Co to znamená „sociálně odpovědné investování“? Jde o pouhou investiční ideologii nebo má věc racionální investiční rozměr? Jaké sociálně odpovědné fondy jsou na trhu a čím jsou zajímavé?

Na naší planetě žije díky technologickému pokroku a vědě stále více lidí. Zvyšuje se průměrný věk dožití, snižuje se úmrtnosti dětí, v rozvojových zemích dochází k populační explozi.  Mezi lety 1990 a 2010 vzrostla světová populace z 5,3 na 6,9 miliardy lidí (nárůst o 30 %) a tento trend neustále pokračuje. Země však není nafukovací a má své přírodní limity, což si stále více uvědomuje především vyspělý svět. Mnoho investorů zde dnes hodnotí při výběru investic vedle klasických kritérií (ziskovost, zadluženost a podobně) i nefinanční ukazatele posuzující společenskou odpovědnost firem. Pro tento fenomén se vžily termíny sociálně odpovědné investování (SRI – Social Responsible Investment), popřípadě ESG (environmental, social and corporate governance).

ESG řeší přístup k životnímu prostředí, sociální odpovědnosti a Corporate governance, což je systém, kterým je firma vedena a kontrolována. U výkonného managementu se například řeší zlaté padáky nebo příliš vysoké odměny, u zaměstnanců se sledují jejich pracovní podmínky. Pod sociální odpovědností si lze pro ilustraci představit, zda nadnárodní společnosti nezaměstnávají v rozvojových zemích děti.

K principům ESG se hlásí i nadnárodní společnosti jako jsou Total, SAP, Allianz, BASF, Vodafone, Novartis, Unilever nebo Roche. Všechny tyto evropské společnosti jsou součástí ESG indexu. A tento index měl za posledních devět let celkem v sedmi případech lepší výkonnost než evropský akciový index jako celek. I čistě z pohledu investiční výkonnosti se tedy jedná o zajímavou příležitost.

Na první pohled překvapí, že součástí ESG indexu je například Total, největší evropská rafinérie. Také Vám to nezní příliš ekologicky? Nicméně společnost Total se zavázala snížit v letech 2010–2020 produkci emisí o 50 procent, čehož již téměř dosáhla, když v letech 2010-2015 produkce emisí poklesla o 40 procent.

Roční výkonnost v procentech

RokMSCI Europe ESG Leaders IndexMSCI Europe index
2008-45,92%-46,08%
200935,65%36,81%
20105,15%4,49%
2011-9,18%-10,50%
201221,03%19,93%
201326,96%25,96%
2014-5,39%-5,68%
20151,21%-2,34%
2016-2,08%0,22%
Zdroj: MSCI Inc.

Z uvedeného plyne, že u ESG nejde o zelený extremismus, ale o dlouhodobě udržitelné podnikání, kdy se společnosti neřídí přístupem „po nás potopa“.

Je několik způsobů, jak zainvestovat do ESG společností. Investor může nakoupit cenné papíry jednotlivých společností přímo na burze (resp. přes prostředníka, jako je obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel či investiční poradce). Méně riskantní variantou je využít podílový fond, který je zaměřen na sociálně odpovědné investování, a který ve svém portfoliu má již několik desítek takovýchto firem. V nabídce investičních společností jsou na výběr například následující.

 1. Parvest Aqua RH (CZK) investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi, jejichž činnost je spojená s vodou. V těchto činnostech jsou zahrnuty především: technologie na úpravu a čištění vody, instalace, údržba a renovace systémů pro dodávání vody, řízení vodního hospodářství (čerpání, ošetřování pitné vody, čištění odpadních vod, dekontaminace a recyklace). Portfolio fondu tvoří pět desítek akcií z celého světa.
 2. Fond Parvest Global Environment investuje do akcií společností, které generují minimálně 20 procent tržeb v oblasti environmentálních technologií, tedy vedle vodního hospodářství také z oblasti péče o ovzduší, odpadového hospodářství nebo například energetických úspor.
 3. Pioneer Funds – Global Ecology se zaměřuje ještě šířeji než fond od Parvestu, a to i díky tomu, že investuje nejen do firem působících v environmentálních technologiích, ale také do výrobců spotřebitelského zboží a obalů, které jsou ekologické a šetrné k životnímu prostředí.
 4. Generali Fond živé planety se zaměřuje na investice do společností, které mají pozitivní přístup ke změně klimatu, chovají se ekologicky a jsou sociálně zodpovědné. Konkrétně jde o oblasti, jako jsou například zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály.

Autor je investičním ředitelem společnosti Broker Trust

1 komentář
 1. Jan Maňák 3 roky

  Dobrý den Michale, děkuji za popularizaci sociálně odpovědného investování. Sám jsem na tomto serveru na tomtu serveru napsal v průběhu posledích 6 let několik článků a stále platí můj závazek z roku 2016 do konce letošního roku mít 1/3 portfolia v tomto typu produktů, viz zde:

  http://janmanak.poradci-sobe.cz/2016/04/22/opet-po-letech-o-socialne-odpovednem-investovani/

  K Vašemu článku mám jen jednu faktickou připomínku. Sociálně odpovědné investování (SRI) považuji za širší kategorii a “zelené” investování považuji za jednu oblasti SRI.

  Další oblastí SRI jsou tzv. Best-in-Class fondy, čili tradiční širokospektrální fondy, které mají pro každý sektor nastavený nějaký SRI filtr.

  Abych to uvedl na Vašem příkladu Totalu, ten se asi zatím nestane součástí žádného z fondů, které jste uvedl jako příklad, protože má stále většinu přijmů z konvenčních zdrojů energie, ale může se bez problémů zařadit do Best-in-class fondů, které v naší škále poznáte podle slova “SUSTAINABLE” v názvu.

  0

  0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account