Téměř každý ví, že nemá do zahraničí odjíždět bez cestovního pojištění. Zdaleka ne každý ale ví, jak má postupovat, když dovolenou zkomplikuje nečekaná a nepříjemná situace. Pro likvidaci pojistné události a vyplacení pojistného plnění je však správný postup velmi důležitý. V případě správně sjednaného cestovního pojištění má klient během nesnází možnost využít asistenční služby (AS).

Často se setkáváme s případy, kdy lidé sice vědí, že tyto služby v pojištění mají zahrnuty, ale nemají jasno, v jakých situacích a jakým způsobem je lze využít,“ vysvětluje manažerka vzdělávání a komunikace z ČAP Marcela Kotyrová a dodává: „Ve většině případů se na AS klienti obrací v případě závažných zdravotních komplikací. Mohou se ale ocitnout i v jiných těžko řešitelných situacích, které ještě více může zkomplikovat jazyková bariéra nebo neznalost místních pravidel a právních předpisů. I v takových případech je vhodné využít AS, která komunikuje s klienty 24 hodin v českém jazyce.“

Asistenční služby

Asistenční služby představují okamžitou pomoc v podobě konzultace, koordinace nebo přímého zásahu, který vede k řešení vaší problémové situace a to prostřednictvím telefonu. Aktuální zdravotní problém můžete konzultovat s asistenčním lékařem, jenž vám doporučí následný postup, případně vám AS sjedná návštěvu v nejbližším smluvním zdravotním zařízení. V případě úrazu, chirurgického zákroku nebo hospitalizace pak převezme dohled nad celým průběhem léčení, zprostředkuje vám tlumočení, případně vyřídí formality ohledně prodloužení pobytu v zemi. Pokud je to nezbytné, zajistí vám komunikaci s blízkými příbuznými a návrat zpět do vlasti. Díky kontrole nad průběhem ošetření má AS i kontrolu nad vyúčtováním platby a může poskytnout v případě potřeby platební garanci. Pokud platíte na místě, vyžádejte si účty i lékařské zprávy pro uplatnění škody u pojišťovny.

Ztrátu nebo odcizení zavazadel

Ztrátu nebo odcizení zavazadel řešte s organizací odpovědnou za škodu, například s leteckou společností nebo hotelem. Asistenční služba vám pomůže řešit místní formality, v případě ztráty pomůže zajistit náhradní cestovní dokumenty – (letenky, pas), případně zprostředkuje zaslání potřebné finanční částky. V mnohých případech, zejména při událostech právního a odpovědnostního charakteru, může AS pomoci předejít zbytečným komplikacím.

Uplatnění škody u pojišťovny

Pro uplatnění škody u pojišťovny budete potřebovat kromě dokladu o pořízení odcizených věcí i úřední záznam od policie. Oficiální policejní zápis si zajistěte rozhodně i v případě, když způsobíte škodu někomu jinému. Poškozená osoba se totiž může později přihlásit o náhradu škody. A to i neoprávněně! Na cizojazyčný zápis připište vaši výpověď v českém jazyce a zásadně nepodepisujte nic, čemu nerozumíte!

 

 

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account