Celkem 56 produktů pojištění osob bylo, je nebo bude v nabídce 14 pojišťoven v roce 2022. Je to hodně nebo málo? Jaký typ pojištění je nejoblíbenější? Kdo upřednostňuje konkrétní distributory a kdo má jeden produkt pro všechny zprostředkovatele? Známe odpověď.

Jedinečný seznam

Akademie pojištění v červnu zveřejnila seznam všech produktů pojištění osob splňující několik jednoduchých podmínek: jsou určeny pro dospělé, jsou běžně placené a nabízí komplexní krytí rizik, ne pouze několik vybraných pojistných nebezpečí. Celkem seznam obsahuje 56 produktů, z toho již 3 byly v první polovině tohoto roku ukončeny. Aktuálně je tak v nabídce 53 produktů. Seznam je ke stažení ve formátu pdf na webu akademiepojisteni.cz.

3 x 2 varianty pojištění

Všechny produkty jsou rozděleny do 3 kategorií zahrnující rizikové životní pojištění, investiční životní pojištění a pojištění úrazu a nemoci. Produkt z každé kategorie může být vytvořen buď s fixním pojistným nebo s přirozeným pojistným. Do přirozeného pojistného lze zařadit i produkty, které mají přirozené pojistné pouze u jednoho rizika (např. u smrti) nebo umožňují volbu mezi přirozeným pojistným a fixním. Tyto produkty jsou v seznamu označeny jako hybridní.

Rizikové životní pojištění má celkem 25 zástupců, 22 s fixním a 3 s přirozeným pojistným. Jedná se tak o nejčastější typ pojištění, který v posledních letech předstihl dříve populární investiční pojištění. Proces uzavření pojištění je jednodušší než u investičního pojištění a smluvní dokumentace je mnohem kratší (nemusí obsahovat popis jednotlivých fondů a investičních strategií). Zajímavostí jsou 3 produkty s přirozeným pojistným. Jedná se o specifický český přístup, celkové pojistné je konstantní, ale jednotlivé složky se v průběhu času mění. Produkty vznikly úpravou investičního pojištění, a proto v podmínkách najdeme části ohledně „fondů“. Míra srozumitelnosti je nižší než u běžného rizikového pojištění, a tak lze odhadnout prostupný útlum těchto produktů.

Pojištění úrazu a nemoci má v přehledu celkem 4 zástupce. Stejně jako rizikové životní pojištění neobsahuje kapitálovou/investiční složku. Proces jeho uzavření je ze všech 3 kategorií nejjednodušším, řídí se pravidly pro neživotní pojištění.

Poslední kategorií je investiční pojištění s 24 produkty. Detailnější pohled odhalí, že 15 produktů má oddělenou investiční složku a pouze 9 produktů plně či částečně zahrnuje přirozené pojistné.  Pouze 4 pojišťovny nabízí tento nejsložitější typ pojištění a jejich počet do roka ještě klesne. Zákonné požadavky na pojišťovny při vývoji produktů, jejich testování a stanovení cílových trhů dávají přirozenému pojistnému žlutou kartu. Naopak investiční pojištění s oddělenou investicí má budoucnost před sebou.

Jeden nebo více produktů

Kromě druhů pojištění odpovídá přehled i na otázku, která pojišťovna nabízí jeden druh produktu pro všechny své partnery a kdo vytváří exkluzivní produkty pro vybrané společnosti. Prakticky by seznam produktů 14 pojišťoven mohl obsahovat pouze 23 produktů. Všechny pojišťovny nabízí pouze rizikovou variantu a pouze některé i investiční variantu. Celkem 30 produktů je tak „navíc“. Jedná se o buď o exkluzivní varianty produktů ať již pro vybranou externí společnosti nebo naopak pro interní obchodní síť) nebo o starší varianty produktů, které pojišťovna ještě nevyřadila z prodeje a nabízí je souběžně s novější variantou.

Co nás čeká?

Do budoucna lze očekávat pokles počtu produktů a optimalizaci produktových portfolií. Bude pokračovat úbytek produktů s přirozeným pojistným, ať již investičních nebo čistě rizikových. Nižší počet produktů bude pro poradce i klienty výhodou – trh bude přehlednější a pojišťovny budou ještě více soutěžit mezi sebou a ne sami se sebou v rámci dvojích produktů.

 

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account