Historické akcie
Zdroj: Pixabay.com

Očekáváme, že Fed začne snižovat sazby ve druhém čtvrtletí roku 2024, což foukne vítr do plachet všem aktivům s pevným výnosem. Velmi optimisticky vidíme dluhopisy investičního stupně a bankovní úvěry, méně příznivě zlato, komodity a akcie. Hotovost jsme v portfoliích snížili na nulu vzhledem k tomu, že podle našeho názoru přichází nejsilnější výnosové období napříč všemi třídami aktiv od roku 2019.

Sazby by měly v roce 2024 prudce klesnout

Ekonomiky v průběhu roku 2023 byly oproti předchozím odhadům odolnější, ale domníváme se, že zpomalují. Očekáváme, že inflace bude v roce 2024 nadále klesat, i když méně plynule než v roce 2023. Hlavní západní centrální banky začnou ve druhém čtvrtletí roku 2024 uvolňovat své sazby. Historie naznačuje, že jakmile Fed začne s uvolňováním měnové politiky, učiní tak rychle.

Podle našeho názoru slibuje rok 2024 lepší výnosy pro fixně úročená aktiva, než na jaké jsme byli zvyklí v poslední době. Riziková aktiva mohou být na začátku roku 2024 vystavena výzvám v podobě oslabení ekonomik a očekávání jasného stanoviska centrálních bank, ale předpokládáme, že v průběhu roku dojde ke zlepšení výkonnosti.

Naše projekce vývoje cen aktiv v roce 2024 odrážejí následující předpoklady:

  • Růst světového hrubého domácího produktu (HDP) nejprve zpomalí a později se zotaví.

  • Globální inflace klesne, ale zůstane nad cíli mnoha centrálních bank.

  • Nejvýznamnější západní centrální banky začnou během druhého čtvrtletí roku 2024 snižovat sazby (ale budou pokračovat v kvantitativním utahování).

  • Výnosy dlouhodobých vládních dluhopisů klesnou, ale dojde k “zestrmění” (napřímení) výnosových křivek.

  • Úvěrové spready v USA porostou, v Evropě čekáme vývoj bez jasného směru a dojde k nárůstu nesplácených úvěrů.

  • Spready u bankovních úvěrů čekáme stabilní, ale počet nesplácených úvěrů vzroste.

  • Růst dividend u akciových a realitních investičních trustů (REIT) poleví, ale u výnosů očekáváme vývoj bez jasného směru.

  • Americký dolar oslabí díky tomu, že Federální rezervní systém (Fed) ukončí svůj cyklus zvyšování úrokových sazeb.

  • U komodit očekáváme smíšený vývoj vzhledem k trendu zpomalování globální ekonomiky a oslabování amerického dolaru.

Valuace vypadají slibně u široké škály aktiv

Naše prognózy výnosů napříč třídami aktiv jsou sice dosti ambiciózní, na druhou stranu některá riziková aktiva jsou již oceněna s ohledem na hospodářské oživení. Například spready high yield dluhopisů jsou užší, než bychom v této fázi cyklu očekávali, a akcie si v roce 2023 také vedly dobře. Energetické komodity zůstávají relativně drahé (pokud je nesrovnáváme se zlatem).

Náš “optimalizační” investiční proces jednoznačně upřednostňuje dluhopisy investičního stupně (IG) a bankovní úvěry. Zlato, komodity a akcie nevypadají atraktivně. V obtížném rozhodování o alokaci se nyní přikláníme k rizikovějším aktivům vzhledem k našemu názoru, že během roku 2024 dojde k prudkému poklesu základních úrokových sazeb.

Modelová alokace aktiv: umístění hotovosti

Ačkoli je úročení hotovosti nyní vysoké a hotovost může hrát užitečnou diverzifikační roli v případě krátkodobé volatility (kterou očekáváme), lepší výnosy z pohledu celého roku očekáváme u rizikových aktiv.

