Do roku 2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník (NOZ), měli občané ČR, co se týče nakládání se svými financemi a majetkem, omezené možnosti. Již čtvrtým rokem je v naší zemi možnost využití svěřenského fondu. Tento institut je prospěšný v řadě životních situací, které v našich životech nastávají.

Do širšího povědomí veřejnosti se svěřenské fondy dostaly až nyní v souvislosti s některými politiky, zejména s Andrejem Babišem a Michalem Horáčkem.

Do širšího povědomí veřejnosti se svěřenské fondy dostaly až nyní v souvislosti s některými politiky, zejména s Andrejem Babišem a Michalem Horáčkem. Tradice svěřenských fondů ve světě však sahá až do antického Říma. Své největší renomé si získaly během minulých staletí v anglicky mluvících zemích – svůj majetek tímto způsobem spravovali a zhodnocovali například angličtí šlechtici. Nyní možnost této správy majetku v České republice obnovil po devadesáti letech nový občanský zákoník.

„Při výběru profesionálního správce fondu, který umí majetek aktivně spravovat, je možné dosáhnout na velmi zajímavé výsledky. Ty mohou být obmyšlenému, tedy příjemci plnění, vypláceny dle dohody, například i měsíčně. Vše je definováno notářským zápisem a zakladatelskou smlouvou,“ vysvětluje Irena Purschová z portálu Investujichytre.cz, který se zabývá profesionální správou svěřenských fondů.

Plnění třetí osobě za předem určených podmínek

Svěřenský fond je jistou obdobou nadace. Je to specifický způsob správy majetku, při kterém figurují tři strany: zakladatel, správce a beneficient. Zakladatel vyčlení svůj majetek do správy fondu a přestává být jeho majitelem. Podle pravidel stanovených ve statutu fondu a podle ustanovení příslušné smlouvy pak svěřenský správce tento majetek opatruje, spravuje a rozmnožuje. Beneficient, obmyšlená osoba, pak čerpá z fondu díky aktivní činnosti správce benefity, nebo jen majetek užívá. Za předem určených podmínek může beneficientovi připadnout i celý majetek fondu, což je hlavním specifikem této správy majetku. „Je možné nastavit, kdy, kdo a za jakých podmínek majetek z fondu dostane. Často se tak využívá například podmínka dosažení určitého věku beneficienta, dosažení určitého stupně vzdělání, uzavření manželství a podobně,“ uvádí Irena Purschová.

Exekuce nehrozí

Správce svěřenského fondu nese plnou právní i trestní odpovědnost za svěřený majetek. Fond vzniká notářským zápisem a sepsáním statutu fondu. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyčlenění majetku, nevztahuje se na svěřenský fond exekuce ani dědické řízení. Tím jsou prostředky chráněny v případě nenadálých těžkostí zakladatele. „Svěřenský fond není řešení pro každou situaci, vždy je vhodné vyhledat odborníka, který se touto problematikou zabývá, a společně analyzovat aktuální situaci klienta a její možné řešení.“ doplňuje Irena Purschová.

Podle informací Asociace na podporu a rozvoj svěřenských fondů (APRSF) jich dnes v České republice existuje něco kolem tří stovek.  Je vždy nutné pečlivě vybírat správce fondů, který s vloženými prostředky nakládá a ze zisku vyplácí zakladateli příslušný benefit. Správce fondu má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, a nakládat s majetkem tak, aby jej minimálně uchoval ve stejné hodnotě, ideálně jeho hodnotu zvyšoval.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account