Není to zas až tak zásadní materiál. Vláda z něj sice bude, jak sama říká, vycházet, nicméně jej bude – možná i dost výrazně – modifikovat. Hlubokomyslné analýzy tohoto materiálu jsou asi zbytečné. Zítra bude vše jinak. Nabízíme pouze stručný výtah. Celá text je k dispozici na webu MF.

{+}

Následující text tvoří velmi zkrácený výpis z oficiálního materiálu.

Současný stav

Systém penzijního připojištění je specifický národní produkt, který není příliš srovnatelný se systémy penzijního pojištění v zahraničí.

Vznikl v roce 1994 na základě zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem.

V systému je nyní 4,4 mil. účastníků, kteří v něm měli ke konci roku 2009 uloženo 200,8 mld. Kč. Problémem je nízký průměrný měsíční příspěvek účastníka – necelých 480 Kč.

Penzijní připojištění není standardní produkt finančního trhu. Penzijní fondy shromažďují ve fázi spoření prostředky účastníků, aby je ve fázi výplatní vyplácely různými formami dávek, mezi něž patří také forma doživotní anuity. Důsledkem možnosti každého účastníka zvolit si výplatu doživotní penze je, žepenzijní fondy nesou pojistné riziko, a tím se v tomto ohledu blíží životně pojišťovně.

Penzijní fond je akciovou společností, kde je jeho veškerý majetek majetkem penzijního fondu a účastníci jsou vůči němu v postavení věřitelů. Penzijní fondy obhospodařují jak prostředky svých akcionářů, tak prostředky účastníků. Způsob rozdělení zisku je stanoven zákonem a  zjednodušeně vyjádřeno se dělí v následujícím poměru: 85 % účastníci, 10 % akcionáři, 5 % odvod do rezervního fondu.

Systém je výrazně zatížen v podobě nákladů příštích období, jejichž rozpouštění v následujících letech bude mít negativní vliv na výsledek hospodaření.

V případě, že hospodaření penzijního fondu skončí ztrátou, použije se ke krytí ztráty nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fond a jiné fondy tvořené ze zisku. V případě, že tyto zdroje nepostačují, musí být ztráta kryta z prostředků akcionářů (snížením akciového kapitálu resp. požadavkem na jeho navýšení).

Účastníci v současnosti vkládají do systému nízké částky. Naspořená částka (k 31.3.2010 to bylo jen 45 240 Kč)je při přepočtení na měsíční výplatu doživotní penze zanedbatelná. Účastníci proto v drtivé většině využívají možnosti jednorázového výběru naspořených prostředků namísto volby výplaty doživotní penze.

Návrh zákona o penzijním spoření

Při tvorbě vládního návrhu zákona o penzijním spoření se vycházelo z  úvahy, že cílem tohoto návrhu je reformovat stávající penzijní připojištění se státním příspěvkem. V té době nebylo počítáno se zavedením jakékoliv podoby fondového pilíře (resp. II. pilíře podle Závěrečné zprávy PES) a využití reformovaného systému k tomuto účelu, a  proto tento návrh neobsahuje potřebnou úpravu a bylo by nutné ho podstatně přepracovat.

Komentář k návrhu tohoto zákona byl zveřejněn v  článku Návrh zákona o penzijním spoření z 3. května 2009.

V květnu 2009 byl tento návrh předložen Poslanecké sněmovně. Stávající systém penzijního připojištění se státním příspěvkem by podle tohoto návrhu reformy doplňkového pilíře v České republice zůstal zachován na původních principech a existoval by nadále s tím, že by již nebylo možné uzavírat nové smlouvy s účastníky. Vedle toho by došlo k vytvoření nového systému – penzijního spoření.

Parlament PS tento návrh ještě neprojednával.