Tabulka: Optimalizovaná alokace do globálních aktiv (výnosy v místní měně)

Neutrální portfolio

Rozsah sazeb

Předpokládaný výnos

Sharpe Ratio

Maximální výnos

Modelová alokace aktiv

Hotovost a zlato

5%

0-10%

-0.6%

10%

0%

↓ 0%

Hotovost

2.5%

0-10%

3.6%

10%

0%

0%

Zlato

2.5%

0-10%

-4.8%

0%

0%

0%

Vládní dluhopisy

25%

10-40%

5.7%

40%

17%

22%

Korpotátní dluh. IG

10%

0-20%

8.5%

17%

20%

↑ 20%

Korporání dluh. HY

5%

0-10%

8.6%

0%

10%

↑ 8%

Bankovní úvěry

4%

0-8%

9.9%

8%

8%

↑ 7%

Akcie

45%

25-65%

9.5%

25%

37%

↑ 37%

Nemovitosti

4%

0-8%

11.2%

0%

8%

↑ 6%

Komodity

2%

0-4%

-2.3%

0%

0%

0%

Zdroj: Invesco Investment Solutions a Invesco Market Strategy Office. Poznámka: Optimalizace vychází z desetiletých předpokládaných výnosů zveřejněných společností Invesco Investment Solutions v publikaci Long-Term Capital Market Assumptions (listopad 2023). Optimalizace provádí tým Asset Allocation Research. Ačkoli tyto optimální alokace vycházejí z předpokládaných výnosů poskytnutých společností Invesco Investment Solutions, nevyjadřují jejich názory ani názory jakéhokoli jiného investičního týmu společnosti Invesco.

Snižujeme poměr hotovosti z maximálních 10 % na nulu. Tyto hotovostní rezervy jsou využity k doplnění expozic ve vládním dluhu IG, bankovních úvěrech, high yield dluhopisech, akciích a REIT.

Investiční stupeň zvyšujeme na maximálně povolených 20 % (z 18 %). Zvyšujeme alokace v eurozóně (overweight) a Japonsku (neutral), ale nejvyšší výnosy očekáváme v USA a na rozvíjejících se trzích (EM), kde jsme již na maximálních pozicích.

Při posunu na rizikovém spektru zvyšujeme alokaci do bankovních úvěrů na 7 % (z 6 %), a to konkrétně v USA – tedy nadvažujeme a blížíme se maximálním 8 %. Zde se bráníme překročení maximální alokace pro případ, že bychom podcenili nadcházející insolvence, a protože krátká durace této třídy aktiv může při poklesu sazeb působit proti nám.

High yield se v roce 2023 vyvíjel lépe, než jsme očekávali, a navzdory naší prognóze růstu spreadů i míry selhání jsou očekávané výnosy slušné. Proto nadvažujeme pozici na 8 % (z neutrálních 5 %).

Rovněž jsme zvýšili alokaci do akcií, ale zůstáváme podváženi na 37 % (z 34 %). Ačkoli akcie obvykle dosahují dobrých výsledků při ekonomickém oživení, v roce 2023 již zazářily a rizikem je spíše krátkodobá volatilita.

Náš rizikový apetit se projevuje i ve zvýšení expozice v REITs, které nadvažujeme na 6 % (z 5 %), přičemž upřednostňujeme USA a Velkou Británii. Určitá rizika vidíme, ale myslíme si, že jeho velká část je již zohledněna v současných cenách.

Jinak neměníme podváženou expozici (22 %) do státních dluhopisů, přičemž nadále preferujeme trhy USA a Emerging markets (kromě Číny). Výnosy jsou výše, ale lepší výkonnost očekáváme u ostatních aktiv.

Nulová alokace do zlata a komodit také není žádnou změnou. Důvodem jsou zčásti vyšší ceny a zčásti krátkodobé obavy o průmyslové komodity v souvislosti se zpomalováním ekonomik.

Autor je hlavní globální analytik společnosti Invesco

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account