S nabídkami a reklamou na různé druhy pojištění se setkáváme téměř na každém kroku. Jsou pojištění, bez kterých se klient jen těžko v běžném životě obejde. Současně jsou na trhu typy pojištění, jejichž význam v osobních financích ani sami zástupci pojišťoven zcela nechápou a nedokáží vysvětlit.

Kdy pojištění nemá význam?

Správně nastavené pojištění zohledňuje rovnováhu v ošetření rizik mezi komerčním pojištěním a kvalitním alternativním zajištěním. Zvažovat pokrytí daného rizika mimo rámec pojištění je vhodné především tehdy, pokud klient dokáže škodu uhradit bez narušení finanční rovnováhy z vlastních prostředků a kdy dokáže škodě zabránit jinými alternativními způsoby.

Pojištění nemovitosti se vyplatí

Pojištění vlastní nemovitosti je považováno za samozřejmý finanční výdaj. Dokazuje to i statistika – pojištěných budov je přibližně 74 %. Ne všechny nemovitosti jsou podle pojišťoven pojištěny na hodnoty odpovídající realitě a s krytím všech potřebných pojistných nebezpečí. Cena v poměru k hodnotě majetku je přitom relativně nízká, pohybuje se v řádech stokorun na milion pojištěné hodnoty nemovitosti. Několik tisícovek ročně utracených za pojištění zpravidla značně převyšuje riziko škod na majetku v řádech statisíců nebo milionů. Za zvážení stojí pouze výše spoluúčasti, to znamená od jak vysoké škody bude klient uplatňovat plnění. Na trhu se nemovitosti pojišťují se spoluúčastí od 500 Kč, spolu s výší pojišťovaného majetku je rozumnou variantou volit spoluúčast vyšší.

Havarijní pojištění

Ponechme stranou povinné ručení, jehož sjednání vyžaduje zákon. Havarijní pojištění plechového miláčka vašeho klienta už může zatížit jeho peněženku nesrovnatelně více.

Pokud je vůz starší a je zaplacen z vlastních zdrojů a klient s ním jezdí pouze o víkendu na chatu, havarijní pojištění se příliš nevyplatí. Pokud se ho tedy klient rozhodne neuzavírat, pamatujte, že v rodinných financích se vyplatí mít rovnováhu. To znamená, že každé pojištění, které z rozpočtu škrtnete, byste měli na druhé straně kompenzovat přiměřeně větší rychle dostupnou finanční rezervou, právě na neočekávané náklady spojené s vozem.

Pokud má klient novější vůz a používá ho denně, k podnikání či cestě do zaměstnání nebo si na něj klient vzal dokonce půjčku, havarijní pojištění se vyplatí. Lze ho uzavřít ve variantě ALLRISK, to znamená komplexní pojištění na všechna potřebná rizika, případně jen jako stavebnici na konkrétní rizika.

Citlivou oblastí pro pojišťovny je pojištění rizika odcizení vozu. To je dokáže pěkně potrápit, neboť se jedná vždy o výplatu škody v absolutní výši. Pokud toto pojištění klient nechce platit, může příslušné riziko snížit kvalitním zabezpečovacím systémem vozu a parkováním v krytém prostoru, typicky v garáži. Čím pro zloděje atraktivnější a novější značku vozu, tím více má takové pojištění nicméně smysl. I pak je opatrnost stále na místě: v autě nikdy nenechávat technický průkaz a druhé klíče od vozu, pro takovou nedbalost nemají pojišťovny žádné pochopení. Považují takové jednání za hrubé porušení prevenčních povinností a bez předložení všech klíčů a dokladů mohou klientovi plnění výrazně snížit.

Vozu vašeho klienta by mohlo slušet pojištění na tzv. neodvratitelná rizika

Havárii lze odvrátit odpovědnou a pozornou jízdou, krádež vozu zabezpečovacím zařízením a parkováním převážně v garáži, jaká rizika tedy řadíme mezi tzv. neodvratitelná? Sem patří například odření auta před obchodním centrem jiným nepozorným řidičem, který nečestně ujel, jiné poškození vandalem, střet se zvěří nebo třeba větev spadlá na vaše auto. Tato rizika můžete samostatně sjednat jen u několika málo pojišťoven a jsou cenově velmi příznivá, cena je přibližně jedno procento ročně z pojistné částky. Tento typ pojištění je také stále častěji sjednáván jako zajímavý doplněk k povinnému ručení.

Pojištění zdraví

Čím vyšší je příjem klienta a s ním spojené závazky, tím více je logické uvažovat o způsobu jeho zajištění. Pokud klient přijde o příjem na několik týdnů, není pojištění až tak nutností. Mohou však přijít zdravotní komplikace takové, že klient přijde o příjem na dlouhé měsíce a navíc mu bude hrozit, že svou profesi budete muset trvale změnit a hledat práci méně kvalifikovanou (a tím pádem i méně honorovanou). Pro tyto situace má kvalitní pojištění pro případ úrazu nebo nemoci v dnešní době jednoznačně své opodstatnění.

Takové pojištění je třeba uzavřít včas a jen pokud je klientův zdravotní stav pro přijetí do pojištění pro pojišťovnu přijatelný. Pokud se již s vysokým krevním tlakem klient léčí nebo trpí potížemi se zády, vstup do pojištění může být omezen nebo zamítnut a klient nemusí dobře pořídit u žádné z pojišťoven na trhu. Ne vždy je situace ztracena. Pokud pojištění nebude přijato v požadovaném rozsahu, vyplatí se s pojišťovnou jednat. Praxe potvrzuje, že v řadě případů je pojišťovna ochotna nabídnout kompromis. Zásadní je však naprostá otevřenost, při informování o zdravotním stavu klienta se zle nevyplatí zdravotní stav zkreslovat nebo podstatné věci zamlčet – pojišťovna by mohla případné plnění zamítnout.

Pozor dejte i na to, jaký systém pojištění klient zvolí: někdy jsou předmětem sporu o plnění podmínky taxativně vyjmenovaných diagnóz nebo taxativně vyjmenovaných úrazů. Klientovi se však nemusí vždy podařit onemocnět tak, jak je diagnóza popsána v pojistných podmínkách. Doporučujte proto raději pojištění na bázi sjednané denní dávky za každý den vyřazení z výdělečné činnosti. Jde o mnohem průhlednější systém krytí zdravotních rizik.

Autor článku je místopředsedou Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR). Článek napsán pro časopis Osobní finance.

1 komentář
  1. Michal Moučka 10 roky

    V případě každého pojištění, snažíme-li se dobrat skutečně všech potřebných informací v nezkreslené podobě, musíme postupovat velmi opatrně.
    Na příkladu pojištění zdraví lze dobře demonstrovat, že klient si mnohdy ani není vědom toho, že by mohl mít jakékoli komplikace s plněním kvůli svým stávajícím zdravotním problémům. Mnoho osob, které odbývají při prvním dotázání otázku typu “jste naprosto zdravý?” větou “ano, jsem” vydiktuje při dotázání druhém problémy s páteří, bezpočetné rakoviny v rodině, či trvalé následky nekdejšího úrazu, jež by kvůli své profilaci mohly snadno zapříčinit v budoucnu pojistnou událost.

    4

    0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account