Penzijní fondy oznamují připisované zhodnocení zpravidla až v  průběhu května. Přesto již nyní lze připisované zhodnocení odhadnout. A žádná sláva to není. Inflaci se většině fondů ale překonat podařilo. A to přesto, že fondy mají ze zákona limitované možnosti umístění investic.

{+}

Omezením není ani tak maximální podíl jednotlivých typů aktiv, kde kupříkladu díl akcií může činit až 25 %. Hlavní překážkou je povinnost fondů dosahovat kladného hospodaření v ročním horizontu. Pokud by se penzijní fond dostal do ztráty, museli by jeho akcionáři sáhnout do vlastní kapsy a rozdíl zaplatit.

Díky regulatorním omezením tak penzijní fondy nedosahují příliš vysokého zhodnocení. Zpravidla výnos připsaný klientům přibližně kopíruje inflaci. Tak tomu bude pravděpodobně i za loňský rok, kdy míra inflace dosáhla 1,5 %.

Penzijní fondy musí ve prospěch klientů připsat minimálně 85 % dosaženého výnosu. O 5 % výnosu musí navýšit rezervní fond a zbývajících 10 % si může ponechat akcionář. Protože jsou již známé výnosy penzijních fondů, lze odhadnout minimální výši zhodnocení, které penzijní fond klientům připíše.

Fond se při připisování výnosu klientům nemusí omezovat ani 95 % zisku, které mu zůstanou po uhrazení rezervního fondu. Jak již od svého vzniku ukazuje penzijní fond AEGON, může fond klientům připsat i mnohem více, než jakého dosáhl zhodnocení. Jedná se o výborný marketingový trik na všechny klienty, kteří slyší pouze na vysoký výnos a nevidí, co za ním stojí.

Tabulka: Odhad výnosů připisovaných účastníkům penzijního připojištění za rok 2010

Penzijní fondPodíl zisku na prostředcích účastníkůOdhad minimálního připsaného zhodnoceníOdhad maximálního připisovaného zhodnocení ze zisku penzijního fondu
AEGON PF1,40%1,19%1,33%
Allianz PF3,25%2,76%3,09%
AXA PF1,72%1,46%1,63%
ČSOB PF Progres1,09%0,93%1,03%
ČSOB PF Stabilita1,61%1,37%1,53%
Generali PF2,20%1,87%2,09%
ING PF2,16%1,83%2,05%
PF České pojišťovny2,20%1,87%2,09%
PF České spořitelny2,29%1,95%2,18%
PF Komerční banky2,53%2,15%2,40%
CELKEM2,12%1,80%2,01%

Poznámka: Při výpočtu je použit stav prostředků evidovaných ve prospěch účastníků ke konci roku. Protože byl v průběhu roku příliv prostředků do penzijních fondů kladný, uvedené hodnoty skutečné výsledky lehce podhodnocují – skutečný výsledek je tedy o něco lepší, než vyplývá údajů v tabulce.

Zdroj: Investujeme.cz

Průměrné zhodnocení, jakého penzijní fondy za uplynulý rok dosáhly, činí 2,12 % z objemu prostředků evidovaných ve prospěch účastníků penzijního připojištění. To znamená, že penzijní fondy musí připsat účastníkům v průměru zhodnocení nejméně 1,8 %. To je o celé 0,3 procentního bodu více, než kolik v loňském roce činila inflace.

Na zhodnocení nad úrovní inflace se mohou těšit klienti 6 z 10 penzijních fondů. Penzijní fond AXA připíše zhodnocení minimálně velmi blízké loňské inflaci. Nejnižšího minimálního zhodnocení pro klienty dosáhl ČSOB PF Progres – penzijní fond, který by měl dosahovat vyššího zhodnocení než jeho sesterská Stabilita.

V Tabulce 1 uváděný odhad maximálního zhodnocení připsaného účastníkům penzijního fondu uvádí maximální výši zhodnocení, které může penzijní fond připsat, aniž by akcionář výnosy dotoval z vlastních zdrojů. Pokud by si akcionář nenechal nic pro sebe, dostaly by se účastníci dalších dvou fondů nad úroveň inflace a pouze klienti dvou penzijních fondů (ČSOB PF Progres a AEGON PF) by byli v reálné ztrátě.

Zajímají Vás výsledky z dřívějších let? Přečtěte si celý článek na serveru Investujeme.cz.

Je podle Vašeho názoru zhodnocení penzijního fondu na úrovni inflace dostačující?Komentářů: 4
 1. Martin Dočekal 13 roky

  Při pohledu na průměrné zhodnocení PF za uplynulých 10let při očištění od inflace, které činí 0,3%, by mě opravdu zajímalo jaké argumenty mají naši zákonodárci, aby lidé do těchto produktů povinně vkládali své prostředky a doufali v tím zabezpečení penzí..

 2. Jan Maňák 13 roky

  Druhopilířové penzijní fondy by měly mít jinou strategii, než ty stávající třetipilířové. Nelíbí se mi, že by reforma měla stát pouze na tomto produktu, ale není fér proti nim argumentovat nízkou historickou výkonností v situaci, kdy těm současným zákon nedovoluje dlouhodobější investiční strategii.

 3. Joža Kolář 13 roky

  Máte pravdu pane Maňáku, ale určitě budete souhlasit s názorem, že současná generace dvaceti a třicetietých by se měla současným penzijním fondům vyhnout obloukem. Protože například přes Vámi spravovanou společnost se investice vyplatí několikanásobně lépe. Vzhledem k tomu, kolik lidí si penzijně spoří s představou „výhodné“ státní podpory a daňových odpočtů, se ukazuje, jak lidé rozumí svým penězům a pojmům jako je inflace.
  Jedinou výjímkou je platba zaměstnavatele. Ale to je jiná kapitola

 4. Jan Maňák 13 roky

  Naprostý souhlas. Pro Vámi zmíněné úspory na penze 20-ti nebo 30-ti letých není smysluplné využívat instrument s ročním investičním horizontem.

  Ale o tom můj příspěvek nebyl, dnešní penzijní fondy jsou tak dobré nebo špatné, jak jim to dovolí nebo umožní zákon. A vláda avizuje, tato omezení pro druhopilířové penzijní fondy platit nebudou.

  Každý investor má na vybranou – buď ve státem dotovaném schématu, s výběrem cca deseti fondů, s investičními omezeními a dlouhobodou jistotou výnosu poblíž inlfaci, nebo dobrovolné soukromé investování prostřednictvím OPF – bez podpory, s širokou škálou fondů pro všechny rizkové profily a různé investiční horizonty.

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account