odpověď by neměla znít ano, nebo ne, nula, nebo jedna. Člověk, který dnes zainvestuje, riskuje, že za měsíc uvidí na svém účtu o 30 % méně. A stejně tak se může stát, že člověk, který se nyní rozhodne čekat, zjistí, že za rok jsou trhy o 15 % výš, za dva roky o 30 % výš a už do trhu nenastoupí nikdy, nebo nastoupí za podstatně dražší ceny.

Mělo by se vždy začít od toho, na co budu peníze potřebovat, jak dlouho můžu nechat peníze ležet, jaký od nich očekávám výnos, jakou očekávám rizikovost. Podle toho si poskládat portolio, a pak do toho portfolia promítnout názor, že třeba do akcií nyní dám menší podíl, a pokud dojde k jejich poklesu, tak jejich podíl navýším. To může být dobrá strategie.

Toto je pro aktivní správu pro člověka, který se chce tímto sám aktivně zabývat. Jaký podílový fond byste doporučil, aby sledoval právě tuto strategii?

Přesně na tuto strategii máme naše fondy fondů, které jsou naší vlajkovou lodí a které nabízíme pro běžného retailového klienta, který se o tyto věci starat nechce. Navíc pokud si koupí fond fondů, je to pro něj i z daňového pohledu výhodnější, protože drží jeden ISIN, přestože my můžeme upravovat portfolio uvnitř fondu. Investor přitom drží stále jeden fond, ve kterém mu může uběhnout 3letý časový test a mít výnosy osvobozené od daně.

Tím, jak jsme hodně zaměřeni na hodnotovou strategii, opomíjeli jsme Ameriku a více jsme investovali ve středoevropském regionu, měly naše fondy výkonnost slabší. Poslední dva roky šly trhy proti nám a oproti konkurenci jsme ztráceli. Nastoupené cestě ale stále věříme, věříme tomu, že se to otočí a naše fondy budou konkurenci v následujících letech překonávat. Ale samozřejmě nevíme, kdy se to spustí a jak rychle budeme ztráty dohánět.

Připravujete v současnosti nějaké novinky pro investory?

Novinky bych rozdělil na dvě části – servisní a produktové.  Mezi ty servisní patří především technologické novinky, jako je kompletní bezpapírové sjednání smlouvy a datové napojení na investiční zprostředkovatele, kteří jsou naším hlavním distribučním kanálem. Právě rozvoji datového propojení s našimi distributory jsme v posledních letech věnovali velkou pozornost a spustili celou řadu funkcionalit, nyní se chceme zaměřit na rozvoj technologií pro koncové klienty, abychom zlepšili jejich komfort při správě svých účtů.

V produktové rovině máme nabídku velmi komplexní a širokou. Nicméně jako reakci na volání po pasivních investičních strategiích a po investování do indexových fondů a i s ohledem na to, že naše aktivní strategie neměly dobrou výkonnost, jsme založili fond Conseq Indexový. Je to fond, do kterého nebudeme promítat naše investiční názory, ale budeme pouze pasivně sledovat podkladové portfolio, které vytváří investiční společnost Black Rock.

Black Rock je top světový správce mj. pasivních ETF iShares. A portfolio Conseq Indexového je tvořeno těmito iShares. Black Rock portfolio jednou za kvartál rebalancuje a my budeme pouze kopírovat podkladové portfolio. Jediné, co budeme dělat navíc, je plné zajištění portfolia do české koruny.

Tímto fondem jsme vytvořili naprostou protiváhu našim portfoliím Active Invest. U nich pracujeme s aktivní alokací podle tříd aktiv, regionů, sektorů atd., což u indexového fondu dělat nebudeme. Dále Active Invest nakupuje aktivní fondy, velmi často s hodnotovou investiční strategií, u indexového fondu nakupujeme indexová ETF. Nakonec v Active Investech se stavíme oportunisticky i k měnovému zajištění (někdy korunu zajišťujeme, jindy ne, podle toho, jak se podle našeho názoru bude vyvíjet měnový kurz), zatímcou Conseq Indexového budeme měnové riziko vždy zajišťovat.

Jaký očekáváte zájem o indexový fond? Není nyní již pozdě pro vstup do indexového fondu?

Vnímáme to jako doplnění našeho portfolia. Je to alternativa pro ty, kteří s naší základní strategií nesouhlasí a chtěli by mít něco opačného.

Jak bude tento fond nákladový? Pasivní správa je levnější i na nákladové straně společnosti, jak se to promítne do poplatků?

Nákladovost bude nižší o to, o co jsou ETF méně nákladná oproti aktivním fondům, což je řádově 0,6 % ročně. A druhá věc je manažerský poplatek na naší straně. U Active Investu s dynamickou strategií máme manažerský poplatek 1,5 % a u tohoto fondu jsme ho nastavili níž na 1,15 %. Oproti fondům Active Invest tak bude Conseq Indexový cca o 1 % ročně levnější.

Děkuji za rozhovor.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account