Základní principy návrhu zákona o penzijním spoření

 • Dosažení vyššího výnosu je obecně přímo úměrné vyššímu podstoupenému riziku. Pokud tedy mají v novém systému penzijní společnosti dosahovat vyšších výnosů, je nutné, aby mohly ve větší míře investovat do méně konzervativních nástrojů (např. dluhopisů s nižším ratingem nebo akcií), což návrh penzijního spoření umožňuje. Nová úprava předpokládá, že portfolio fondů může v horizontu několika let přinášet vyšší průměrný výnos, i když na roční bázi může docházet k poklesům hodnoty oproti předcházejícímu roku.
 • Bude-li se snižovat výše důchodu z průběžného státního důchodového pilíře, budou občané nuceni tento výpadek v budoucích příjmech nahradit. Budou více motivováni ke spoření než dnes. Pozitivní vliv na zvýšení příspěvků a posléze i vyplácených penzí by měly i nižší nároky průběžného systému na pojistné, protože by umožnily přesunout uspořené prostředky do doplňkového soukromého spoření.
 • Přechod na nový systém je komplikován faktem, že současné penzijní fondy z účetního hlediska evidují aktiva v podobě nákladů příštích období (NPO) ve výši cca 4 mld. Kč. Návrh zákona o penzijním spoření předpokládá vytvoření paralelního systému penzijního spoření s odděleným majetkem a pokračování uzavřeného stávajícího penzijního připojištění v penzijních fondech. Zákon by ovšem ponechal sektoru penzijního připojištění dostatečnou lhůtu pro přípravu na nový systém, zejména k umoření současných NPO.
 • Preferovaným řešením je upravit současný návrh zákona o  penzijním spoření tak, že penzijní společnosti by musely povinně vytvořit pouze konzervativní garantovaný fond, kde bude garance nezáporného výnosu např. na pětileté bázi a ostatní účastnické fondy bude moci penzijní společnost nabídnout v rámci daných investičních pravidel dle svého uvážení. Vytvoření jiných fondů by byly dobrovolné.
 • Penzijní společnosti by podle návrhu zákona mohly vyplácet pouze dávky neobsahující pojistné riziko (např. jednorázovou dávku nebo penzi na dobu určitou). Dávky obsahující pojistné riziko (např.  doživotní penze) by mohly vyplácet výhradně životní pojišťovny. zdroj: Zpráva Bezděkovy komise

Důchodová reforma

Vzhledem k nutné reformě penzijního systému je to nakonec dobré, že návrh zákona o penzijním spoření zůstal Parlamentem nepovšimnut.

Vláda bude mít možnost vytvořit soubor konzistentních zákonných opatření.

Za trochu diskutabilní považuji snížení sazby sociálního pojištění.

Je mi jasné, že jde o opatření ke snížení ceny práce, ovšem tento výpadek příjmů bude muset být nahrazen zvýšeným daňovým zatížením. Daňový systém tak nebude tvořit nějaký uzavřený důchodový fond, ale bude mít příjmy z několika zdrojů. nemyslím, že to bude příliš přehledné.

Zdroj: POJISTENEC.CZ

Odkazy: Plný text závěrečné zprávy je ke stažení ve formátu .doc či .pdf

1 komentář
 1. Vít Suchý 10 roky

  Jak jsem tu již v jiném komentáři psal, mne osobně “uzemnil” vážně míněný návrh této komise, aby povinně odváděnou část sociálního pojistného obhospodařovala a přerozdělovala ČSSZ s tím, že je to nejlevnější varianta. Komise s vážnou tváří navrhuje, že příslušní pracovníci ČSSZ budou přeškolováni, aby byli připaveni klientům poradit, kam mají své peníze investovat, resp. jaký alternativní produkt mohou použít…Dovolím si říci,že podobný “úlet” jsem již dlouho neslyšel a myslím si, že by se tím otevřel jen prostor pro gigantickou korupci ( anebo je to vzhledem ke složení komise záměr ??? )…A propos – už vídím onu typově standardní pracovni ČSSZ, která obrací oči v sloup se slovy …jéžiš, zase ňáký blbý školení, to je hrozný a já vůbec nevím, co budu večer vařit…
  To, co řada “finančních poradců” neumí ani v rámci své profesní kariéry rázem zvládnou, po několika školeních – pracovníci ČSSZ…..wow…Nechť dámy prominou – poněkud paralelní výstup je vidět na přepážkách pošty.. Pokud se jen trochu erudovaně zeptáte na jimi nabízené životní pojištění apod. tak v 9 z 10 případů ani paní vedoucí neví nic jiného než že vám vrazí leták do ruky s nesrozumitelným okomentováním…
  Tak takhle si tedy důchodovou reformu fakt nepředstavuji…A myslím, že ani Jan Tleskač by nesouhlasil…

  2

  0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account