Čína a čínská vlajka
Zdroj: Pixabay.com

Čínští investoři projevují zvýšený zájem o dozor nad společnostmi – jak v oblasti hlasovacích práv, tak co se týče angažovanosti. To pomáhá budovat pevné základy pro udržitelné investice a zlepšuje korporátní chování.

Postupné otevírání zahraničního trhu v Číně zvyšuje význam dobrého řízení a správy. S tím, jak investoři z celého světa alokují své prostředky do čínských akcií typu A, je čím dál tím důležitější porozumět hlasování a propojenosti ve společnostech na čínských kontinentálních trzích.

Průzkum* odhalil, že účast na hlasování ve společnostech na čínském kontinentálním trhu pomalu, avšak stabilně roste. Po vyloučení většinových podílů se průměrná hlasovací účast v loňském roce zvýšila na 26,2 procent u menšinových podílů, což znamená nepatrný nárůst oproti 25,5 procentům v roce 2017. Změna byla zřetelnější u společností bez většinových akcionářů, kde průměrná míra účasti na hlasování poskočila na 36,5 procenta z 33,1 procenta ve stejném období.

Další významnou změnou je zvyšující se podíl akcionářů, kteří hlasují proti rozhodnutím, která se jim nelíbí, namísto tichého smíření se s nimi. Počet rozhodnutí, která obdržela více jak 10 procent hlasů „proti”, se v loňském roce zvýšil na 385, což je nárůst přibližně o 20 procent oproti roku 2017. Mezi rozhodnutími, která zaznamenala největší odpor, byly volby do představenstev, garance u půjček a transakce mezi spřízněnými stranami.

Flora Wang, ředitelka pro udržitelné investování ve společnosti Fidelity International, dodává: „Čínské trhy se za poslední desetiletí významně změnily. Je to dáno rostoucím institucionálním vlivem na kontinentálním trhu a stoupajícím počtem zahraničních investorů. Rostoucí trend účasti akcionářů na hlasování naznačuje, že stále více akcionářů a správců aktiv, kteří působí v Číně, začíná brát odpovědnost za vlastnictví vážně. Využívají svých hlasovacích práv namísto dosavadního „tichého přikyvování” a vzdávání se jich.

Společnosti reagují flexibilněji

Společnosti jsou vnímavější nejen k hlasování, ale také k otázkám společenské odpovědnosti, resp. Environment, Social and Governance (ESG). Průzkum Fidelity International uvádí, že firmy v tomto směru již zveřejňují víc informací. Ačkoli zpřístupnění informací o řízení se zásadami ESG v Číně ještě není povinné, čím dál víc společností kótovaných na burze tak dobrovolně činí. V loňském roce zveřejnilo informace o naplňování politiky ESG ve „zprávách o společenské odpovědnosti” celkem 945 společností z pevninské Číny, což představuje více než čtvrtinu akciových společností typu A. V roce 2017 to bylo pouze 801 firem.

Flora Wang k tomu doplňuje: „Společnosti a jejich vedení reagují na zvýšený zájem investorů a usnadňují jim možnost podílet se na hlasování a iniciovat angažovanost v oblasti ESG. I když se tato vylepšení mohou zdát malá, pro menšinové akcionáře to znamená vítaný a hmatatelný krok k zefektivnění procedurálních náležitostí pro investování v Číně.

Prostor pro zlepšení, zejména u „áčkových” akcií

Z čínských společností, které participovaly na průzkumu, je více než 100 společností s akciemi typu A a kótovaných v rámci kontinentální Číny (Šanghaji a Šenčenu), a také označovaných jako H v Hongkongu. Při pohledu na hlasovací praktiky u společností typu A+H se ukazuje prostor pro zlepšení pro čínské kontinentální investory. Zejména proto, že hongkongský trh je méně orientovaný na maloobchod a majitelé H podílů se při hlasování zdají být aktivnějšími.

Při vyloučením většinových podílů vykazují akcionáři s podíly H výrazně vyšší míru účasti na valných hromadách. Míra účasti držitelů akcií typu H na hlasování u stejných společností činila loni 42 procent ve srovnání s pouhými 18 procenty u držitelů akcií typu A.

Flora Wang doplňuje: „Investoři, společnosti i regulační orgány v Číně sehrály svou roli při vytváření solidního základu pro udržitelné investování a angažovanost. Stále zde však existuje prostor pro akcionáře zvenku, aby zvýšili svou účast, protože jsou správci firem na čínském kontinentálním trhu. Zahrnuje to jak větší účast v hlasovacím procesu, tak také zesílení hlasů v zásadních záležitostech. A znamená to aktivnější, přímější a efektivnější zapojování.

Zdroj: Fidelity International


* Zpráva Fidelity China Stewardship Report je založena na studii provedené pro Fidelity International společností ZD Proxy Shareholder Services. Zahrnuje 6 922 schůzí akcionářů a 43 280 rozhodnutí přijatých v letech 2017-2019, a to 676 společnostmi, které jsou nebo byly složkami indexu MSCI China A Onshore (včetně 79 akciových společností s akciemi H v Hongkongu).

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account