spoření na penzi - mince - peníze - investice - hodiny - čas
Zdroj: Pixabay.com

Doplňkové penzijní spoření je levným a státem podporovaným nástrojem spoření na důchod. Jak si stojí účastnické penzijní fondy? A jak si správně vybrat?

Staré penzijní připojištění je dnes uvězněno v transformovaných fondech. Má určité výhody – ty jsou ale vhodné zejména pro lidi v důchodovém a těsně předdůchodovém věku. Pro mladší se vyplatí vybírat z účastnických fondů. A to nejen proto, že nízké výnosy posledních let nemohou pokořit rostoucí inflaci.

Tabulka 1: Výnosy transformovaných fondů (penzijní připojištění) v roce 2019

2019očištěno o inflaci (2,8 %)
Allianz PS0,94%-1,86%
AXA PS1,26%-1,54%
Conseq PS1,50%-1,30%
ČS PS1,70%-1,10%
ČSOB PS1,00%-1,80%
NN PS0,95%-1,85%
KB PS0,60%-2,20%
PS ČP1,75%-1,05%

Zdroj: Penzijní společnosti, Český statistický úřad (ČSÚ)

Ani v delším časovém horizontu se transformovaným fondům příliš nedaří. Od roku 1995 do roku 2018 dosáhly průměrného zhodnocení 3,47 % při průměrné roční míře inflace 3,34 %. Reálné zhodnocení penzijního připojištění a následně transformovaných fondů tak v průměru dosáhlo 0,13 % ročně…

Graf 1: Vývoj zhodnocení penzijního připojištění a transformovaných fondů v letech 1995 až 2018

Zhodnocení penzijních fondů - transformované fondyZdroj: APS ČR

Do transformovaných fondů od roku 2013 nelze vstoupit. Při transformaci penzijního připojištění ovšem jistou formu bezpečí mají zajistit povinné konzervativní fondy. Ty sice nemají povinnost připisovat každoroční nezáporné zhodnocení, ale mají striktně vymezené investiční nástroje, které propad prakticky nedovolí.

Vysoká konzervativnost povinných konzervativních fondů ovšem vede k tomu, že jejich výnosy nejsou nijak ohromující. Spíše naopak.

Tabulka 2: Zhodnocení povinných konzervativních fondů v roce 2019

2019Od založení (2013)
Allianz PS2,24%4,89%
AXA PS1,20%2,73%
Conseq PS1,47%2,19%
ČS PS2,59%4,45%
ČSOB PS2,15%5,06%
NN PS1,26%1,47%
KB PS1,49%0,96%
PS ČP1,44%5,05%

Zdroj: APS ČR

Žádný povinný konzervativní fond v loňském roce nepřekonal inflaci (2,8 %). A ani od svého založení nepředvádí nikterak úchvatné výsledky. Měnová politika nulových úrokových sazeb České národní banky (ČNB) vymazala výnosy dluhopisů a Česká republika si dlouho půjčovala i se záporným úrokem. A v takové situaci konzervativní investice nemají šanci.

Povinný konzervativní fond je vhodný pro lidi v důchodu a těsně před penzí, kteří nejsou (z jakéhokoli důvodu) v transformovaných fondech. Pro mladší je vhodné volit podle věku a vztahu k riziku buď vyvážené, nebo dynamické penzijní fondy.

Tabulka 3: Zhodnocení vyvážených účastnických fondů v roce 2019

Název2019Od založení (2013)
Allianz PSVyvážený ÚF9,95%15,21%
AXA PSDluhopisový ÚF1,38%3,46%
Vyvážený ÚF11,17%19,46%*
Conseq PSDluhopisový ÚF4,84%15,04%
ČS PSVyvážený ÚF10,42%21,71%
Etický ÚF6,15%5,53%**
ČSOB PSVyvážený ÚF12,96%21,75%
Garantovaný ÚF1,72%1,88%
NN PSSpořicí (Vyvážený) ÚF9,12%5,26%**
KB PSVyvážený ÚF10,08%11,74%
Spořicí ÚF2,54%-0,76%
PS ČPVyvážený ÚF10,05%20,89%
Spořicí ÚF3,45%9,73%

* Od roku 2015
** Od roku 2017

Zdroj: APF ČR

Vyvážené účastnické fondy již dosahují i dlouhodobě vyššího zhodnocení než povinné konzervativní fondy. Krátkodobě ale mohou dosahovat i poměrně vysokého záporného zhodnocení. Ukázkovým byl rok 2018, kdy žádný vyvážený fond nedosáhl kladného výnosu.

V Tabulkce 3 jsou spolu s vyváženými fondy uvedeny i „Spořicí účastnické fondy“ a jeden „Garantovaný účastnický fond“. V jejich případě se jedná o konzervativnější variantu, proto také jsou jejich výnosy nižší.

Pro mladé klienty penzijních společností (podle vztahu k riziku řádově do 35 až 45 let) jsou jednoznačně nejvhodnější volbou dynamické penzijní fondy. Ty jsou sice rizikovější, častěji a více jejich hodnota kolísá, na dlouhém investičním horizontu ale přináší nejvyšší výnos. A volatilita (kolísavost) investice je pro mladé pravidelně spořící klienty spíše přínosem než hrozbou, neboť při poklesech nakupují se slevou.

Tabulka 4: Zhodnocení dynamických účastnických fondů v roce 2019

Název2019Od založení (2013)
Allianz PSDynamický ÚF15,77%25,08%
Conseq PSGlobální akciový ÚF18,96%76,20%
ČS PSDynamický ÚF18,75%30,54%
ČSOB PSDynamický ÚF25,31%40,21%
NN PSRůstový ÚF17,58%17,76%*
KB PSDynamický ÚF16,42%25,45%
PS ČPDynamický ÚF17,91%29,63%

* Od roku 2017

Zdroj: APF ČR

Navzdory hlubokým (řádově 10%) propadům v roce 2018 zhodnotily dynamické účastnické fondy za 7 let od založení v roce 2013 o 25 % až 75 %. Takovéhoto zhodnocení (ani na nižší z úrovní) nedosáhl žádný z konzervativnějších účastnických fondů.

A byť minulé výsledky nezaručují výsledky budoucí, jak historie, tak teorie se shodují, že na dlouhém horizontu je dynamická varianta investic tou nejlepší volbou.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account