Možností jak spravovat finanční prostředky nabízí současný trh hned několik. Od prostého uložení peněz na spořicím účtu až po investování do akcií a komodit, kde je zhodnocení rozhodně zajímavější, nicméně i riziko je vyšší. Čechům se v současnosti nabízí i další varianta, donedávna běžná pouze na západ od nás. Více než tři roky existuje v ČR možnost správy majetku skrz tzv. svěřenské fondy, jejichž vznik umožnil až nový občanský zákoník. Více o této eventualitě, která je atraktivní také pro finanční poradce, nám přiblížila obchodní ředitelka společnosti Invest & Property Consulting Michaela Skálová.

skalova

Michaela Skálová

Vystudovala obor Management obchodních činností na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze. V oboru financí se pohybuje od roku 1999. Nejprve jako klasický finanční poradce, od roku 2008 na pozici managementu.

Od roku 2014 se věnuje finančnímu poradenství, zejména investičnímu poradenství pod vlastní značkou Adala s.r.o., kde je zároveň jednatelkou.

Od roku 2016 se stala novou obchodní a marketingovou ředitelkou společnosti Invest & Property Consulting. Jejím hlavním úkolem je vytváření obchodní a marketingové strategie, řízení produktového portfolia a posílení pozice Invest & Property Consulting na českém trhu. Obchodní a marketingové aktivity řídí i v rámci přidruženého portálu Investujichytře.cz.

Pro jakého klienta jsou svěřenské fondy určeny?

Svěřenský fond může využít každý, kdo vlastní majetek a nemůže ho, nebo nechce sám spravovat. V ten moment má možnost vyčlenit ho do svěřenského fondu. Tzn., určí si správce, kterého pověří správou fondu, a následně také beneficienta, který čerpá benefity plynoucí ze založeného svěřenského fondu. V současné době můžeme sledovat vyčlenění majetku například v politické sféře.

Jaké mohou být hlavní důvody pro vyčlenění majetku do svěřenského fondu?

Nejčastějším důvodem je ochrana majetku. Ve světě se svěřenské fondy standardně využívají jako transfer majetku mezi generacemi. Například jako ochrana majetku vůči marnotratným dětem nebo jako ochrana majetku při rozvodu. Konkrétně v Anglii využívají výhod svěřenských fondů šlechtické rody z důvodu udržení majetku. Svěřenské fondy jsou také dobrou ochranou peněz před případnými neúspěchy v podnikání, nepodléhají totiž insolvenci, nemůže na ně exekutor apod.

Jaké možnosti má na našem trhu fyzická osoba nebo firma, pokud se rozhodne zvažovat správu majetku v podobě svěřenských fondů?

V současné době na našem trhu vznikla nově Komora svěřenských poradců a správců České republiky, kterou založila společnost Svěřenská správa. S kolegyní Irenou Purschovou jsme členky této komory. Pokud vím, tak komora má prozatím cca třicet členů. O jiné asociaci sdružující profesionální správce majetku nevím.  Svěřenský fond vzniká notářským zápisem, tedy v podstatě jakýkoliv právník či notář může založit svěřenský fond. Ovšem pokud vím, žádná firma, která by se profesionálně zabývala zakládáním svěřenských fondů, kromě Invest & Property Consulting, zatím na českém trhu nepůsobí. V současné době je v ČR založeno zhruba tři sta fondů, z čehož Invest & Property Consulting spravuje jednu třetinu. Zbytek je rozprostřen mezi notáře, kterých je u nás zhruba sedm set.

Jsem potenciální zákazník – fyzická osoba, zajímám se o možnost vyčlenění majetku do svěřenského fondu a zavolám svému finančnímu poradci. Jaké informace bych se od něj měla dozvědět?

