auto
Zdroj: pixabay.com

V jakých pojišťovna nezaplatí náhradu škody a újmy z povinného ručení? A kdy bude požadovat po pojištěném úhradu vyplaceného pojistného plnění?

Povinné ručení je pro provoz aut předepsáno ze zákona a pomáhá oběma stranám případného střetu: poškozené straně se z něj vyplácí pojistné plnění za škody na majetku a újmu na zdraví, a viníka chrání před povinností úhrady mnohdy velmi vysokých částek, které by nebyl často schopen splatit. Přesto existují situace, kdy ani platné povinné ručení motoristy nezachrání a pojišťovna může výplatu plnění odmítnout, anebo chtít od viníka poskytnuté plnění poškozeným částečně či celé zpět. Přinášíme výčet nejdůležitějších z nich.

Škoda způsobená sobě a nejbližší

Pojišťovna nehradí škodu nebo újmu, které utrpí řidič-viník nehody, ani škodu na jeho vozidle, kterým škodu způsobil. Rovněž se z povinného ručení nehradí majetková škoda způsobená osobám blízkým řidiče-viníka, jež s ním žijí v době nehody ve společné domácnosti. Pojišťovna nevyplatí plnění ani za škodu způsobenou jedním vozidlem téhož pojištěného na druhém vozidle stejné osoby.

Škoda mezi vozidly jízdní soupravy

Pojišťovna nehradí škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy složené z motorového a přípojného vozidla, a ani na přepravovaném nákladu.

Škoda vzniklá na organizovaných závodech a soutěžích

Pojišťovna nehradí škodu vzniklou během aktivní účasti na motoristických závodech, neprobíhají-li za běžného provozu, kdy je účastník povinen dodržovat předepsaná pravidla v plném rozsahu.

Škoda při teroristických nebo válečných událostech

Pojišťovna nehradí škody v situacích, kdy provoz vozidla má přímou souvislost s takovými událostmi.

Škoda je vyšší, než jaké limity plnění byly ve smlouvě sjednány

Jde samozřejmě o nepříliš častou extrémní situaci, ale dochází k nim. Stává se například v cizině, kdy náš motorista způsobí trvalou újmu na zdraví několika produktivních osob, které jsou v dalším životě odkázány na trvalou péči kvůli nesoběstačnosti a na nichž jsou závislé vyživované osoby, případně třeba při zaviněných hromadných tragických nehodách v tunelu či střetech s osobním vlakem, kde dojde u mnoha osob k újmě na zdraví a vysoké majetkové škodě. Pojišťovna plní jen do výše sjednaných pojistných částek, zbytek jde za viníkem.

Škoda byla viníkem způsobena úmyslně

Pojišťovna regresuje za viníkem vyplacené pojistné plnění, prokáže-li se, že pojištěný zapříčinil škodu nebo újmu záměrně.

Pojištěný viník nesplnil základní povinnosti po nehodě nebo základní povinnosti motoristy

Pojišťovna bude vymáhat vyplacené pojistné plnění zpět, jedná-li pojištěný viník po nehodě v rozporu se základními povinnostmi: nesepíše společný záznam o nehodě, nepřivolá na místo nehody Policii ČR, přesahuje-li škoda zřejmě 100 tisíc Kč nebo došlo ke škodě na majetku třetí osoby (například obce) nebo k újmě na zdraví osob, případně opustí místo nehody, anebo neohlásí nehodu pojišťovně. Všechny tyto skutky znemožňují nebo významně komplikují šetření pojišťovny.

Dalšími prohřešky proti pravidlům platným pro motoristy, kvůli nimž bude pojišťovna vymáhat zpět pojistné plnění vyplacené poškozené straně, jsou následující: řízení vozidla bez platného ŘP, řidič senior nemá předepsané lékařské osvědčení ke způsobilosti řídit, řidiči byl uložen zákaz řízení.

Škoda při neoprávněném použití vozidla

Pojišťovna vymáhá vyplacené pojistné plnění zpět, vznikne-li škoda při neoprávněném použití vozidla, kdy vozidlo viník řídil bez souhlasu vlastníka (například ho bez vědomí vlastníka použil pro cestu, při které došlo k nehodě, přitom nejde o klasické odcizení vozidla).

Škoda s technicky nezpůsobilým vozidlem v provozu

Pojišťovna může vymáhat zpět pojistné plnění nebo jeho část, není-li vozidlo schváleno do provozu nebo nemá-li platnou STK nebo byla-li škoda způsobena v důsledku technické závady vozidla. Zde se posuzuje příčinná souvislost mezi závadami nebo technickými nedostatky a vznikem škody, zda měly vliv na konkrétní způsobenou nehodu (například opotřebení brzdové soustavy, příliš ojeté pneu apod.).

Škody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog

Pojišťovna bude vymáhat uhrazené pojistné plnění poškozeným zpět od viníka, jenž řídil pod vlivem alkoholu, drog a psychotropních látek, nebo se bezdůvodně odmítl podrobit příslušné zkoušce na jejich přítomnost, i když byl ze strany Policie ČR k tomu vyzván.

Zdroj: UNIQA pojišťovna0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account