Statistiky o zdravotní situaci českého národa, které pravidelně vydává Ústav zdravotnických informací a statistik ČR (ÚZIS), mluví jasnou řečí – za pracovní neschopnost může v 87 % případů nemoc a její doba léčení překračuje hranici 40 dní. Nemoci stojí i za většinou případů nejtěžšího III. stupně invalidity. Vyrovnání se s těmito složitými životními situacemi znamená pro většinu Čechů významný výpadek v příjmech.

Česká pojišťovna provedla v polovině letošního roku průzkum* mezi pěti stovkami Čechů. Z něj vyplynulo, že se Češi nejvíce obávají nádorových onemocnění a rakoviny (56 % dotázaných). V případě vážné nemoci či úrazu Češi spoléhají na partnera (65 %) a rodiče (38 %). Přitom 29 % dotázaných uvedlo, že nemá sjednáno životní pojištění, které by jejich situaci v případě nemoci či zranění pomohlo řešit. A 40 % oslovených by ze svých úspor dokázalo ustát takovou nepřízeň osudu bez potíží pouze jeden měsíc.

Pracovní neschopnost

Podle statistik z ÚZIS (za rok 2012) nejčastěji lidé zůstávali v pracovní neschopnosti kvůli onemocnění dýchací soustavy (31 %), přičemž průměrná doba léčení zabrala 16,77 dne. Mezi další časté příčiny pak patřily nemoci pohybové soustavy (bolesti zad). Zde byla délka pracovní neschopnosti v průměru již na 69,21 dnech, což významně přesahuje průměrných 46 dní.

Převedeno na reálnou situaci – pokud infekce dýchacích cest postihne muže, živitele rodiny, jehož průměrný příjem činí 18 600 Kč čistého, bude mu na základě vyplacených dávek chybět pro chod rodiny po dobu nemoci 2703 korun.

Invalidita

Podle dat ÚZIS bylo v roce 2012 vypláceno v ČR 438 509 invalidních důchodů. V případě nejvážnějšího III. stupně šlo o 215 840 případů. A nejčastější příčiny těch nejtěžších případů invalidity? U mužů jde o duševní onemocnění, nemoci svalové a kosterní soustavy následované poruchami oběhového systému. U žen jsou první dvě příčiny shodné, třetí místo obsadily nervové poruchy.

Invalidita pro postiženého znamená zásadní a trvalé snížení pracovní schopnosti, a to až o 70-100 procent. Ilustrováno reálnou situací: muž (48 let) s čistým příjmem 19 635 Kč může v případě přiznání invalidity III. stupně počítat s vyplacenou měsíční rentou na úrovni 9188 Kč. V rodinném rozpočtu tak reálně chybí měsíčně téměř 10 500 korun.

“Můj život” České pojišťovny

Rizika pracovní neschopnosti a také invalidity kryje životní pojištění. Česká pojišťovna nabízí pojištění nové generace s názvem Můj život. V jeho rámci se lze pojistit pro případ pracovní neschopnosti, respektive dorovnat výpadky příjmů z důvodu nemoci i úrazu. Čím vyšší standardní příjem pak pojištěný má, tím větší rozdíl v chybějících prostředcích mu pojištění dokáže nahradit.

V případě pojištění rizika invalidity nabízí pojištění Můj život pojistné plnění pro všechny tři stupně s tím, že pojistné je vypláceno formou měsíční renty. ČP přitom pojistné plnění přiznává již v momentě, kdy stupeň invalidity pojištěnému přizná stát. Také v případě invalidity roste užitečnost pojištění s výší příjmu postiženého, kdy je téměř vždy nezbytné vedle náhrady ušlého příjmu řešit i vysoké jednorázové výdaje. Ty jsou spojeny s náklady na úpravu bydlení, rehabilitaci či nákup zdravotních pomůcek.

Češi na nemoci zapomínají

Správné nastavení životního pojištění představuje zásadní moment při jeho sjednání. „V případě pojištění Můj život se s klientem potkáváme minimálně dvakrát, abychom mu mohli v klidu předat veškeré informace a on pak odcházel s pojištěním, které mu v případě nepříjemných životních okamžiků maximálně pomůže. Životní pojištění má být řešením skutečně na celý život,“ vysvětluje Jiří Fialka, člen představenstva České pojišťovny zodpovědný za životní pojištění.

Lidé mnohdy v životním pojištění preferují ošetření rizika úrazu a na nemoci zapomínají. Toto je však špatný přístup.
Ze statistických dat totiž riziko vážného onemocnění hrozí dospělým v mnohem vyšší míře. Řešení? Věnovat v životním pojištění péči zajištění pro případ úrazu i nemoci.

Česká pojišťovna ve svém novém životním pojištění skupinu závažných onemocnění přepracovala a zrušila výluky. Za asistence českých lékařů stanovila 39 diagnóz nemocí, kterými když klient onemocní, získává nárok na výplatu pojistného plnění. Jde o nemoci, které nejsou v české populaci výjimečné. Díky systému tzv. 2rychlostních diagnóz si klient může zvolit z balíčku, který se vztahuje na 14 diagnóz jako rakovina, infarkt, mrtvice či selhání ledvin. Druhý balíček obsahuje celkem 39 diagnóz nemocí, které jsou svým projevem mírnější, ale zato obsahuje nemoci s nejtěžšími následky jako Parkinsonova choroba a Alzheimerova nemoc.

Zdroj: tisková zpráva České pojišťony. Průzkum pro Českou pojišťovnu realizovala v červnu 2014 společnost Ipsos na vzorku 525 respondentů ve věku 18-65 let.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account