Tak to jsou opravdu „Best Of“ pojistné podmínky – tentokrát v režii Dušana Šídla ze společnosti Broker Trust. A nebyl by to Dušan, kdyby svůj výběr nejzajímavějších témat z metodik pojištění neokořenil něčím zajímavým. Co třeba kvíz?

Hned na úvod ovšem poznamenal, že původní název přednášky zněl Generované implicitní neuralgické otázky k životnímu prostředí v kontextu zákona č. 170/2018 Sb. (Zákon o distribuci) a aktuální neekvilibriální geopolitické situace v ČR. „Takže prezentace bude vcelku nudná,“ poznamenal s šibalským úsměvem. Workshop nabídl deset otázek a deset odpovědí.

Která pojišťovna nemůže zhoršit pojistné podmínky bez souhlasu klienta?

Výběr z možností: Komerční pojišťovna, NOVIS, NN, Kooperativa

Správná odpověď je NOVIS a Kooperativa.

Na tomto případě je dobře vidět to, že produkty, které sjednáváte klientům, se liší v tom, zda jsou podmínky garantovány na třicet, čtyřicet let dopředu nebo jestli si pojišťovna vyhrazuje právo udělat změnu. Pokud klient se změnou nesouhlasí, pojištění končí. Pokud se sjednává pojištění na dlouhou dobu, samozřejmě chcete, aby podmínky pojišťovna neměnila.

Která z pojišťoven může vypovědět pojištění invalidity?

Výběr z mozností: Aegon, ČSOB, PSČ, MetLife

Vypovědět může pouze ČSOB Pojišťovna. MetLife, PČS a Aegon nemohou.

Produkty liší také v tom, jestli se pojišťovna může rozhodnout, že pojištění vypoví. Viděli jsme několik případů, kdy klient nahlásil událost z úrazového pojištění a pojišťovna vypověděla všechna další pojištění – včetně invalidity. Pokud by byla invalidita nevypověditelná, tak by k této situaci nedošlo.

U kterého produktu může pojišťovna zvednout pojistné u invalidity při změně statistik nemocí?

Výběr z možností: Uniqa DOMINO RISK, Aegon ŽP, Kooperativa NA PŘÁNÍ, MetLife GARDE

Pojišťovna může říct: je více nemocí, více invalidit, než jsme počítali, tak vám pojištění zdražíme. Otázka zní, u kterého produktu může pojišťovna tímto způsobem postupovat. Je to další věc, která je podceňovaná, ale podle mě důležitá. Garantují pojišťovny ceny nebo mohou pojištění navýšit?

Pojistné může zvednout Aegon a MetLife GARDE, k tomuto kroku naopak nemůže přistoupit Uniqa a Kooperativa. Variant, jak by se pojišťovna mohla zachovat, je několik – odstoupení od smlouvy, zhoršení pojistných podmínek, zvýšení pojistného nebo může vypovědět nějaké riziko.

Který nově chystaný ukazatel se týká pojištění závažných onemocnění?

Výběr z možností: ROP, RUP, RIP, PER

V metodikách Broker Trustu najdete celou řadu analytických ukazatelů, což je jedna z odlišností od konkurence. Aktuálně chystáme nový ukazatel, který se jmenuje ROP. Všechny ostatní ukazatele možná znáte, všechno jsou to existující ukazatele.

Rating onemocnění pojištěných – ROP – bude hodnotit například skutečnost, jak jsou pojišťovny vstřícné v definicích závažných onemocnění. Všechny ostatní ukazatele pravděpodobně znáte. PER hodnotí nákladovost. RIP hodnotí cenu pojištění v investičním životní pojištění, pojištění smrti. RUP je rating úrazového pojištění. Vzali jsme 35 nebo 95 položek z oceňovacích tabulek a pojišťovny jsme podle nich porovnali. V pojištění trvalých následků nám vychází nejlépe MetLife a Allianz. V pojištění denního odškodného nám vychází nejvýhodněji ČP a Uniqa.

Která pojišťovna může krátit plnění u smrti při podstatném porušení právní povinnosti?

Výběr z možností: Česká pojišťovna, NOVIS, Generali, ČPP

Víte, že se často hovoří o výlukách jako je alkohol nebo sebevražda. Následující výluka je ovšem poněkud upozaděná. Může nastat situace, kdy klient sedne za volant s určitou mírou alkoholu v krvi nebo pojede rychleji, než povolují předpisy. A pojišťovna řekne, že takové porušení právní povinnosti vede k nevyplacení kompletní pojistné částky.

ČP a ČPP toto právo nemají. Generali při podstatném vlivu toto právo má, stejně jako NOVIS. Je rozdíl, pokud pozůstalí dostanou výplatu ve výši celé hypotéky nebo půlky. Porušením nějakého právního předpisu klientem by neměli být sankcionování pozůstalí. Byla to přece chyba nebo nevhodné chování ze strany pojištěného.

Říká se, že investiční životní pojištění (IŽP) není vhodné na investování. U které pojišťovny může vyjít IŽP poplatkově výhodněji než průměrný otevřený podílový fond?

