Komise pro spravedlivé důchody se na svém pátečním jednání zabývala tématem příjmů a výdajů důchodového systému v příštích desetiletích. MPSV představilo úpravu I. pilíře, která by mohla znamenat nastavení základního důchodu pro všechny. Jeho výše by odpovídala minimálnímu životnímu standardu důchodců.

Tato změna by pro občany znamenala také srozumitelnější výpočet důchodů. Členové komise jednomyslně podpořili další rozpracování návrhu na rozdělení průběžného důchodového pilíře na solidární a zásluhový.

V populaci výrazněji narůstá podíl osob starších 65 let, současně se zvyšuje střední délka života. Tyto změny budou mj. znamenat postupný nárůst výdajů na důchody. Ve srovnání s ostatními státy EU dává ČR na důchody osmý nejnižší podíl HDP. Země jako Rakousko, Francie, Portugalsko a Itálie vydávají na důchody o 6 p. b. HDP více.

V zemích EU je pravidlem, že příjmy na krytí důchodů jsou dvojí – pojistné a státní rozpočet. Příjmy ze státního rozpočtu jsou na důchody v ČR využívány pravidelně, ale nesystémově.

Podle MPSV je proto nutné otevřít a rozpracovat a diskuzi o možnostech zajištění dalších daňových a nedaňových příjmů. ČR aktuálně kryje pojistným téměř 80 % všech výdajů sociálního zabezpečení, což je nejvíce ze zemí EU. V EU je tato hodnota zpravidla mezi 50 až 60 %. Český důchodový systém obsahuje řadu výdajů, které by měly být kryty z obecných daní, jedná se například o náhradní vyloučené doby. Vícezdrojové financování je v zemích EU zcela běžné.

V souvislosti nejen s ideou vícezdrojového financování důchodového systému ministerstvo předložilo členům k diskuzi také návrhy na rozdělení I. důchodového pilíře na 0. a I. pilíř.

Tímto modelem by bylo zabezpečeno vyčíslení výdajů důchodového systému solidární a zásluhové povahy, dále by přinesl vyšší srozumitelnost pro občany a také umožnil nastavit základní výši důchodů pro všechny penzisty, která by zajišťovala jejich minimální životní standard.

Nultý pilíř by v takovém uspořádání plnil výhradně solidární úlohu. Všem seniorům s nárokem na důchod by poskytoval stejnou základní penzi. Výše základního důchodu by tak nebyla závislá na předchozích příjmech důchodce. I. pilíř by pak v novém uspořádání plnil zásluhovou roli.

Zavedení těchto změn, tedy základního důchodu, by nemuselo vést ke zvýšení rozpočtových nákladů důchodového systému.

K dalšímu jednání se Komise pro spravedlivé důchody sejde 15. listopadu 2019.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 komentář
  1. Majed El Zein 10 měsíci

    Ano základ reform důchod 10.500 Kč. Díky m w

    0

    0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account