Zkušenosti finančních poradců s institutem svěřenských fondů jsou zatím na počátku, to se snažíme změnit pořádáním odborných školení apod. Finanční poradci jsou také našimi smluvními partnery, takže je i v našem zájmu, aby svěřenské fondy zahrnuli do portfolia svých produktů a mohli je profesionálně nabízet svým klientům. Nicméně každý, kdo uvažuje o vyčlenění majetku do sv. fondů, by měl požadovat detailní analýzu majetku, který chce vyčlenit, dále podrobné informace jakým způsobem by se s majetkem mělo nakládat. A až na základě toho může potenciální klient zvážit, zda je pro něj svěřenský fond vhodný. Vhodnost majetku pro vyčlenění do sv. fondu, se odvíjí také od nákladovosti majetku, která se pak odráží i v ceně notářského zápisu.

V čem jsou svěřenské fondy pro finanční poradce obchodně zajímavé?

Finančním poradcům náleží odměna za konzultační činnost

Finančním poradcům náleží odměna za konzultační činnost při prvotní analýze majetku, následně pak odměna za správu, která se odvíjí od hodnoty majetku a jeho struktury.

Ve společnosti Invest & Property Consulting usnadníme finančním poradcům práci, mohou využít naší aktivní správy a zde jim náleží provize za zprostředkování obchodu, jejíž výše se odráží od celkového objemu vyčleněného majetku. Funguje to na stejné bázi, jako když finanční poradce zprostředkuje bankovní úvěr u banky, také dostane za tento obchod provizi.

Jaké jsou typické příklady vyčlenění majetku do svěřenských fondů?

Využít svěřenské fondy je vhodné například když vznikne v movité rodině rozkol a hrozí, že se po úmrtí dědice členové rodiny nedohodnou. Nebo pokud je matka samoživitelka a nechce, aby po jejím úmrtí zasahoval do financí dítěte otec. Nebo v situaci, kdy vlastní prarodiče určitý majetek, který chtějí vyčlenit, aby je za danou dobu mohla využívat jejich vnoučata, nikoliv přímí potomci. To jsou typické příklady toho, kdy je pro fyzickou osobu ideální využití právě svěřenského fondu. Vy si totiž můžete přesně definovat, kdo s majetkem bude nakládat a za jakých podmínek.

Jakým způsobem mohu dosáhnout v rámci svěřenského fondu na zajímavé benefity?

Zajímavých benefitů je možné dosáhnout, pokud zakladatel svěřenského fondu umožní správci využívat investiční nástroje, což se definuje ve statusu fondu. To nám umožní s majetkem nakládat v rámci kapitálových vstupů do firem, v segmentu developmentu a staveb, k podpoře start-upů a další. A následně beneficientovi vyplácíme velmi atraktivní měsíční, či roční benefity. Přesná výše se odvíjí od domluvené délky trvání fondu.

Existují nějaké nevýhody svěřenských fondů?

Ano, existují určitá rizika, protože v okamžiku, kdy vyčleníte majetek do svěřenského fondu, přestává být majetek vaším vlastnictvím. Proto se musí správně definovat, jak se s majetkem bude nakládat, kdo s ním může nakládat a následně ho užívat. Z toho důvodu je dobré využít služeb společností, které se profesionální správou majetku v ČR zabývají a mají s ní zkušenosti.

Jaká je struktura subjektů, které se pohybují kolem svěřenské správy?

Na našem trhu najdete finanční poradce, kteří nabízejí svěřenské fondy svým klientům jako jeden z finančních produktů. Dále běžní právníci a notáři, kteří sice mohou založit svěřenský fond, nicméně nemají s následnou správou fondu žádné zkušenosti. Je lepší obrátit se přímo na profesionální správce svěřenských fondů jako je společnost Invest & Property Consulting. Na našem trhu dále působí společnost Svěřenská správa, se kterou vzájemně spolupracujeme, a která aktuálně založila Komoru svěřenských poradců a správců České republiky.

Má smysl zkoušet zahraniční svěřenské fondy?

V zahraničí je zakládání svěřenských fondů velmi populární, ale co se týče legislativy nelze je aplikovat v našem právním prostředí, aniž byste naráželi na nemalé legislativní překážky.

Děkuji za rozhovor!

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account