Saurabh Sharma - Fidelity International

Společensky odpovědné investice získávají na stále větším významu. Mohou ale ochránit portfolio před kritickými propady? A proč je voda a odpadové hospodářství perspektivní investicí? Odpovídá Saurabh Sharma, Associate Investment Director, Fidelity International.

Zabýváte se „environmentálně a společensky odpovědnými investicemi“ (ESG). Je tato oblast investování schopná ochránit portfolio před hlubokými propady, nebo nezáleží na tom, zda společnost působí společensky odpovědně, či nikoli, a je ovlivněna propadem trhů stejnou měrou?

Někdy trhy hodně kolísají, jak to vidíme v současné době. A to ať investor investuje prostřednictvím sociálně odpovědných fondů, nebo jiných. V takovýchto obdobích nelze trh porazit. Když trhy padají, padáte s nimi.

Pro dlouhodobého investora je ale zásadní otázka, zda investovat do široce rozloženého portfolia podle trhu, nebo zda se soustředit na sociálně odpovědné investice či na ESG fondy. Pokud v dlouhém období zanedbáváte environmentální a sociální otázky řízení společnosti, cena vašich akcií bude negativně ovlivněna. Tomu se snažíme vyhnout důkladným hodnocením ESG otázek při všech našich investicích v rámci fondů Fidelity. Naši portfoliomanažeři musí brát tyto otázky při výběru akcií do portfolií v potaz.

V krátkém období na tom nezáleží, protože na trhu je šum. Ale v dlouhém období je to skutečně významné.

Je již k dispozici statistická evidence toho, že společensky odpovědné společnosti či fondy v dlouhém období dosahují vyššího zhodnocení než ostatní?

Jednoznačně. Již řada výzkumů potvrdila, že je dobré brát ESG velmi vážně.

Podívejte se na to např. na úroveň akcií ropné těžební společnosti, která má únik ropy do oceánu. To je ekologická otázka. Ale je zde zásadní riziko, které se okamžitě promítá do cen akcií. Řada finančních institucí měla v minulosti problém s řízením. A tyto finanční instituce také zaznamenaly jeho dopad na cenu akcií.

Když budete mít problém v otázkách ESG, pocítíte dopad zejména při poklesu. Ale naopak, pokud máte tyto otázky ošetřené a aktivně tyto oblasti řídíte, máte příležitost při růstu, kdy cena akcií při růstu trhu toto zohledňuje. Proto také máme rodinu udržitelných fondů, které se striktně řídí kritérii ESG vedle fundamentálních faktorů.

Vaším zaměřením je především voda a odpadové hospodářství. Proč byste doporučil investovat do této oblasti?

Voda a odpadové hospodářství jsou základem lidských potřeb. Každý potřebuje vodu. A žádná ekonomika není udržitelná bez odpadového hospodářství. Tisíce let to fungovalo tak, že když vznikala civilizace, lidé nalezli vodní zdroj a postavili kolem něj sídlo. A dokonce i dnes tímto způsobem vznikají nová města. Je to historie tisíců let a další tisíce let se to nezmění.

Je pět základních faktorů, které hýbou vodním a odpadovým hospodářstvím navzdory ropným krizím a ekonomickému cyklu.

V prvé řadě roste počet lidí ve světě, ale především roste počet lidí žijících ve městech. Ve městech žije 60 procent světové populace a tento podíl by podle predikcí měl vzrůst na 70 procent v roce 2050.

Jak se stěhujeme do měst, stáváme se bohatšími. A to je můj druhý bod, neboť vyšší produkce znamená více odpadu a využívání většího množství vody. A to nahrává společnostem, které se o odpad postarají. Je v lidské přirozenosti produkovat odpad. Všechno zboží, které využíváme, nezmizí. Jsou to společnosti odpadového hospodářství, které se o něj postarají.

Třetím bodem je infrastruktura. V rozvinutém světě existuje rozsáhlá infrastruktura vodního a odpadového hospodářství, kterou je potřeba udržovat. Naopak v rozvíjejících se zemích 50 až 60 procent odpadu není dokonce ani sbíráno. Nejen, že s odpadem není správně zacházeno, ale není ani sbírán a svážen. Musí zde být vybudována nová infrastruktura, a to je velká příležitost.

Za čtvrté je to ekologie a zdravotnictví, které vyžadují, aby společnosti měli vyřešenou úpravu odpadní vody a odpadů obecně. Tento tlak se nyní ještě zvýší v souvislosti s koronavirem. A toto opět bude příležitost pro vodní a odpadové společnosti.

Posledním strukturálním důvodem je vzácnost zdrojů. Ano, 70 procent povrchu naší planety tvoří voda, ale jen 2,5 procenta z toho je pitná voda a jen 1,5 procenta je dostupná pitná voda. Stejně tak odpad nemůžeme jen dávat na skládky, protože již nyní ubíráme zemědělskou půdu k produkci potravin. Budou potřeba jiné technologie a skládky budou muset být správně řízené.

Vodní a odpadové hospodářství je na druhou stranu hodně svázáno se státy, což vytváří vysoké politické riziko. Navíc řada procesů v tomto průmyslu není udržitelných bez dotací. Jak s tímto rizikem pracujete?

Bavíme-li se s investory o vodním a odpadovém hospodářství, první věc, o které se diskutuje, je samotné zpracování vody a odpadu. Je celá řada dalších společností, které jsou na tento průmysl napojeny, jako jsou výrobci čerpacích zařízení a další dodavatelé technologií, stejně jako společnosti zabývající se čištěním vody atd. A obdobně u odpadového hospodářství jsou společnosti, které se zabývají provozem flotil automobilů, čištěním odpadních vod, recyklací, odpadovým managementem… Je celý řetěz společností, do kterých můžete investovat. A ne vše je závislé na státu a ve státním vlastnictví.

V současnosti navíc vidíme trend privatizace řady státních firem. Díky růstovému strukturálnímu příběhu roste celkový objem tohoto průmyslu. Objem vyprodukovaného odpadu se má zdvojnásobit v průběhu příštích deseti let. A s takto rostoucím objemem nebudou municipality a státy schopny sami efektivně nakládat. Proto také vidíme všude na světě trend privatizace.

Ve svém portfoliu se více soustředíte na vodní hospodářství, nebo na odpadové hospodářství?

Obojí je stejně významné. Oba tyto příběhy kombinujeme. V investičním prostoru je v těchto oborech obchodovaných přibližně 340 akciových společností, z nichž nyní máme v portfoliu 47 titulů. Z nich je přibližně 40 procent společností zabývajících se vodním hospodářstvím a 60 procent odpadovým hospodářstvím, ale to je jen výstup současných investičních příležitostí. Když se situace otočí, může se změnit i složení našeho portfolia.

Děkuji za rozhovor.


Tip: Saurabh Sharma: Držte se dlouhodobých investičních cílů – rozhovor k prvním krizovým propadům

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account