Výběr z možností: u žádné, Allianz, u všech, Aegon

V souvislosti s novým zákonem se hovoří o tom, že IŽP zanikne. Historicky je dnes IŽP ovšem nejvýhodnější, co kdy bylo – z pohledu fondů, výše poplatků a výše daňové úlevy.

U Allianz je oddělená investiční složka s 3 % poplatkem, v portfoliu je indexový fond. PER fondu je přijatelné. Obdobně u Aegonu můžete investovat prostřednictvím mimořádného pojistného s nulovým vstupním poplatkem. PER je maximálně 0,75 %. Za předpokladu, že chce klient využít příspěvku zaměstnavatele nebo chce využít daňové výhody životního pojištění, může IŽP – pokud je vhodně nastaveno – vyjít lépe než investice s předplaceným poplatkem do podílových fondů.

Na jakém základě se poskytuje rada dle zákona o distribuci?

Výběr z možností: na základě doporučení, na základě dlouholeté praktické zkušenosti, na základě analýzy a výběru z dostatečné nabídky, na základy rady od kolegy

Od 1.12. platí zákon o distribuci, který poradcům připravil několik dalších povinností: „…. a rada se musí poskytovat nově u IŽP.“ To v praxi znamená, že pokud sjednáváte IŽP, máte poskytnout tzv. radu, a to na základě celé řady analýz. Měli byste hodnotit finanční situaci klienta. Hodnotit stávající pojistnou ochranu. ČNB dokonce vyžaduje, abyste odůvodnili výpočet pojistných částek. Určitě byste se měli zamyslet, zda plníte všechny tyto a další požadavky. Při sjednání neživotního pojištění je za stanovení pojistné částky odpovědný klient. Tady ovšem dohledová praxe ČNB ukazuje, že nestačí uvést, že klient chce být pojištěný na 1 mil. Kč. Poradce by měl zdůvodnit, proč doporučuje právě tuto částku.

V Broker Trustu nabízíme dostatečnou nabídku třech pojišťoven. Aby byl klient seznámen s výlukami a parametry, nebude od poradce dostávat pouze modelace vývoje, ale také výstup z našich metodik. Metodiky poradci pomohou seznámit svého klienta s výlukami, aby se mohl on sám rozhodnout, jaká výluka je pro něj důležitá. Na základě toho může poradce zdůvodnit výběr produktu. Říká se, že u rizikového životního pojištění takové ustanovení neplatí. Nicméně podle některý auditorských výkladů a praxe ČNB byste měli i v tomto případě zdůvodnit, proč jste vybrali pojišťovnu A a ne pojišťovnu B.

Je nutné tzv. dodaňovat, když je odkupné nulové a není tedy co převádět?

Výběr z možností: Ano, Ne

Víte, že Finanční úřady začaly plošně řešit dodaňování zrušených životních pojistek? Pokud klient zruší smlouvu, kde uplatňoval daňové výhody, musí částku státu vrátit, protože byla porušena podmínka 60 měsíců do věku 60 let. Převádět nulu nejde. Kdyby produkt umožňoval vložení mimořádného vkladu, je možné peníze vložit a pak je převést. Stejně tak můžete řešit otázku, když klientovi zrušíte jeho stávající smlouvu, kam jeho peníze z původní smlouvy převedete, pokud nechce dodaňovat? Víte, že na rizikové pojištění to nejde. Musíte zvolit IŽP.

Někdy se objevují názory, že na mimořádné pojistné nemůžete uplatňovat daňové odpočty. Tak to ale není. Mimořádným pojistným se produkty mezi sebou liší ještě v tom, jestli je nebo není tzv. oddělený účet mimořádného pojistného. Pokud je oddělený účet, tak je vše v pořádku. Pokud není, pojišťovna prostředky použije na zaplacení tzv. akumulovaného dluhu. Klientovi pak přijde dopis, ze kterého zjistí, že přišel o 20 nebo 30 tis. Kč. V našich metodikách najdete, v jakých pojišťovnách je oddělený účet a v jakých není.

U které pojišťovny je cena pojištění hospitalizace nejnižší?

Výběr z možností: NOVIS, AXA, Kooperativa, Česká pojišťovna

Naše metodika zohledňuje velká i malá rizika. Pokud poradce usoudí, že pro klienta je z nějakého důvodu vhodné pojištění hospitalizace, máme k dispozici i toto srovnání. Pojištění hospitalizace je nejlevnější u Kooperativy.

Se kterou z uvedených pojišťoven máte negativní zkušenost ohledně plnění? Otázku berte spíše jako menší průzkum.

Výběr z možností: Allianz, ČPP, MetLife, Kooperativa

Může nastat situace, že nemáte zkušenost s plněním, v tomto případě nehlasujte. Na tomto malém vzorku dopadla nejhůře ČPP. V závěsu Kooperativa, Allianz a MetLife první. Máme tady v sále samozřejmě malý statistický vzorek a nejdeme do podrobností případů.

Věřím, že informace z kvízu zohledníte při tvorbě analýz z dostatečné nabídky pojišťoven.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account